Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Συμπληρώστε και σεις το ερωτηματολόγιο αξιοπιστίας του αυτοκινήτου σας πατώντας εδώ>>

ΝΕΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΔΥ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΑΓΟΥΛΕΖΑ 27/05/10


Νέα δημοπρασία οχημάτων ΟΔΔΥ θα διεξαχθεί από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού στην Μαγουλέζα Αττικής στις 27/5/2010 και αφορά τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ιδιώτες. Διαβάστε παρακάτω την διακήρυξη:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.

Δ/ΝΣΗ: ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΠΩΛ.ΤΡΟΧ.ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΤΗΛ.210 – 32 42 148 ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ
ΣΤΑΔΙΟΥ 60-ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ
FAX: 210-33.12.303 ΤΗΛ.: 210 – 32.42.148


www.oddy.gr ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ 0,50

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7204/18-5-2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3723

Στις 27-5-2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ ,θα γίνει στην αίθουσα δημοπρασιών της ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΑΓΟΥΛΕΖΑΣ του Οργανισμού μας (Ανω Λιόσια -τηλ.2102473124 & 2102471988) προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, για να πουληθούν -το καθένα χωριστά -τα παρακάτω οχήματα (επιβατικά) ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, που βρίσκονται στην αποθήκη Μαγουλέζας, με τιμή εκκίνησης αυτή που αναγράφεται στη διακήρυξη.
Τα αυτοκίνητα προέρχονται από τα αζήτητα των τελωνείων τα κρατικά αυτοκίνητα που αποσύρονται από την κυκλοφορία ,κ.λ.π.
Η αποθήκη μας συγκοινωνιακώς εξυπηρετείται από την λεωφορειακή γραμμή «Α12» ή «Β12» ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ που έχει αφετηρία στην οδό Μάρνη (στο ύψος της Πατησίων ) & αποβιβάζονται στην 20η στάση (Φυλής),ακολούθως το «746» για ΟΔΔΥ. Επίσης και μέσω της Αττικής οδού 5η έξοδος.
Η επίσκεψη των αυτοκινήτων επιτρέπεται για 5 εργάσιμες ημέρες πριν την δημοπρασία , δηλαδή από 19-5-2010 έως και 26-5-2010 και ώρες 8.30 πμ-13.30 μμ.
'Όλα τα αυτοκίνητα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, οι οποίοι επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και διατίθενται στα γραφεία του ΟΔΔΥ και στις αποθήκες Μαγουλέζας.
Η συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στη διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωσή του επί των όρων πώλησης που ισχύουν . Δήλωση άγνοιας αυτών δεν αποτελεί άλλοθι και δεν γίνεται δεκτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ανακοίνωση στους ενδιαφερομένους ,στο εξής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών Φ.Π.Α 21%.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η: Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες αυτοκινήτων για κυκλοφορία είναι 300€.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3α Τα ποσά εγγύησης συμμετοχής στη δημοπρασία είναι 100 ευρω. για τις μοτοσικλέττες και τα μοτοποδήλατα προς κυκλοφορία και 50 ευρω.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4η: Τα πιο κάτω αυτοκίνητα είναι μεταχειρισμένα , με ζημιές , φθορές και ελλείψεις και χρειάζονται επισκευές πριν κυκλοφορήσουν . Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα
εξετάζουν , μαζί με τεχνικούς της επιλογής τους πριν λάβουν μέρος στην δημοπρασία , προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών ώστε να διαμορφώνουν ανάλογα και τις προσφορές τους. Βάσει των όρων πώλησης ,ακυρώσεις αγοραπωλησιών δεν γίνονται δεκτές.
Επίσης οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση και των όρων πώλησης πριν λάβουν μέρος στην δημοπρασία , για να αποφεύγονται οι όποιες εκ των υστέρων υπαναχωρήσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5η: Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και να δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΦΜ , την αρμόδια ΔΟΥ και την ιδιότητά τους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 6η: Οι αγοραστές των τροχοφόρων οχημάτων υπηρεσιών ΟΔΔΥ , σύμφωνα με την αριθμ' 1686/90 απόφαση του ΔΣ του ΟΔΔΥ επιβαρύνονται και με χρηματικό ποσό ευρώ 5 υπέρ του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΔΥ. Το ποσό καταβάλλεται κατά την δημοπρασία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 7η: Tα προερχόμενα από τον ΟΔΔΥ τροχοφόρα έχουν μειωμένο τεκμήριο διαβίωσης στην ΔΟΥ σύμφωνα με τον ισχύοντα φορολογικό νόμο.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.8η Ο εμπορικός τύπος του αυτ/του καθώς και το έτος κατασκευής, προσδιορίζονται από τις εξωτερικές ενδείξεις αυτού. Έτσι τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένδειξη η οποία ενδέχεται να απέχει της πραγματικότητας.
Η εταιρεία μας για τα στοιχεία αυτά όπως και τα κρυμμένα ελαττώματα ουδεμία ευθύνη φέρει.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 9η: Με την υπ αριθ. 153/26-3-2003 απόφαση του Δ.Σ του Ο.Δ.Δ.Υ Α.Ε. τροποποιήθηκε το άρθρο 18 των Γενικών Όρων Πώλησης ,και η έκπτωση του 30% σε περίπτωση εξόφλησης του τιμήματος με μετρητά ,ισχύει για το 100% της τιμής πλειοδοσίας από 1-4-2003.

ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ Σ' ΑΥΤΗΝ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ).

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ' 17793/1326/31-5-96 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος -Χωροταξίας Δημοσίων Έργων και μεταφορών -Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β442/96) ορίζονται τα παρά κάτω για την ταξινόμηση των οχημάτων προς κυκλοφορία:
Βενζινοκίνητα οχήματα , ανεξάρτητα από το μικτό βάρος και πετρελαιοκίνητα οχήματα μικτού βάρους μέχρι και 4.000 κιλά ,που εκποιούνται από τον ΟΔΔΥ μετά την 5-3-1993 και εφ' όσον η προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας των ήταν... χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να ταξινομηθούν με την προϋπόθεση ότι κατά τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο από το αρμόδιο περιφερειακό ΚΤΕΟ του ΥΠ.Μ.Ε. θα διαπιστωθεί ότι οι εκπομπές καυσαερίων είναι μέσα στα αποδεκτά πλαίσια που τίθενται κάθε φορά με σχετικές προς τούτο αποφάσεις Για όλα τα παρακάτω οχήματα , η προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας τους ήταν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


A΄ ΔΙΚΥΚΛΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

A/A A.M. ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 123362.00.001 HONDA INNOVA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ MLHJC3A025005624 700
2 141251.00.001 YAMAHA 125Z
ΒΕΝΖΙΝΗ PMY5BU00100031708 100
3 146121.00.001 HONDA ASTREA SUPRA
ΒΕΝΖΙΝΗ MH1KEVF1XYK321979 400
4 148254.00.001 MODENAS KRISS II
ΒΕΝΖΙΝΗ PMNAN110HHGL26598 400
5 148493.00.001 HONDA CB400
ΒΕΝΖΙΝΗ NC311012439 250
6 148979.00.001 PIAGGIO APRILIA SCARABEO
ΒΕΝΖΙΝΗ ZD4VRB0047S005941 1500
7 149469.00.001 KYMCO PEOPLE S200
ΒΕΝΖΙΝΗ RFBD1100061220055 1000
8 149474.00.001 HONDA XLR
ΒΕΝΖΙΝΗ MD161001698 300
9 149570.00.001 HONDA ASTREA GRAND
ΒΕΝΖΙΝΗ MH1NE000RRK167753 300
10 150124.00.001 MALAGUTI
ΒΕΝΖΙΝΗ ZJM54000054003597 700
11 150125.00.001 KAWASAKI KAZER
ΒΕΝΖΙΝΗ MH4AN112EEKP00661 500
12 151381.00.001 YAMAHA XT
ΒΕΝΖΙΝΗ JYADJ021000018218 800
13 151617.00.001 HONDA INNOVA
ΒΕΝΖΙΝΗ MLHJC33A525005229 700
14 151622.00.001 HONDA INNOVA
ΒΕΝΖΙΝΗ MLHJC33A835008711 300
15 151629.00.001 KAWASAKI KAZER
ΒΕΝΖΙΝΗ MH4KA110CXKPB9674 400

