Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Συμπληρώστε και σεις το ερωτηματολόγιο αξιοπιστίας του αυτοκινήτου σας πατώντας εδώ>>

ΟΔΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 30/04/10


Δείτε την νέα προκήρυξη δημοπρασίας από τον ΟΔΔΥ θεσσαλονίκης (για επαγγελματίες και ιδιώτες):


ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ 0,50 €
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.

Διεύθυνση : Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. Θεσσαλονίκης
Τμήμα : Πωλήσεων
Ταχ. Δ/νση : Β. Ηρακλείου 13
Τηλέφωνο : 2310 229076
ΦΑΞ : 2310 227841
Τηλ. Αποθήκης : 2310 668488

www.oddy.grΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΚΩΔΙΚΟΣ 638
Την Παρασκευή 30/04/2010 και ώρα 10.00 π.μ., θα γίνει στην Αίθουσα "ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ" οδός Ζάκα 25 τηλ. 2310 511932 (Έναντι Στρατοπέδου Π. Μελά), προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για να πουληθούν το καθένα χωριστά, τα παρακάτω επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα για κυκλοφορία, οχήματα για διάλυση άνω των 3,5 τόνων, Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) που βρίσκονται στην αποθήκη Πολίχνης και σε αποθήκες Τρίτων καθώς και δίκυκλα για κυκλοφορία και διάλυση που βρίσκονται στην αποθήκη Πολίχνης, με τιμή εκκίνησης αυτήν που αναφέρεται στην διακήρυξη.
Η αποθήκη μας βρίσκεται δίπλα στο στρατόπεδο Καρατάσου και εξυπηρετείται συγκοινωνιακώς από την λεωφορειακή γραμμή αριθ. 38 - Νέας Ευκαρπίας - που έχει αφετηρία τον Ν. Σ. Σταθμό.
Η επίσκεψη των αυτοκινήτων επιτρέπεται για τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την δημοπρασία, δηλαδή από 23/04/2010 έως και 29/04/2010 εκτός Σαββάτου και Κυριακής και τις ώρες 8.30 έως 13.30.
Διακηρύξεις και όροι πώλησης οχημάτων που ισχύουν από 01/02/2002 διανέμονται στα γραφεία του Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. Οδός Β. Ηρακλείου 13 και στην αποθήκη Πολίχνης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ανακοίνωση στους ενδιαφερομένους, στο εξής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού.
Η συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στην διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωση του επί των όρων πώλησης που ισχύουν.
Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν φόρος ΦΠΑ 21%
Με την υπ΄ αριθ. 153/26-3-03 απόφαση του Δ.Σ. Ο.Δ.Δ.Υ Α.Ε. τροποποιείται το άρθρο 18 των όρων πώλησης και το δικαίωμα έκπτωσης του 30%, σε περίπτωση που ο πλειοδότης θα διακανονίζει τοις μετρητοίς, θα ισχύει στο σύνολο της τιμής πλειοδοσίας ήτοι του 100%.
 Παρατήρηση 1η. Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες για τα αυτοκίνητα προς κυκλοφορία είναι 300 €, για τα αυτοκίνητα προς... διάλυση 100 €, για τα δίκυκλα προς κυκλοφορία 100 € και για τα δίκυκλα προς διάλυση 50 €.
 Παρατήρηση 2η. Οι συμμετέχοντες στις δημοπρασίες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα, να γνωρίζουν και να δηλώνουν στην Επιτροπή Δημοπρασιών το Α.Φ.Μ, αρμόδια Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ιδιότητα κ.λ.π. Το 10% της τιμής κατακύρωσης (προκαταβολή) καταβάλλεται σε μετρητά αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα.

