Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Συμπληρώστε και σεις το ερωτηματολόγιο αξιοπιστίας του αυτοκινήτου σας πατώντας εδώ>>

ΟΔΔΥ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΑΓΟΥΛΕΖΑ 28/06/10ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.

Δ/ΝΣΗ: ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΠΩΛ.ΤΡΟΧ.ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΤΗΛ.210 – 32 42 148 ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ
ΣΤΑΔΙΟΥ 60-ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ
FAX: 210-33.12.303 ΤΗΛ.: 210 – 32.42.148

www.oddy.gr ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ 0,50

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 9025/18-6-2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3727

Στις 28-6-2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ ,θα γίνει στην αίθουσα δημοπρασιών της ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΑΓΟΥΛΕΖΑΣ του Οργανισμού μας (Ανω Λιόσια -τηλ.2102473124 & 2102471988) προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, για να πουληθούν -το καθένα χωριστά -τα παρακάτω οχήματα (δίκυκλα-επιβατικά) ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, που βρίσκονται στην αποθήκη Μαγουλέζας, με τιμή εκκίνησης αυτή που αναγράφεται στη διακήρυξη.
Τα αυτοκίνητα προέρχονται από τα αζήτητα των τελωνείων τα κρατικά αυτοκίνητα που αποσύρονται από την κυκλοφορία ,κ.λ.π.
Η αποθήκη μας συγκοινωνιακώς εξυπηρετείται από την λεωφορειακή γραμμή «Α12» ή «Β12» ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ που έχει αφετηρία στην οδό Μάρνη (στο ύψος της Πατησίων ) & αποβιβάζονται στην 20η στάση (Φυλής),ακολούθως το «746» για ΟΔΔΥ. Επίσης και μέσω της Αττικής οδού 5η έξοδος.
Η επίσκεψη των αυτοκινήτων επιτρέπεται για 5 εργάσιμες ημέρες πριν την δημοπρασία , δηλαδή από 21-6-2010 έως και 25-6-2010 και ώρες 8.30 πμ-13.30 μμ.
'Όλα τα αυτοκίνητα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, οι οποίοι επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και διατίθενται στα γραφεία του ΟΔΔΥ και στις αποθήκες Μαγουλέζας.
Η συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στη διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωσή του επί των όρων πώλησης που ισχύουν . Δήλωση άγνοιας αυτών δεν αποτελεί άλλοθι και δεν γίνεται δεκτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ανακοίνωση στους ενδιαφερομένους ,στο εξής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών Φ.Π.Α 21%.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η: Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες αυτοκινήτων για κυκλοφορία είναι 300€.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3α Τα ποσά εγγύησης συμμετοχής στη δημοπρασία είναι 100 ευρω. για τις μοτοσικλέττες και τα μοτοποδήλατα προς κυκλοφορία και 50 ευρω.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4η: Τα πιο κάτω αυτοκίνητα είναι μεταχειρισμένα , με... ζημιές , φθορές και ελλείψεις και χρειάζονται επισκευές πριν κυκλοφορήσουν . Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα
εξετάζουν , μαζί με τεχνικούς της επιλογής τους πριν λάβουν μέρος στην δημοπρασία , προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών ώστε να διαμορφώνουν ανάλογα και τις προσφορές τους. Βάσει των όρων πώλησης ,ακυρώσεις αγοραπωλησιών δεν γίνονται δεκτές.
Επίσης οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση και των όρων πώλησης πριν λάβουν μέρος στην δημοπρασία , για να αποφεύγονται οι όποιες εκ των υστέρων υπαναχωρήσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5η: Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και να δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΦΜ , την αρμόδια ΔΟΥ και την ιδιότητά τους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 6η: Οι αγοραστές των τροχοφόρων οχημάτων υπηρεσιών ΟΔΔΥ , σύμφωνα με την αριθμ' 1686/90 απόφαση του ΔΣ του ΟΔΔΥ επιβαρύνονται και με χρηματικό ποσό ευρώ 5 υπέρ του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΔΥ. Το ποσό καταβάλλεται κατά την δημοπρασία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 7η: Tα προερχόμενα από τον ΟΔΔΥ τροχοφόρα έχουν μειωμένο τεκμήριο διαβίωσης στην ΔΟΥ σύμφωνα με τον ισχύοντα φορολογικό νόμο.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.8η Ο εμπορικός τύπος του αυτ/του καθώς και το έτος κατασκευής, προσδιορίζονται από τις εξωτερικές ενδείξεις αυτού. Έτσι τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένδειξη η οποία ενδέχεται να απέχει της πραγματικότητας.
Η εταιρεία μας για τα στοιχεία αυτά όπως και τα κρυμμένα ελαττώματα ουδεμία ευθύνη φέρει.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 9η: Με την υπ αριθ. 153/26-3-2003 απόφαση του Δ.Σ του Ο.Δ.Δ.Υ Α.Ε. τροποποιήθηκε το άρθρο 18 των Γενικών Όρων Πώλησης ,και η έκπτωση του 30% σε περίπτωση εξόφλησης του τιμήματος με μετρητά ,ισχύει για το 100% της τιμής πλειοδοσίας από 1-4-2003.

ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ Σ' ΑΥΤΗΝ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ).

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ' 17793/1326/31-5-96 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος -Χωροταξίας Δημοσίων Έργων και μεταφορών -Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β442/96) ορίζονται τα παρά κάτω για την ταξινόμηση των οχημάτων προς κυκλοφορία:
Βενζινοκίνητα οχήματα , ανεξάρτητα από το μικτό βάρος και πετρελαιοκίνητα οχήματα μικτού βάρους μέχρι και 4.000 κιλά ,που εκποιούνται από τον ΟΔΔΥ μετά την 5-3-1993 και εφ' όσον η προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας των ήταν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να ταξινομηθούν με την προϋπόθεση ότι κατά τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο από το αρμόδιο περιφερειακό ΚΤΕΟ του ΥΠ.Μ.Ε. θα διαπιστωθεί ότι οι εκπομπές καυσαερίων είναι μέσα στα αποδεκτά πλαίσια που τίθενται κάθε φορά με σχετικές προς τούτο αποφάσεις Για όλα τα παρακάτω οχήματα , η προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας τους ήταν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

A΄ ΔΙΚΥΚΛΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

A/A A.M. ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 004724.99.001/Φ31638 HONDA ASTREA GRAND
ΒΕΝΖΙΝΗ MH1NF000SSK151663 250
2 073857.00.001/Φ38574 KAWASAKI KLE
ΒΕΝΖΙΝΗ LE400A001337 600
3 144074.00.001 GORGOLIS S.A MODENAS KRISS
ΑΜΟΛΥΒΔΗ XG8AN110HHGL12226 300
4 144075.00.001 YAMAHA XT 600 E
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JYADJ021000026405 1500
5 144523.00.001 KAWASAKI
Z 750
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JKAZR750JJA026685 3000
6 144965.00.001 YAMAHA XT600E
ΒΕΝΖΙΝΗ JYADJ021000020235 1500
7 145692.00.001 YAMAHA ΒΕΝΖΙΝΗ MLEUE031000001569 250
8 146258.00.001 YAMAHA YZF-R1
ΒΕΝΖΙΝΗ JYARN011000022838 3000
9 147113.00.001 YAMAHA CRYPTON-X
ΑΜΟΛΥΒΔΗ MLEUG011000054628 1000
10 147344.00.001 YAMAHA YZF-R1
ΒΕΝΖΙΝΗ JYARN011000014490 500
11 148018.00.001 CHONGQING STING 125R
ΒΕΝΖΙΝΗ LF3XCJW0X5A063483 300
12 148139.00.001 SUZUKI ΒΕΝΖΙΝΗ JS1AC111200117302 250
13 149469.00.001 KYMCO PEOPLE S200
ΒΕΝΖΙΝΗ RFBD1100061220055 750
14 149493.00.001 HONDA INNOVA
ΒΕΝΖΙΝΗ MLHJC33A925003340 700
15 149853.00.001 KAWASAKI Ζ750
ΒΕΝΖΙΝΗ JKAZR750LLA069318 3500
16 149858.00.001 KAWASAKI J6F-ZR750
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JKAZR750JJA066401 2500
17 149859.00.001 SUZUKI V.STROM
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JS1B1111100134958 3500
18 150503.00.001 PIAGGIO BEVERLY 250
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZAPM2850000002260 2000
19 150771.00.001 CHONGQING XY110ST-ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ LXYZCHZ0X60M07900 500
20 150821.00.001 HONDA INNOVA 125
ΒΕΝΖΙΝΗ MLHJC33A225001980 300
21 150912.00.001 PIAGGIO BEVERLY 500
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZAPM3410000031119 2000
22 151536.00.001 CHONGQING LIFAN
ΑΜΟΛΥΒΔΗ LF3XCG0A34AA91101 200
23 152149.00.001 SUZUKI DR
ΒΕΝΖΙΝΗ SR42A103047 800
24 152150.00.001 KAWASAKI KAZER
ΒΕΝΖΙΝΗ MH4KA110CYKPC9681 300
25 152151.00.001 GORGOLIS S.A MODENAS KRISTAR 125
ΒΕΝΖΙΝΗ XG8MN120H2GL04749 800
26 152208.00.001 PIAGGIO BEVERLY
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZAPM2880000024141 2500
27 152821.00.001 HONDA TRANSALP
ΒΕΝΖΙΝΗ VTMRD11A03E112748 2500