B΄ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

A/A A.M. ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 146883.00.001 GORGOLIS S.A DYSO
ΒΕΝΖΙΝΗ XG8DY050CD8014693 400


Γ΄ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

A/A A.M. ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡ. ΘΥΡΩΝ ΟΔΑΦ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 068912.00.001/Φ36953 CITROEN XANTIA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF7X14F00004F0800 4+1 A 068912 1994 300
2 069202.00.001//Φ37066 MERCEDES C220 DIESEL
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB2021211F230741 4 69202 1995 5000
3 071009.00.001//Φ37406 B.M.W. 740iA-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBAGD41020DD58539 4 Α 071009 1993 3500
4 072686.00.001//Φ37985 SEAT IBIZA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSSZZZ6KZZR056409 2+1 A 072686 1993 1000
5 073053.00.001//Φ38188 FORD FOCUS
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WF0AXXWPDAYT47390 4+1 Α 073053 2001 4000
6 073127.00.001//Φ38337 PEUGEOT 106
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF31AHDZE51725470 4+1 Α 073127 1997 250
7 110977.00.001 HYUNDAI ACCENT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHVF21LPXU558061 4 A 110977 1998 1200
8 114856.00.001 PEUGEOT 307
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF33CKFWB82893562 4+1 A 114856 2003 4500
9 117144.00.001 FIAT MAREA WEEKEND-STATION
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA18500002028164 4+1 Α 117144 1999 1500
10 119028.00.001 HONDA CIVIC-ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JHMED73600S301711 2+1 Α 119028 1990 400
11 119227.00.001 B.M.W. Z3-ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΟΡΟΦΗ CABRIO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBACJ11040LA68427 2 A 119227 1996 7500
12 120267.00.001 B.M.W. 325i-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBACB31090FD70481 4 Α 120267 1991 2000
13 123124.00.001 MERCEDES C36 AMG-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB2020281F326463 4 123124 1995 10500
14 123247.00.001 AUDI B4-80
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WAUZZZ8CZA017555 4 Α 123247 1994 1000
15 124234.00.001 MERCEDES C180
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB2020181A259046 4 Α 124234 1995 5000
16 124235.00.001 SMART GM-MC01-ΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WME01MC012H006020 2 Α 124235 2002 6000
17 124848.00.001 CHEVROLET BLAZER
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 1GNDT13WOT2130679 4+1 124848 1996 5000
18 126403.00.001 MERCEDES A160-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB1680331J253261 4+1 A 126403 1999 7000
19 127175.00.001 MERCEDES SLK-200 KOMPRESSOR-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ-CABRIO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB1704441F244580 2 A 127175 2001 11000
20 129146.00.001 M.C.C.AG MERCEDES SMART-ΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WME01MC012H085408 2 Α 129146 2002 6000
21 129176.00.001 V. WAGEN VENTO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WVWZZZ1HZNW266012 4 Α 129176 1992 800
22 130604.00.001 OPEL ASTRA-BERTONE
ΑΜΟΛΥΒΔΗ W0L0TGF072B004898 2 Α 130604 2001 6000
23 132384.00.001 CITROEN SAXO-VTS
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF7S6NFXB57619959 2+1 Α 132384 2002 3000
24 134962.00.001 MERCEDES 210
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB2100171A445220 4 134962 1998 14000
25 136497.00.001 HYUNDAI MATRIX
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHPM81CP2U000284 4+1 136497 2001 5000
26 136878.00.001 AUDI 80 STATION-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WAUZZZ4AZTN094515 4+1 136878 1996 7000
27 138623.00.001 FIAT PUNTO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA17600005037245 2+1 Α 138623 1995 250
28 139290.00.001 ALFA ROMEO 146
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZAR93000002058565 4+1 A 139290 1995 500
29 140996.00.001 CHRYSLER VOYAGER
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1C4GYN2M2YU541401 4+1 A 140996 2000 10000
30 142990.00.001 NISSAN ALMERA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ SJNBAAN16U2693412 4 Α 142990 2007 6500
31 143005.00.001 MAZDA 323F
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JMZBA14F201553522 4+1 A 143005 1997 500
32 144148.00.001 SEAT ΙΒΙΖΑ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSSZZZ6KZXR174456 2+1 Α 144148 1998 750
33 144629.00.001 CITROEN SAXO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF7S0HFXB57496438 2+1 Α 144629 2001 1300
34 144646.00.001 B.M.W. 316 J
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBACA71020FL43453 4 Α 144646 1994 2500
35 144864.00.001
SEAT CORDOBA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ


VSSZZZ6KZXR313149 4+1 Α 144864 1999 750
36 145231.00.001 KIA SPORTAGE
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
Ο ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΟΣ KNEJA5535X5440086 4+1 Α 145231 1999 3500
37 146007.00.001 NISSAN TERRANO II
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSKTBUR20U0266654 4+1 A 146007 1996 850
38 146118.00.001 NISSAN EUROPE T30-ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JN1TBNT30U0005503 4+1 Α 146118 2003 5000
39 147000.00.001 FORD MONDEO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WF0FXXGBBFRU18255 4 Α 147000 1994 400
40 147110.00.001 HYUNDAI COUPE
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHJG31RPYU162276 2 Α 147110 1999 1500
41 147311.00.001 FIAT PUNTO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA18800004423666 2+1 A 147311 2001 1800
42 147475.00.001 TOYOTA AYGO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JTDKG18C40N198299 4+1 A 147475 2007 6000
43 147547.00.001 PEUGEOT 106
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF31CHDZE52325806 2+1 A 147547 1998 800
44 147753.00.001 MAZDA 323
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JMZBG14D200365119 4+1 Α 147753 1991 300
45 148038.00.001 HONDA CR-V-ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ SHSRD88604U215324 4+1 A 148038 2004 9000
46 148102.00.001 MITSUBISHI SPACE STAR
ΑΜΟΛΥΒΔΗ XMCLNDG1A028597 4+1 A 148102 2000 1900
47 148223.00.001 B.M.W. 316 ι A-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WBACA21080AK00300 4 A 148223 1991 2000
48 148266.00.001 OPEL CORSA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSX000078R4215581 4+1 Α 148266 1994 400
49 148531.00.001 SEAT IBIZA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSSZZZ6KZ1R234675 2+1 Α 148531 2001 500
50 148535.00.001 SMART 454 FORFOUR
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WME4540301B102037 4+1 A 148535 2005 3500
51 148589.00.001 SKODA FELICIA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ TMBEEF613V0569406 4+1 Α 148589 1997 200
52 148685.00.001 RENAULT 19
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF1L53A0513486458 4 Α 148685 1995 150
53 148689.00.001 CITROEN C4
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF7LCKFUC74667397 4+1 A 148689 2007 6000
54 148710.00.001 FORD GALAXY
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WF0GXXPSWGXK09429 4+1 A 148710 1999 5000
55 148733.00.001 MERCEDES 201
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB2010241A083699 4 A 148733 1983 500
56 148905.00.001 MERCEDES 250 D
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB1241251B769563 4 ΟΔΑ 54241 1992 1600
57 148958.00.001 FORD FOCUS
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WF0FXXWPDF3E64808 4 Α 148958 2003 1900
58 149034.00.001 CITROEN ZX
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF7N2A90014A99750 4+1 Α 149034 1994 150
59 149367.00.001 PEUGEOT 605SV3.0-ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF36BSFZ290876809 4 Α 149367 1992 350
60 149511.00.001 LANCIA DELTA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZLA83600006025679 4+1 Α 149511 1994 200
61 149529.00.001 FORD FOCUS ZX3
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 3FAFP3133YR119713 2+1 A 149529 1999 1000
62 149592.00.001 ALFA ROMEO 155
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZAR16700000019568 4 A 149592 1992 500
63 149662.00.001 MERCEDES 201
ΒΕΝΖΙΝΗ WDB2010241A053991 4 A 149662 1983 500