 Παρατήρηση 3η. Τα δημοπρατούμενα αυτοκίνητα, είναι μεταχειρισμένα με ζημιές, φθορές και ελλείψεις και χρειάζονται επισκευή πριν να τεθούν σε κυκλοφορία. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα εξετάζουν μαζί με τεχνικούς της επιλογής τους. Με βάση τους όρους πώλησης, αιτήσεις για αναστροφή-ακύρωση αγοροπωλησιών δεν γίνονται δεκτές.
 Παρατήρηση 4η. Πολλά από τα στοιχεία των αυτοκινήτων, όπως έτος κατασκευής, κυβισμός, τύπος κλπ ελήφθησαν από τις εξωτερικές ενδείξεις τους, για την καλύτερη ενημέρωση των αγοραστών. Κατόπιν αυτού οι αγοραστές οφείλουν να ερευνούν και από μόνοι τους την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, με τεχνικούς της επιλογής τους. Επίσης οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση και των όρων πώλησης πριν λάβουν μέρος στην δημοπρασία για να αποφεύγονται οι υπαναχωρήσεις.
 Παρατήρηση 5η. Με την 183/03 απόφαση του Δ.Σ. χορηγείται παράταση διακανονισμού στα προς διάλυση οχήματα μέχρι 15 ημερών.
 Παρατήρηση 6η. Οι αγοραστές των τροχοφόρων οχημάτων υπηρεσιών Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. σύμφωνα με την αριθ. 1686/90 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Δ.Υ. επιβαρύνονται και με το χρηματικό ποσό 5 € υπέρ του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. Το ποσό καταβάλλεται κατά την δημοπρασία.
 Παρατήρηση 7η. Σύμφωνα με την αριθ. 17793/1326/31-5-96 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 442/96), ορίζονται τα παρακάτω για την ταξινόμηση των οχημάτων για κυκλοφορία: Βενζινοκίνητα οχήματα ανεξάρτητα από μικτό βάρος και πετρελαιοκίνητα οχήματα μικτού βάρους μέχρι και 4000 κιλά που εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. μετά την 5-3-93 και εφόσον η προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας των ήταν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) μπορούν να ταξινομηθούν τα μεν βενζινοκίνητα με την προϋπόθεση ότι κατά τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο από το αρμόδιο Κ.Τ.Ε.Ο. του ΥΠ.Μ.Ε. θα διαπιστωθεί ότι οι εκπομπές καυσαερίων είναι μικρότερες από τα όρια που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. Φ50/4474/4556/94 (Β829) τα δε πετρελαιοκίνητα με την μέτρηση της αιθάλης των καυσαερίων σύμφωνα με την κλίμακα BACHARACH, όπως καθορίζεται στην Κ.Υ.Α. 36790/85 (Β733).
 Παρατήρηση 8η. Σύμφωνα με τα τον ισχύοντα φορολογικό νόμο τα προερχόμενα από τον Ο.Δ.Δ.Υ. τροχοφόρα αποτελούν τεκμήριο διαβίωσης, μειωμένο κατά 40%, σε σχέση με τα προερχόμενα από την ελεύθερη αγορά. (για την εφορία).
Παρατήρηση 9η: Προκειμένου για φορτηγά αυτοκίνητα ή λεωφορεία προς κυκλοφορία, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό κυριότητας, αλλά απαιτείται η σύνταξη συμβολαίου από συμβολαιογράφο, υποδεικνυόμενο από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο και η έκδοση του σχετικού βιβλιαρίου μεταβολών κατοχής και κυριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 39 των ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, και τα έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) με το Προεδρικό διάταγμα υπ΄ αριθ. 116/05-03-04 (ΦΕΚ 81Α /2004), καθορίζονται οι διαδικασίες για την ανακύκλωση και ανάκτηση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), θεσπίζεται η υποχρέωση δημιουργίας ατομικών ή συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης Ο.Τ.Κ.Ζ. και τίθεται ο στόχος της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των Ο.Τ.Κ.Ζ.
Με βάση τα ανωτέρω, επιτρέπεται η συμμετοχή στην ως άνω δημοπρασία ΜΟΝΟΝ όσων έχουν υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την ΕΔΟΕ και είναι αδειοδοτημένοι από το σύστημα για την διαχείριση των Ο.Τ.Κ.Ζ.
Οποιαδήποτε προσφορά αντίθετη με τα παραπάνω δεν θα γίνεται δεκτή.
Επίσης οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την αποκομιδή των υλικών θα λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικινδύνων αερίων.
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Αυτοκίνητα επιβατικά για κυκλοφορία κοινοτικής προέλευσης
α/α Κωδικός Είδους Μάρκα οχήματος Αριθ. πλαισίου Αριθ. θυρ. καυσ. χρώμα Έτος κατασ. Τιμή εκκίνησης
1 135504 OPEL VECTRA W0L000087K1079115 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1988 225 €
2 143505 CHRYSLER CHEROKEE (τ.Τζιπ) 1J8GLB8K03W681326 5θυρ. Αμόλ. Ασημί 2003 9.000 €
3 143567 NISSAN SUNNY EGTBCAN1400B01665 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1992 225 €
4 143702 CITROEN VF7N2E40003E40806 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 1994 150 €
5 144888 OPEL KADETT W0L000034M2689300 4θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1990 720 €
6 145249 OPEL ASTRA W0L000051P2506307 5θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1992 160 €
7 145286 SEAT VSSZZZ6LZ5R081935 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 2002 1.265 €
8 145977 OPEL OMEGA W0L000022V1167287 5θυρ. Αμόλ. Μολυβί 1996 1.100 €
9 146134 MERCEDES A class WDB1680311J020452 5θυρ. Αμόλ. Μπλε 1998 5.000 €
10 146608 B.M.W. 3 WBACA71030FL90846 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1997 1.950 €
11 146617 MERCEDES C WDB2020221A260148 4θυρ. Αμόλ. Μολυβί 1995 5.015 €
12 146853 V. WAGEN GOLF WVWZZZ1HZRW155719 5θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1993 1.150 €
13 146971 DAEWOO KALOS KLASF48T13B091200 5θυρ. Αμόλ. Μαύρο 2003 4.000 €
14 147435 FORD FIESTA WF0BXXGAJBTS52270 3θυρ. Αμόλ. Ασημί 1996 1.525 €
15 147574 HYUNDAI EXCEL KMHVF31JPMU387214 4θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1991 300 €
16 147694 B.M.W. WBAABF11020JA41932 2θυρ. Αμόλ. Βυσσινί 1993 3.350 €
17 147696 RENAULT SAFRANE VF1B54F0216224346 5θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1997 1.450 €
18 147769 SUZUKI VITARA (τ. τζιπ) JSAFTB03V00159115 3θυρ. Αμόλ. Μαύρο 2005 8.250 €
19 147776 PEUGEOT 106 VF31CHDZE52389654 2θυρ. Αμόλ. Μπλε 1999 950 €
20 147828 OPEL VECTRA-B W0L000036T5133343 4θυρ. Αμόλ. Μολυβί 1995 900 €
21 147895 PEUGEOT 306 VF37BKFXE32167320 4θυρ. Αμόλ. Γκρι 1996 600 €
22 147938 PEUGEOT 405 VF315BK1208590144 4θυρ. Βενζ. Μολυβί 1989 150 €
23 147976 V. WAGEN POLO WVWZZZ6NZXY137288 5θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1998 1.830 €
24 148049 MERCEDES 190E WDB2010241F098092 4θυρ. Βενζ. Καφέ 1985 950 €
25 148056 MERCEDES 200D WDB1231201A228458 4θυρ. Πετρ. Λευκό 1984 950 €
26 148093 OPEL OMEGA W0L000021V1917903 5θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1997 1.200 €
27 148112 OPEL ASTRA 1.6 W0L000053R5249324 2θυρ. Αμόλ. Λευκό 1991 150 €
28 148300 CITROEN XANTIA 1.8 VF7X12E00002E1958 5θυρ. Αμόλ. Μπορντώ 1997 1.350 €
29 148308 FORD WF0BXXWPRBVC59515 3θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1997 1.325 €
30 148339 HYUNDAI S COUPE KMHVE31NPPU136197 2θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1992 300 €
31 148541 RENAULT LAGUNA VF1B560KC16798901 4θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1997 600 €
32 148610 HONDA ACCORD CD51103805 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1995 600 €
33 148675 RENAULT MEGANE VF1BA0W0521997424 5θυρ. Αμόλ. Ασημί 1999 1.800 €
34 148726 TOYOTA CARINA SB164ABK00E137534 4θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1995 1.200 €
35 148763 SEAT TOLEDO VSSZZZ1LZXR002529 4θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1998 1.800 €
36 149334 LANCIA DEDRA ZLA83500000188094 4θυρ. Αμόλ. Μολυβί 1991 600 €
37 149336 OPEL CORSA VSX000078R4164083 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 1993 600 €
38 149426 SKODA OCTAVIA TMBCK41U4Y2349176 5θυρ. Αμόλ. Ασημί 1999 3.000 €
39 149454 CHRYSLER GRAND CHEROKEE (τ. τζιπ) 1J4GWC8NX1Y511694 5θυρ. Αμόλ. Μαύρο 2001 7.000 €
40 149498 MERCEDES 190E WDB2010241F774905 4θυρ. Αμόλ. Βυσσινί 1990 300 €
41 149591 B.M.W. Σειράς 3 WBAAL11050AX37752 4θυρ. Αμόλ. Μαύρο 2000 5.000 €
42 149594 KIA KNEDC241256244822 5θυρ. Αμόλ. Μπλε 1994 1.000 €
43 149603 OPEL ASTRA W0L000053S6065174 3θυρ. Αμόλ. Μπορντώ 1994 600 €
44 149698 V. WAGEN GOLF WVWZZZ1GZLW325372 5θυρ. Βενζ. Ερυθρό 1989 150 €
45 149745 OPEL ASTRA W0L000057R5103466 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1993 700 €
46 149844 B.M.W. Σειράς 3 WBACA71070CG16925 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1995 4.000 €
47 149857 CITROEN SAXO VF7S0KFXF56717550 3θυρ. Αμόλ. Κίτρινο 1997 700 €
48 149871 HONDA JHMEJ93400S028330 3θυρ. Αμόλ. Ασημί 1996 3.000 €
49 149873 SEAT IBIZA VSSZZZ6KZXR226519 3θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1999 2.000 €