Β΄ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

A/A A.M. ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡ. ΘΥΡΩΝ ΟΔΑΦ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 007414.99.001Φ32864 MERCEDES 126-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ WDB12603312033748 4 7414 1982 750
2 069202.00.001/Φ37066 MERCEDES C220
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB2021211F230741 4 69202 1995 3700
3 071009.00.001/Φ37406 B.M.W. 740Ia
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBAGD41020DD58539 4 Α 071009 1993 2300
4 072686.00.001/Φ37985 SEAT IBIZA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSSZZZ6KZZR056409 2+1 A 072686 1993 650
5 074175.00.001/Φ38551 FIAT SEICENTO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA18700000276837 2+1 A 074175 1999 600
6 110977.00.001 HYUNDAI ACCENT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHVF21LPXU558061 4 A 110977 1998 750
7 117144.00.001 FIAT MAREA WEEKEND-STATION
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA18500002028164 4+1 Α 117144 1999 850
8 120267.00.001 B.M.W. 325i-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBACB31090FD70481 4 Α 120267 1991 1100
9 123124.00.001 MERCEDES C36 AMG-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB2020281F326463 4 123124 1995 7900
10 123247.00.001 AUDI B4-80
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WAUZZZ8CZA017555 4 Α 123247 1994 700
11 124234.00.001 MERCEDES C180
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB2020181A259046 4 Α 124234 1995 3500
12 124848.00.001 CHEVROLET BLAZER
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 1GNDT13WOT2130679 4+1 124848 1996 3500
13 126538.00.001 FIAT IVECO ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟΥ TURBO DAILY 35-12 FLORENCE CAMPER
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ M205976182M 2+2 1989 8000
14 130604.00.001 OPEL ASTRA-BERTONE
ΑΜΟΛΥΒΔΗ W0L0TGF072B004898 2 Α 130604 2001 4600
15 132987.00.001 SEAT CORDOBA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSSZZZ6KZYR151535 4 Α 132987 2000 1500
16 133234.00.001 V. WAGEN GOLF 5
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WVWZZZ1KZ8P021675 4+1 A 133234 2007 8500
17 133947.00.001 TOYOTA LAND CRUISER-ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JTEBU29J300020646 4+1 A 133947 2003 22000
18 134962.00.001 MERCEDES 210
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB2100171A445220 4 134962 1998 10900
19 135539.00.001 MAZDA MX 5-ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JMZNB186200125709 2 A 135539 1999 4500
20 136299.00.001 MERCEDES 210
ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB2100041A048159 4 136299 1995 10000
21 136416.00.001 ALFA ROMEO 147
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZAR93700005006053 2+1 A 136416 2000 3500
22 136418.00.001 CITROEN SAXO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF7S0HFXB57562895 2+1 A 136418 2001 2500
23 136497.00.001 HYUNDAI MATRIX
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHPM81CP2U000284 4+1 136497 2001 3700
24 136878.00.001 AUDI 80 STATION-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WAUZZZ4AZTN094515 4+1 136878 1996 4700
25 136953.00.001 PORSCHE CARRERA S
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WP0ZZZ99Z6S730753 2 Α 136953 2006 59000
26 140204.00.001 HONDA CIVIC
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JHMEG43500S036889 2+1 A 140204 1993 600
27 140290.00.001 SUZUKI BALENO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JSAEGA11S00113480 2+1 Α 140290 1996 2000
28 140996.00.001 CHRYSLER VOYAGER
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1C4GYN2M2YU541401 4+1 A 140996 2000 4500
29 144645.00.001 CITROEN SAXO-
Ο ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF7S6KFWB57386001 2+1 Α 144645 1999 2000
30 144646.00.001 B.M.W. 316 J
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBACA71020FL43453 4 Α 144646 1994 1400
31 145718.00.001 B.M.W. 318 i-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBACA310X0FB16040 4 Α 145718 1993 1500
32 145905.00.001 B.M.W. 520 i-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBAHB11080BB42859 4 A 145905 1989 700
33 146426.00.001 B.M.W. 730Ia
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WBAGA81010DA17553 4 A 146426 1991 600
34 146780.00.001 B.M.W. 320i
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBACB110X0FC47969 4 A 146780 1992 1400
35 147049.00.001 MERCEDES
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ
ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 60137210525333 2+2 5000