64 149723.00.001 FIAT STILO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA19200000237008 2+1 A 149723 2002 3900
65 149819.00.001 V. WAGEN TOUAREG
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WVGZZZ7LZ4D055615 4+1 A 149819 2004 25000
66 149824.00.001 B.M.W. 735i-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBAGB410403146105 4 A 149824 1987 900
67 149826.00.001 FIAT DUCATO-ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA29000000407063 2+2 A 149826 1993 1300
68 149838.00.001 TOYOTA RAV 4 -ΔΥΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΗΛΙΟΡΟΦΕΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JT171SC1000167891 2+1 A 149838 1997 1900
69 149860.00.001 VOLVO S40
ΑΜΟΛΥΒΔΗ YV1MS204262203755 4 A 149860 2006 6000
70 149874.00.001 HYUNDAI ACCENT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHCG51FPYU048469 4+1 Α 149874 2000 2000
71 149944.00.001 FUJI HEAVY SUBARU IMPREZA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JF1GC4AL0EG003138 4 A 149944 1994 1500
72 150033.00.001 RENAULT SAFRANΕ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF1B54F0519015480 4+1 Α150033 1998 4500
73 150036.00.001 HYUNDAI ACCENT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHVD31LPTU166967 2+1 A 150036 1996 1500
74 150039.00.001 FIAT PUNTO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA17600000856022 2+1 Α 150039 1995 500
75 150138.00.001 B.M.W. 323i-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBACB71000AP58006 4 ΟΔΑ70217 1997 2500
76 150258.00.001 FIAT PUNTO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA17600000161667 4+1 Α 150258 1994 1200
77 150292.00.001 NISSAN MICRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ SJNECAK12U1159671 2+1 Α 150292 2005 5000
78 150298.00.001 MERCEDES E 280-ΔΕΞΙ ΤΙΜΟΝΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB2100632A629418 4 A 150298 1998 5900
79 150328.00.001 MERCEDES 215-CL 500
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB2153751A037439 2 A 150328 2003 29000
80 150433.00.001 SUZUKI SWIFT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JSAEAA35S00141878 2+1 A 150433 1992 300
81 150437.00.001 PEUGEOT 306 ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF37ARFX230231857 4+1 A 150437 1993 800
82 150451.00.001 MERCEDES 211-E500-ΦΕΡΕΙ ΔΥΟ ΥΑΛΙΝΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΗΛΙΟΡΟΦΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB2110701A008079 4 Α 121425 2002 20900
83 150539.00.001 FORD FOCUS
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WF0AXXWPDAYB82592 4+1 Α 150539 2000 3000
84 150540.00.001 AUDI TT-QUATRO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ TRUZZZ8N521009054 2+1 A 150540 2002 12000
85 150860.00.001 CITROEN XSARA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF7N0NFZF36421274 2+1 A 150860 1998 990
86 151167.00.001 HYUNDAI ATOS
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHAB51GPYU229579 4+1 A 151167 2000 1300
87 151176.00.001 MERCEDES HO-C200
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB2020201F157478 4 Α 151176 1994 2700
88 151202.00.001 CHRYSLER STRATUS
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 1C3EMN6C7SN621531 4 A 151202 1996 1900
89 151365.00.001 MERCEDES Ε300
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WBD2100201A030567 4 Α 151365 1995 5900
90 151375.00.001 JAGUAR S -TYPE-ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ SAJAA01E9YFL55843 4 Θ 043171 1999 6900