50 149960 MERCEDES 200E WDB1240211B020320 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1989 2.000 €
51 150303 CITROEN C15 VF7VDSY0000SY5331 3θυρ. Αμόλ. Μπλε 1994 900 €
52 150306 CITROEN C15 VF7VDSY00005Y5172 3θυρ. Βενζ. Μπλε 1994 900 €
53 150431 AUDI 80 WAUZZZ8CBNA186398 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1992 1.000 €
54 150532 HONDA JHMED35500S301282 4θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1990 600 €
55 150537 MERCEDES 190E WDB2010181F769165 4θυρ. Αμόλ. Μολυβί 1990 1.200 €
56 150541 V. WAGEN GOLF WVWZZZ1HZPW726764 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1993 900 €
57 150563 CHRYSLER GRAND CHEROKEE (τ. τζιπ) 1J4FFN8M8YL203168 5θυρ. Πετρ. Λευκό 1990 1.200 €
58 150568 CHRYSLER GRAND CHEROKEE (τ. τζιπ) 1J4FFN8M4YL203085 5θυρ. Πετρ. Λευκό 1990 1.200 €
59 150585 CHRYSLER GRAND CHEROKEE (τ. τζιπ) 1J4FFN8MOYL203259 5θυρ. Πετρ. Λευκό 1990 1.200 €
60 150592 CHRYSLER GRAND CHEROKEE (τ. τζιπ) 1J4FFN8M3YL206737 5θυρ. Πετρ. Λευκό 1990 1.200 €
61 150597 CITROEN XSARA VF7N1NFZF36873588 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 300 €
62 150614 FORD MONDEO WF0NXXGBBNWJ77918 5θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1997 2.000 €
63 150622 CHRYSLER GRAND CHEROKEE (τ. τζιπ) 1J4FFN8MSYL203158 5θυρ. Πετρ. Λευκό 1990 900 €
64 150710 CHRYSLER GRAND CHEROKEE (τ. τζιπ) 1J4FFN8M3YL203112 5θυρ. Πετρ. Λευκό 1.200 €
65 150714 NISSAN VSKTBUR20U0350245 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 1995 1.200 €
66 150716 V. WAGEN WV2ZZZ70ZNH017183 4θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1991 1.200 €
67 150738 MITSUBISHI CARISMA XMCSNDA6A2F023772 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 2002 3.000 €
68 150739 CITROEN SAXO VF7S1HDZF57137530 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1999 1.800 €
69 150740 OPEL VECTRA W0L0JBF19X1035990 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1998 1.800 €
70 150773 CHRYSLER CHEROKEE (τ. τζιπ) 1J4FFN8M9YL203115 5θυρ. Πετρ. Λευκό 1990 1.200 €
71 150807 FIAT TEMPRA ZFA15900007222881 4θυρ. Αμόλ. Γκρι 1991 300 €
72 150816 MITSUBISHI JMBL043GGGY400553 3θυρ. Πετρ. Μπλε 1986 2.000 €
73 150827 KIA RIO KNEDC243256259145 4θυρ. Αμόλ. Μολυβί 2005 4.000 €
74 150866 NISSAN SJNBCAP11U0073972 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1995 600 €
75 150870 OPEL W0L000058V201385 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1997 350 €
76 150876 NISSAN ALMERA JN1BAAN15U0104604 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 1998 600 €
77 150878 NISSAN (τ. τζιπ) VSKTBUR20U0266338 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 1995 1.800 €
78 150881 CHRYSLER CHEROKEE (τ. τζιπ) 1J4FJN8P3TL304541 5θυρ. Αμόλ. Μπλε 1991 1.200 €
79 150883 KIA KNEJA5535Y5457600 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 1.800 €
80 150900 CITROEN VF7N1NFZF36865191 5θυρ. Αμόλ. Ασημί 1997 600 €
81 150903 CHRYSLER CHEROKEE (τ. τζιπ) 1J4FFN8M6YL203198 5θυρ. Πετρ. Λευκό 1991 1.200 €
82 150904 CITROEN VF7N1NFZF36876878 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 1996 600 €
83 150905 KIA KNEFB2222Y5617933 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 2000 600 €
84 150919 FIAT STILO ZFA19200000459358 3θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 2004 3.000 €
85 150925 KIA KNEFB2222Y5617950 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 2000 600 €
86 150926 NISSAN SJNBCAP11U0074694 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1998 600 €
87 150927 TOYOTA JT153AEB100032928 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1998 600 €
88 150932 V.WAGEN POLO WVWZZZ6KZWR570444 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1998 600 €
89 150937 CHRYSLER CHEROKEE (τ. τζιπ) 1J4FFN8M1YL203285 5θυρ. Πετρ. Λευκό 1990 1.200 €
90 150943 CHRYSLER CHEROKEE (τ. τζιπ) 1J4FFN8M5YL203161 5θυρ. Πετρ. Λευκό 1990 1.200 €
91 150977 CHRYSLER CHEROKEE (τ. τζιπ) 1J4FF48M4YL203295 5θυρ. Πετρ. Λευκό 1991 1.200 €
92 150983 NISSAN EGTECAN1400A81704 2θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1991 600 €
93 150984 B.M.W. 316i WBACA11000AJ15168 4θυρ. Αμόλ. Μολυβί 1992 1.200 €
94 151030 AUDI 80 WAUZZZ8AZMA310164 4θυρ. Αμόλ. Γκρι 1990 500 €
95 151247 OPEL VECTRA W0L0ZCF6961123514 4θυρ. Πετρ. Γκρι 2006 10.000 €
96 151248 MERCEDES 124 230E WDB1240231A791657 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1988 1.500 €
97 151249 MERCEDES WDB2021211F228864 4θυρ. Πετρ. Γκρι 1997 7.000 €
98 151250 DAEWOO KLAT KLATF69CEYB513409 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1994 1.000 €
99 151251 FORD WF0FXXGBBFKM79624 4θυρ. Βενζ. Λευκό 1987 500 €
100 151304 FORD MONDEO WF0FXXGBBFWU39355 4θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1998 1.500 €
101 151306 SUZUKI VITARA JLX (τ. τζιπ) JSAETA01C00141939 2θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1990 3.000 €
102 151307 OPEL W0L000078V4197740 4θυρ. Αμόλ. Ανθρακί 1996 2.000 €
103 151308 MERCEDES 420SE WDB1260201A246902 4θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1988 2.000 €
104 151310 PEUGEOT VF31CCDY150356241 2θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1992 500 €
105 151323 OPEL ASTRA W0L0AHL4855127325 4θυρ. Αμόλ. Γκρι 2005 7.000 €
106 151324 ALFA ROMEO 146 ZAR93000004142736 4θυρ. Αμόλ. Βυσσινί 1997 3.000 €
107 151335 NISSAN ALMERA JN1BCAN15U0538178 4θυρ. Αμόλ. Βυσσινί 1996 2.000 €
108 151346 SUZUKI VITARA (τ. τζιπ) VSE0SJV5C00010979 3θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1991 3.000 €
109 151408 MERCEDES 201 WDB2010181F821587 4θυρ. Αμόλ. Βυσσινί 1991 1.000 €
110 151411 CITROEN VF7DE4HXB76132878 5θυρ. Πετρ. Ασημί 2001 1.000 €
111 151413 B.M.W. 320i WBACB11070FC08336 4θυρ. Αμόλ. Μολυβί 1991 1.000 €
112 151460 V. WAGEN PASSAT WVWZZZ31ZKE292482 4θυρ. Βενζ. Μολυβί 1989 500 €
113 151461 SKODA FELICIA TMBEFF614Y7250712 4θυρ. Αμόλ. Βυσσινί 1999 1.000 €
114 151463 ALFA ROMEO 146 ZAR93000002280544 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 2000 3.000 €
115 151545 TOYOTA JT1L0AE9207083099 5θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1991 1.000 €
116 151571 SSANG-YONG REXTON KPTG0B16S3P094946 5θυρ. Αμόλ. Μαύρο 2003 13.000 €
117 151573 ALFA ROMEO 156 ZAR93200000005181 4θυρ. Αμόλ. Βυσσινί 1997 2.000 €
118 151574 FORD FOCUS WF0NXXGCDNXL47919 5θυρ. Αμόλ. Ασημί 1999 5.000 €
119 151575 OPEL OMEGA W0L0ZCF6931079242 4θυρ. Αμόλ. Μαύρο 2002 5.000 €
120 151576 MERCEDES 124 WDB1240201A420624 4θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1995 3.000 €
121 151577 AUDI 80 A4 WAUZZZ8DZXA025871 4θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1997 5.000 €
122 151746 PEUGEOT VF32AHFXF41648689 4θυρ. Αμόλ. Γκρι 2001 3.000 €
123 151752 HYUNDAI LC KMHCG51FP4U222400 4θυρ. Αμόλ. Σιέλ 2003 2.000 €
124 151776 FIAT BRAVA ZFA18200005176372 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1991 1.500 €
125 151777 NISSAN SJNBAAP10U0555100 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1995 1.500 €
126 151784 V. WAGEN WVWZZZ1GZLW125389 4θυρ. Αμόλ. Μολυβί 1990 500 €
127 151785 V. WAGEN WV2ZZZ25ZHH028013 4θυρ. Πετρ. Γκρι 1986 700 €
128 151786 CITROEN SAXO VF7S6KFWB57391473 2θυρ. Αμόλ. Μαύρο 2000 3.000 €
129 151808 MAZDA JMZBA125200151096 4θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1995 1.500 €
130 151809 ALFA ROMEO 156 ZAR93200001089205 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1998 2.000 €
131 151810 DAEWOO KLATF69CEXB358402 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1996 1.000 €
132 151846 SMART WME01MC01YH080148 2θυρ. Αμόλ. Μαύρο 2000 5.000 €
133 151847 OPEL VECTRA W0L0ZCF6921026845 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 2002 5.000 €
134 151848 OPEL W0L0TGF48Y5330872 4θυρ. Αμόλ. Μαύρο 2000 3.000 €
135 151849 B.M.W. WBACA110X0AJ24735 4θυρ. Αμόλ. Μολυβί 1994 2.000 €
136 151850 V. WAGEN WVWZZZ19ZHW702272 4θυρ. Πετρ. Ερυθρό 1991 1.000 €
137 151862 B.M.W. 316i WBACA11040AJ23029 4θυρ. Αμόλ. Βυσσινί 1992 1.000 €
138 151864 SEAT IBIZA VSSZZZ6KZ1R085504 3θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 2000 2.000 €
139 151865 CITROEN C3 VF7FCKFVB27218295 5θυρ. Αμόλ. Ασημί 2004 3.000 €
140 151867 OPEL VECTRA-B W0L000038T7522625 4θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1995 3.000 €
141 151868 HYUNDAI KMHCG51FPYU027290 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1999 2.000 €
142 151869 HYUNDAI KMHCG51FPYU043039 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 2000 2.000 €
143 151870 CITROEN VF7N2A90017A91512 4θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1995 500 €


