Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Συμπληρώστε και σεις το ερωτηματολόγιο αξιοπιστίας του αυτοκινήτου σας πατώντας εδώ>>

H Ελληνική αγορά οχημάτων (Ιανουάριος-Οκτώβριος 2009)


Επιβατικά αυτοκίνητα
Καινούργια: Η αδυναμία πρακτικής εφαρμογής του μέτρου της απόσυρσης, για όσο χρονικό διάστημα διήρκησε με αφετηρία το τέλος Σεπτεμβρίου, είχε ως αποτέλεσμα τη συνέχιση της αρνητικής εικόνας της αγοράς. Τον Οκτώβριο καταγράφηκαν και πάλι μειωμένες ταξινομήσεις. Συνολικά για την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2009 ταξινομήθηκαν 192.769 αυτοκίνητα, παρουσιάζοντας μείωση της αγοράς κατά 21,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 (245.902 αυτοκίνητα).

Εισαγόμενα μεταχειρισμένα: Αντίστοιχα, αρνητική εικόνα παρουσιάζουν και τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα για την ίδια περίοδο, αφού ταξινομήθηκαν 22.483 αυτοκίνητα έναντι 26.814 που είχαν ταξινομηθεί το 2008, σημειώνοντας πτώση της τάξεως του 16,2%.

Ελαφρά φορτηγά (μικτού βάρους ως 3,5 τόνους)
Καινούργια: Η μεγαλύτερη πτώση που παρουσιάστηκε τους μήνες Ιανουάριο ως και Οκτώβριο σε σχέση με τους υπόλοιπους τομείς της αγοράς οχημάτων παρατηρήθηκε και πάλι στις ταξινομήσεις των καινούριων ελαφρών φορτηγών όπου ανήλθε σε 39,5%, (11.900 οχήματα το 2009, έναντι 19.664 το 2008).

Εισαγόμενα μεταχειρισμένα: Ταυτόχρονα, στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ελαφρά φορτηγά η μείωση που διαπιστώθηκε κατά την ίδια περίοδο έφτασε το 18,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή (11.279 οχήματα το 2009, έναντι 13.826 το 2008).

Φορτηγά (μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους)
Καινούργια: Την περίοδο Ιανουάριος-Οκτώβριος του 2009 ταξινομήθηκαν 1.579 μεσαία και βαρέα φορτηγά, έναντι 2.428 το 2008, παρουσιάζοντας ενδεικτική μείωση της αγοράς με ποσοστό 35%.

Εισαγόμενα μεταχειρισμένα: Την ίδια περίοδο ταξινομήθηκαν 6.530 εισαγόμενα μεταχειρισμένα μεσαία και βαρέα φορτηγά έναντι 8.506 το 2008, εμφανίζοντας μείωση κατά 23,2%.

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, προκύπτει ότι ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό της συνολικής αγοράς των βαρέων φορτηγών καλύφθηκε από εισαγόμενα μεταχειρισμένα, ενώ τα καινούργια κάλυψαν μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνόλου.
Τα αίτια της μοναδικής αυτής για τις χώρες της Ε.Ε. κατάστασης της αγοράς των βαρέων φορτηγών - η πλειοψηφία της αγοράς να είναι εισαγόμενα μεταχειρισμένα - θα πρέπει να εντοπιστούν άμεσα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις.

Λεωφορεία
Καινούργια: Για το σύνολο των μηνών Ιανουαρίου έως και Οκτωβρίου 2009, η αγορά των καινούριων λεωφορείων παρουσίασε άνοδο (92,6%) σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2008 (992 οχήματα το 2009, έναντι 515 το 2008), αν και αυτό οφείλεται στην αγορά μεγάλου αριθμού αστικών λεωφορείων από το Κράτος.

Εισαγόμενα μεταχειρισμένα: Τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα λεωφορεία παρουσίασαν μια ελαφρώς ανοδική τάση, αφού κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2009 ταξινομήθηκαν 466 οχήματα, μέγεθος αυξημένο κατά 4,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς (446 οχήματα).

Μοτοσυκλέτες (άνω των 50cc)
Καινούργιες μοτοσυκλέτες: Η αγορά των καινούριων μοτοσυκλετών παρουσίασε αξιοσημείωτη ύφεση (30,3%) κατά τους πρώτους 10 μήνες του 2009 σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2008 (64.361 δίκυκλα το 2009, έναντι 92.311 το 2008).

Εισαγόμενες μεταχειρισμένες μοτοσυκλέτες: Αντίστοιχα, η πτώση της αγοράς των εισαγόμενων μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών άγγιξε επίσης υψηλό ποσοστό. Πιο συγκεκριμένα, στην υπό εξέταση περίοδο του 2009 ταξινομήθηκαν 2.019 δίκυκλα και η μείωση της συγκεκριμένης αγοράς ανήλθε στο 26,6% σε σχέση με το 2008 (2.749 δίκυκλα).

Πετρελαιοκίνηση

Η πετρελαιοκίνηση στην Ελλάδα είναι απαγορευμένη για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά φορτηγά στις αστικές περιοχές όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.

Ο λόγος που αρχικά επιβλήθηκε η απαγόρευση αυτή ήταν οι αυξημένες εκπομπές σωματιδίων που προκαλούσαν στο παρελθόν (δεκαετία '80) οι πετρελαιοκινητήρες.
Όμως η τεχνολογική εξέλιξη σε συνδυασμό με τον βαθμό φιλικότητας των πετρελαιοκίνητων οχημάτων και την ανάγκη για οικονομία καυσίμου, που προκύπτει σε διεθνές επίπεδο από την ανατίμηση του πετρελαίου, συνηγορούν υπέρ της άρσης της απαγόρευσης κυκλοφορίας μόνο των πετρελαιοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών τελευταίας τεχνολογίας (Euro IV) στα αστικά κέντρα.

Η Ελλάδα αποτελεί και εδώ εξαίρεση, δεδομένου ότι στα επιβατικά αυτοκίνητα, μόνο τα ταξί πωλούνται με πετρελαιοκίνηση, δηλαδή λιγότερο από το 1% της αγοράς, ενώ στα ελαφρά φορτηγά, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό των πετρελαιοκίνητων ανέρχεται στο 81% πετρελαιοκίνητα, παραμένει εντούτοις το χαμηλότερο της ΕΕ.

Ο ΣΕΑΑ πιστεύει ότι λαμβάνοντας υπ' όψιν τις τεχνολογικές εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας και την εξέλιξη της ευρωπαϊκής αγοράς, η πολιτεία θα έπρεπε να επανεξετάσει το θέμα.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.
seaa.gr