91 151527.00.001 LANCIA DELTA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZLA83600003043975 4+1 Α 151527 1998 500
92 151528.00.001 SEAT CORDOBA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSSZZZ6KZXR126435 4 Α 151528 1998 1000
93 151534.00.001 CITROEN ZX
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF7N2A90008A91345 4+1 Α 151534 1992 300
94 151612.00.001 OPEL CORSA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ W0L0SDL0874069912 2+1 A 151612 2006 2000
95 151613.00.001 V. WAGEN BORA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WVWZZZ1JZ2W404807 4+1 A 151613 2001 300
96 151681.00.001 HYUNDAI LANTRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHJF31MPTU108037 4 A 151681 1993 500
97 151714.00.001 OPEL MERIVA-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ W0L0XCE7544326227 4+1 A 151714 2004 5000
98 151715.00.001 RENAULT 19-ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ-ΦΕΡΕΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF1B5320510328077 4+1 Α 151715 1993 400
99 151716.00.001 B.M.W. 318i
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBACG71010AR28147 2+1 Α 151716 1997 3500
100 151717.00.001 B.M.W. 318i
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBACA31030JD13256 4 Α 151717 1993 1500
101 151718.00.001 FORD MONDEO-ΦΕΡΕΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WF0AXXGBBARR37217 4+1 Α 151718 1994 500
102 151719.00.001 ALFA ROMEO 155
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZAR16700000045754 4 A 151719 1992 600
103 151720.00.001 V. WAGEN GOLF 5
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WVWZZZ1HZSW534190 4+1 Α 151720 1995 900
104 151731.00.001 V. WAGEN GOLF-ΦΕΡΕΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WVWZZZ1GZMW649358 2+1 Α 151731 1991 400
105 151733.00.001 HYUNDAI COUPE
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHJG21RPWU090257 2+1 Α 151733 1997 1000
106 151735.00.001 FIAT MAREA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA18500000043619 4 Α 151735 1996 1000
107 151760.00.001 MAZDA MX-3-METAΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JMZEC13B200109066 2+1 A 151760 1992 2000
108 151762.00.001 FIAT BRAVO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA18200004274403 2+1 Α 151762 1996 700
109 151879.00.001 FORD ESCORT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WF0AXXGCAAPB73884 4+1 Α 151879 1993 400
110 151881.00.001 FORD ESCORT XR3i-CABRIO-ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WF0LXXGKALTD92118 2 Α 151881 1996 1500
111 151882.00.001 OPEL SINTRA-ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 4GDDU03A7VD121015 4+1 Α 151882 1996 5000
112 151884.00.001 TOYOTA PREVIA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JT111AC1001119673 3+1 Α 151884 1993 1500
113 151891.00.001 V. WAGEN 70X0C-CARAVELLE-ΔΥΟ ΥΑΛΙΝΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΗΛΙΟΡΟΦΕΣ-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WV2ZZZ70ZRH019339 3+1 Α 151891 1993 5000
114 151894.00.001 MERCEDES
210K-E230-STATION-ΔΕΞΙ ΤΙΜΟΝΙ-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB2102372A229900 4+1 A 151894 1996 7000
115 151921.00.001 LANCIA Y
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZLA84000001061061 2+1 Α 151921 1996 1000
116 151929.00.001 AUDI 80
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WAUZZZ8AZMA103970 4 A 151929 1991 400
117 151930.00.001 MERCEDES 124-METAΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB1240211B045369 4 ΟΔΑ67832 1989 3000