Αυτοκίνητα φορτηγά προς κυκλοφορία Ε.Ε. Επιβαρύνονται με Συμβολαιογραφικά έξοδα για την
σύνταξη των σχετικών συμβολαίων μεταβίβασης
α/α Κωδικός Είδους Μάρκα οχήματος Αριθμός πλαισίου Είδος αμαξ. καυσ. Χρώμα Έτος κατασκ. Τιμή εκκίνησης
1 116821 TOYOTA RH20V00107268 Κλειστό Βενζ. Κόκκινο 1988 150 €
2 144084 V. WAGEN WV1ZZZ70ZYH043365 Κλειστό Πετρ. Μπλε 1989 325 €
3 146446 FIAT DUCATO ZFA29000000291418 Κλειστό Πετρ. Λευκό 1992 335 €
4 147268 OPEL W0L000038JE233664 Κλειστό Πετρ. Λευκό 1995 300 €
5 149525 V. WAGEN SYNCRO WV2ZZZ25ZLG041611 Κλειστό Βενζ. Μπλε 1990 900 €
6 149528 FORD TRANSIT SFAKXXBDVKJY76728 Κλειστό Πετρ. Μπλε 1989 900 €
Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να κλείσει τα πλαϊνά τζάμια και να τοποθετήσει λαμαρίνες καθώς και να αφαιρέσει τα καθίσματα από το χώρο φόρτωσης.
7 149531 V. WAGEN SYNCRO WV2ZZZ25ZLG044451 Κλειστό Βενζ. Μπλε 1990 900 €
8 150305 V. WAGEN WV2ZZZ25ZLG044469 Κλειστό Βενζ. Μπλε 1990 1.800 €
9 150887 V. WAGEN WV2ZZZ25ZLG044466 Κλειστό Βενζ. Μπλε 1991 1.800 €
10 150888 V. WAGEN WV2ZZZ25ZLG041629 Κλειστό Βενζ. Μπλε 1991 1.800 €
11 151099 V. WAGEN WV2ZZZ25ZLG067018 Κλειστό Βενζ. Μπλε 1990 3.000 €


Οχήματα για διάλυση κοινοτικής προέλευσης άνω των 3,5 τόνων
α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος Τιμή εκκίνησης
1 149812 Φορτηγό MAGIRUS DEUTZ Άνω των 3,5 τόνων 750 €
2 150944 Φορτηγό STEYER Άνω των 3,5 τόνων 300 €
3 150999 Αυτ/το ειδ. χρήσης (τεθωρακισμένο) MOWAG Άνω των 3,5 τόνων 1.000 €
4 151000 Αυτ/το ειδ. χρήσης (τεθωρακισμένο) MOWAG Άνω των 3,5 τόνων 1.000 €
5 151001 Αυτ/το ειδ. χρήσης (τεθωρακισμένο) MOWAG Άνω των 3,5 τόνων 1.000 €
6 151002 Αυτ/το ειδ. χρήσης (τεθωρακισμένο) MOWAG Άνω των 3,5 τόνων 1.000 €
7 151170 Φορτηγό MERCEDES Άνω των 3,5 τόνων 1.000 €
8 151171 Φορτηγό MERCEDES Άνω των 3,5 τόνων 500 €
9 151235 Λεωφορείο MERCEDES Άνω των 3,5 τόνων 3.000 €
10 151555 Φορτηγό MERCEDES Άνω των 3,5 τόνων 1.000 €
11 151570 Φορτηγό MERCEDES Άνω των 3,5 τόνων 1.000 €
12 151602 Φορτηγό MERCEDES Άνω των 3,5 τόνων 1.000 €
13 151766 Φορτηγό (απορριματοφόρο) STEYER Άνω των 3,5 τόνων 1.000 €