118 151931.00.001 MERCEDES 124-METAΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB1240211A918362 4 ΟΔΑ69101 1988 3000
119 151943.00.001 TOYOTA RAV 4
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JT172SC1100122109 4+1 A 151943 1996 800
120 151979.00.001 KIA SPORTAGE
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KNEJA5535Y5457566 4+1 A 151979 2000 2500
121 151980.00.001 CHRYSLER CHEROKEE
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1J4FFN8M5YL203113 4+1 A 151980 2000 3500
122 152041.00.001 OPEL KADETT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ W0L000039M2516231 4 Α 152041 1990 300
123 152060.00.001 SUBARU LEGACY-STATION-ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JF1BF5DL0EH055396 4+1 Α 152060 2000 1700
124 152146.00.001 B.M.W. 523iΑ-
ΔΕΞΙ ΤΙΜΟΝΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBADM42080GH75566 4 Α 152146 1999 3500
125 152184.00.001 DODGE CARAVAN-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 2B4FP2533XR352782 4+1 Α 152184 1999 3000
126 152210.00.001 CHEVROLET TRANSPORT
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 1GNDX03E6WD136954 4+1 A 152210 1997 2000
127 152214.00.001 TOYOTA COROLLA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JTDBM28EX00032446 4 Α 152214 2003 7000
128 152254.00.001 MERCEDES 201-190E-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB2010241F298347 4 Α 152254 1992 2000
129 152349.00.001 V. WAGEN GOLF FSi
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WVWZZZ1KZ5P061308 4+1 A 152349 2005 7500
130 152487.00.001 V. WAGEN CHARAN VR6
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WVWZZZ7MZVV017489 4+1 Α 138091 1996 2500
131 152808.00.001 MERCEDES 230Ε
ΒΕΝΖΙΝΗ WDB1240231A771430 4 A
152808 1988 800
132 152809.00.001 MERCEDES C220
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB2020221F273447 4 A
152809 1995 4500
133 152810.00.001 B.M.W. 728i
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBAGE11020DJ01079 4 Θ
102346 1996 5000
134 152812.00.001 MERCEDES
C 220CDI
ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB2030061A058622 4 Θ
043767 2000 9000
135 152813.00.001 MERCEDES 123-230
ΒΕΝΖΙΝΗ 12302310163292 4 A
152813 1982 500
136 152817.00.001 B.M.W. X5-4,4I
ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBAFB31070LG93359 4+1 OΔΑ
112480 2000 20000
137 152818.00.001 MERCEDES C270CDI
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB2110161A448022 4 Π
136769 2003 12000
138 152819.00.001 B.M.W. 750il
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ
ΟΧΗΜΑ
ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBAGK01040DB56039 4 A
152819 1999 7000
139 152820.00.001 MERCEDES E270CDI
ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB2102161X080778 4+1 A
152820 2002 12000
140 152823.00.001 B.M.W. 525i
ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
AMOΛΥΒΔΗ WBAHD51060BG68103 4 Θ
121537 1994 3000

ΑΘΗΝΑ 19-5-2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.


ΘΩΜΑΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣoddy.grΑπολαύστε πλούσια θεματολογία από το autocarnet:
- Δείτε τα Dream Cars του autocarnet.
- Διαβάστε Ειδήσεις από τον χώρο αυτοκινήτου.
- Είμαστε σίγουροι ότι θα σας συναρπάσει μια "βόλτα" από την ενότητα του autocarnet με θέμα την Γυναίκα και το Αυτοκίνητο!
- Δείτε Video - επιλογές από το αρχείο του autocarnet.
- Γελάστε πολύ διαβάζοντας τα ανέκδοτα - επιλογές του autocarnet.
- Μην ξεχάσετε να ρίξετε μια ματιά στο άλμπουμ φωτογραφιών μας!