Οχήματα Τέλους Κύκλους Ζωής (ΟΤΚΖ) κοινοτικής προέλευσης
Ομαδικά κατά Κατηγορίες
Κατηγορία 1η
Τιμή εκκίνησης 1.700 €
α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος
1 144238 Φορτηγό TOYOTA 10 150263 Φορτηγό FORD
2 144239 Επιβατικό SEAT 11 150264 Επιβατικό OPEL
3 144240 Επιβατικό HYUNDAI 12 150265 Επιβατικό FORD
4 144483 Φορτηγό V. WAGEN 13 150266 Επιβατικό OPEL
5 144780 Επιβατικό AUDI 14 150873 Επιβατικό MERCEDES
6 146712 Επιβατικό HONDA 15 151158 Επιβατικό MERCEDES
7 148945 Επιβατικό FIAT 16 151305 Επιβατικό OPEL
8 149032 Επιβατικό OPEL 17 151326 Επιβατικό NISSAN
9 150262 Επιβατικό MITSUBISHI
Κατηγορία 2η
Τιμή εκκίνησης 1.700 €
α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος
1 151342 Επιβατικό PEUGEOT 10 151409 Επιβατικό OPEL
2 151383 Επιβατικό B.M.W. 11 151572 Επιβατικό FORD
3 151384 Επιβατικό B.M.W. 12 151739 Φορτηγό MAZDA
4 151385 Επιβατικό OPEL 13 151750 Επιβατικό NISSAN
5 151386 Επιβατικό FORD 14 151756 Επιβατικό V. WAGEN
6 151387 Επιβατικό HONDA 15 151758 Επιβατικό NISSAN
7 151394 Επιβατικό AUDI 16 151778 Επιβατικό SKODA
8 151396 Επιβατικό FORD 17 151851 Φορτηγό OPEL
9 151407 Επιβατικό AUDI

Οχήματα Τέλους Κύκλους Ζωής (ΟΤΚΖ) μη κοινοτικής προέλευσης. Επιβαρύνονται με ειδικό εισαγωγικό δασμό που καταβάλλεται στο Α' Τελωνείο Θεσσαλονίκης
Κατηγορία 1η
Τιμή εκκίνησης 800 €
α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος
1 025283 Επιβατικό MERCEDES 5 043233 Επιβατικό MERCEDES
2 025519 Επιβατικό MERCEDES 6 043378 Φορτηγό TOYOTA
3 026535 Επιβατικό NISSAN 7 044139 Επιβατικό MERCEDES
4 042712 Επιβατικό OPEL 8 044457 Επιβατικό AUDI

Κατηγορία 2η
Τιμή εκκίνησης 1.000 €
α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος
1 044729 Επιβατικό BMW 6 119428 Επιβατικό MERCEDES
2 044836 Επιβατικό BMW 7 120268 Επιβατικό NISSAN
3 045218 Επιβατικό V. WAGEN 8 122993 Επιβατικό BMW
4 109522 Επιβατικό MERCEDES 9 124033 Επιβατικό PEUGEOT
5 111060 Επιβατικό BMW 10 126646 Επιβατικό BMW

Κατηγορία 3η
Τιμή εκκίνησης 900 €
α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος
1 133226 Επιβατικό DODGE 6 146351 Επιβατικό CADILLAC
2 139637 Φορτηγό DODGE 7 147573 Επιβατικό AUDI
3 141203 Επιβατικό HONDA 8 148972 Επιβατικό VOLVO
4 143159 Επιβατικό B.M.W. 9 149084 Επιβατικό V. WAGEN
5 145360 Επιβατικό MERCEDES

Κατηγορία 4η
Τιμή εκκίνησης 1.200 €
α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος
1 149829 Επιβατικό DODGE 3 151303 Επιβατικό BUICK
2 149970 Επιβατικό HONDA 4 151412 Επιβατικό HONDA

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (Τελωνείο Αλεξανδρούπολης)

Αυτοκίνητα επιβατικά για κυκλοφορία κοινοτικής προέλευσης
α/α Κωδικός Είδους Μάρκα οχήματος Αριθ. πλαισίου Αριθ. θυρ. καυσ. χρώμα Έτος κατασ. Τιμή εκκίνησης
1 149497 CITROEN XANTIA VF7X16C00006C1582 4θυρ. Αμόλ. Μολυβί 1995 500 €
2 149499 V. WAGEN GOLF WVWZZZ1GZLW453756 3θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1990 500 €
3 149501 OPEL ASTRA 1.6 CARAVAN W0L000051P2591022 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 1992 500 €
4 149503 ROVER 820 Si SARRSSLDSAM229451 4θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1996 1.000 €
5 149504 MERCEDES 190 WDB2010241F538694 4θυρ. Βενζ. Μαύρο 1990 1.000 €
6 149505 RENAULT LAGUNA VF1B56AK542306695 5θυρ. Αμόλ. Μελιτζανί 1994 1.000 €
7 149506 AUDI 100 WAUZZZ4AZPN007282 4θυρ. Αμόλ. Μπορντώ 1993 2.000 €
8 149508 AUDI A4 WAUZZZ8DZTA039744 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1996 3.000 €
9 149509 B.M.W. 320 i WBAAA51020AF00619 2θυρ. Αμόλ. Γκρι 1989 500 €


Αυτοκίνητα φορτηγά προς κυκλοφορία Ε.Ε. Επιβαρύνονται με Συμβολαιογραφικά έξοδα για την
σύνταξη των σχετικών συμβολαίων μεταβίβασης
α/α Κωδικός Είδους Μάρκα οχήματος Αριθμός πλαισίου Είδος αμαξ. καυσ. Χρώμα Έτος κατασκ. Τιμή εκκίνησης
1 149502 FORD TRANSIT WF0LXXGBVLPR30441 Κλειστό Βενζ. Λευκό 1993 500 €
2 151727 MERCEDES 1320L WDB6772371K132034 Ανοικτό Πετρ. Λευκό 1994 3.000 €

Οχήματα Τέλους Κύκλους Ζωής (ΟΤΚΖ) κοινοτικής προέλευσης
α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος Τιμή εκκίνησης
1 149507 Φορτηγό FORD 100 €
2 149510 Επιβατικό FORD 50 €
3 151723 Επιβατικό MERCEDES 300 €
4 151725 Επιβατικό OPEL 70 €

Οχήματα Τέλους Κύκλους Ζωής (ΟΤΚΖ) μη κοινοτικής προέλευσης. Επιβαρύνονται με ειδικό εισαγωγικό δασμό που καταβάλλεται στο Α' Τελωνείο Θεσσαλονίκης
α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος Τιμή εκκίνησης
1 151724 Επιβατικό MERCEDES 200 €
2 151726 Επιβατικό (τ. τζιπ) CHRYSLER 200 €ΔΙΚΥΚΛΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ
Μοτοσυκλέτες για κυκλοφορία κοινοτικής προέλευσης
α/α Κωδικός Είδους Μάρκα οχήματος Αριθ. πλαισίου χρώμα Τιμή εκκίνησης
1 040424 HONDA CBR 1100 JH2SC28U0NM000350 Ασημί 2.000 €
2 135832 PIAGGIO M23 ZAPM2300002008463 Μπλε 1.500 €
3 139490 PIAGGIO RUNNER FX 125 ZAPM0700003019589 Μπλε 500 €
4 143775 HONDA NC271001079 Ασημί 500 €
5 143776 PIAGGIO ZAPM0800003001625 Ερυθρό 500 €
6 144266 YAMAHA 2YK070125 Μαύρο 2.000 €
7 145260 YAMAHA YM3TB185081 Λευκό 1.500 €
8 145261 ZENGCHENG HAILI LZL10P6087HF66324 Ερυθρό 500 €
9 145262 YAMAHA 3XP059769 Λευκό 1.000 €
10 145300 PIAGGIO VESPA TYPHOON 1 ZAPM0200000045047 Μαύρο 1.000 €
11 146614 HONDA AFRICA RD071300110 Ερυθρό 2.000 €
12 146760 HONDA XL 1000V JH2SD01A8YM110942 Μπλε 3.000 €
13 147296 PIAGGIO VESPA TYPHOON 1 ZAPM0200000042829 Μαύρο 300 €
14 148623 HONDA BALI EX ZDCHF07A0WF202310 Βυσσινί 300 €
15 150728 YAMAHA JYASJ034000002042 Μαύρο 2.000 €

Δίκυκλα προς διάλυση μη κοινοτικής προέλευσης. Επιβαρύνονται με ειδικό εισαγωγικό δασμό που καταβάλλεται στο Α' Τελωνείο Θεσσαλονίκης
α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος Τιμή εκκίνησης
1 041671 Μοτοποδήλατο YAMAHA 10 €
2 042923 Μοτοσυκλέτα YAMAHA 500 €
3 147823 Μοτοσυκλέτα YAMAHA 1.000 €
4 148309 Μοτοσυκλέτα KAZUMA 200 €

Δίκυκλα προς διάλυση κοινοτικής προέλευσης
Ομαδικά κατά Κατηγορίες
Κατηγορία 1η
Τιμή εκκίνησης 330 €
α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος
1 044908 Μοτοποδήλατο HONDA 11 146699 Μοτοσυκλέτα HONDA
2 119804 Μοτοσυκλέτα JINAN QINGQI 12 146700 Μοτοσυκλέτα YAMAHA
3 130425 Μοτοσυκλέτα YAMAHA 13 146701 Μοτοποδήλατο SYM
4 143771 Μοτοσυκλέτα KAWASAKI 14 146704 Μοτοποδήλατο YAMAHA
5 143772 Μοτοσυκλέτα YAMAHA 15 146705 Μοτοσυκλέτα PIAGGIO
6 144241 Μοτοσυκλέτα Αγνώστ. εργοστ. 16 146706 Μοτοσυκλέτα LUOYANG
7 144242 Μοτοσυκλέτα YAMAHA 17 146707 Μοτοποδήλατο YAMAHA
8 144243 Μοτοποδήλατο YAMAHA 18 146708 Μοτοσυκλέτα LUOYANG
9 145842 Μοτοσυκλέτα KAWASAKI 19 146709 Μοτοποδήλατο BRONCO
10 146698 Μοτοσυκλέτα HYOSUNG 20 146710 Μοτοσυκλέτα HONDA
Κατηγορία 2η
Τιμή εκκίνησης 360 €
α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος
1 146711 Μοτοποδήλατο SUZUKI 11 147408 Μοτοποδήλατο YAMAHA
2 147032 Μοτοποδήλατο Αγνώστ. εργοστ. 12 147409 Μοτοσυκλέτα KAWASAKI
3 147033 Μοτοποδήλατο YAMAHA 13 147410 Μοτοποδήλατο SUZUKI
4 147035 Μοτοσυκλέτα Αγνώστ. εργοστ. 14 147411 Μοτοποδήλατο PIAGGIO
5 147074 Μοτοσυκλέτα (τρίκυκλο) PIAGGIO 15 147412 Μοτοποδήλατο SYM
6 147134 Μοτοποδήλατο (τρίκυκλο) Αγνώστ. εργοστ. 16 147422 Μοτοσυκλέτα PIAGGIO
7 147147 Μοτοποδήλατο HONDA 17 147427 Μοτοσυκλέτα PIAGGIO
8 147148 Μοτοποδήλατο HONDA 18 147575 Μοτοσυκλέτα HONDA
9 147404 Μοτοποδήλατο HONDA 19 147576 Μοτοσυκλέτα KAWASAKI
10 147406 Μοτοσυκλέτα FOX/MOTORS 20 147577 Μοτοσυκλέτα HONDA

Κατηγορία 3η
Τιμή εκκίνησης 940 €
α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος
1 147578 Μοτοσυκλέτα KYMCO 10 148503 Μοτοσυκλέτα HONDA
2 147579 Μοτοποδήλατο HONDA 11 148504 Μοτοποδήλατο HONDA
3 148492 Μοτοσυκλέτα Αγνώστ. εργοστ. 12 148505 Μοτοποδήλατο HONDA
4 148494 Μοτοσυκλέτα ZHONGYU 13 148506 Μοτοποδήλατο HONDA
5 148495 Μοτοσυκλέτα HONDA 14 151088 Μοτοσυκλέτα SUZUKI
6 148496 Μοτοσυκλέτα KAWASAKI 15 151089 Μοτοσυκλέτα SUZUKI
7 148497 Μοτοσυκλέτα YAMAHA 16 151090 Μοτοσυκλέτα SUZUKI
8 148498 Μοτοσυκλέτα KAWASAKI 17 151092 Μοτοσυκλέτα SUZUKI
9 148499 Μοτοσυκλέτα LIFAN 18 151093 Μοτοσυκλέτα SUZUKI


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
Κατεβάστε την διακήρυξη σε μορφή .doc εδώ.

από oddy.gr