36 147110.00.001 HYUNDAI COUPE
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHJG31RPYU162276 2 Α 147110 1999 900
37 147311.00.001 FIAT PUNTO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA18800004423666 2+1 A 147311 2001 1000
38 147477.00.001 HYUNDAI ATOS
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHAB51GPYU247803 4+1 Α 147477 2000 300
39 148223.00.001 B.M.W. 316 ι A-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBACA21080AK00300 4 A 148223 1991 1200
40 148264.00.001 HYUNDAI ATOS
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHAG51GP2U285482 4+1 A 148264 2002 1500
41 148268.00.001 NISSAN SUNNY
ΑΜΟΛΥΒΔΗ FCAN14A05012 4+1 A 148268 1991 300
42 148278.00.001 MAZDA MX3-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JMZEC13A200119193 2+1 A 148278 1993 500
43 148474.00.001 SMART MC 01
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WME4503321J045899 2+1 A 148474 2003 5000
44 148543.00.001 B.M.W. 316
ΒΕΝΖΙΝΗ WBAAC510101487336 4 A 148543 1985 700
45 148631.00.001 HYUNDAI COUPE-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΪΝΑ ΤΖΑΜΙΑ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHJG31RPXU137191 2+1 A 148631 1999 500
46 148632.00.001 OPEL TIGRA-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ W0L000075T4172779 2+1 A 148632 1995 400
47 148710.00.001 FORD GALAXY
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WF0GXXPSWGXK09429 4+1 A 148710 1999 3600
48 148931.00.001 CITROEN C3
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF7FC8HZB27258409 4+1 A 148931 2004 990
49 148958.00.001 FORD FOCUS
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WF0FXXWPDF3E64808 4 Α 148958 2003 1100
50 148992.00.001 FIAT CINQUECENTO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA17000000700488 2+1 Α 148992 1996 300
51 149100.00.001 B.M.W. 316i-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΛΑΪΝΟΥΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΕΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBABE11090JG67917 2 Α 149100 1995 2500
52 149113.00.001 FIAT DUCATO ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA29000000406680 4 Α 149113 1993 1200
53 149824.00.001 B.M.W. 735i-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBAGB410403146105 4 A 149824 1987 500
54 149826.00.001 FIAT DUCATO-ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA29000000407063 2+2 A 149826 1993 750
55 149874.00.001 HYUNDAI ACCENT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHCG51FPYU048469 4+1 Α 149874 2000 1200
56 149942.00.001 NISSAN ALMERA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ SJNFAAN16U0462777 4+1 A 149942 2004 1700
57 150033.00.001 RENAULT SAFRANΕ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF1B54F0519015480 4+1 Α
150033 1998 3000
58 150036.00.001 HYUNDAI ACCENT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHVD31LPTU166967 2+1 A 150036 1996 850
59 150188.00.001 B.M.W. X530d
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WBAFB71000LV48572 4+1 Α 150188 2004 28000
60 150192.00.001 MERCEDES ML270CDI-ΦΕΡΕΙ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDC1631131X728832 4+1 ΟΔΕ ΠΠΠ3006 2000 13500
61 150258.00.001 FIAT PUNTO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA17600000161667 4+1 Α 150258 1994 700
62 150259.00.001 B.M.W. 316
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBABE11080JG50817 2 A 150259 1994 2000
63 150292.00.001 NISSAN MICRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ SJNECAK12U1159671 2+1 Α 150292 2005 2500
64 150293.00.001 NISSAN ALMERA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JN1CAAN16U0009545 4 Α 150293 2000 4000
65 150298.00.001 MERCEDES E 280-ΔΕΞΙ ΤΙΜΟΝΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB2100632A629418 4 A 150298 1998 4300
66 150449.00.001 MERCEDES ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ S55-AMG-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ-ΛΕΙΠΕΙ Η ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ-Ο ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΜΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB2200731A241488 4 ΟΔΑ 119673 2001 30000
67 150451.00.001 MERCEDES 211-E500-ΦΕΡΕΙ ΔΥΟ ΥΑΛΙΝΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΗΛΙΟΡΟΦΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΘΥΒΔΗ WDB2110701A008079 4 Α 121425 2002 12900
68 150457.00.001 MERCEDES ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ C200 COMPRESSOR ELEGANCE-ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ-Ο ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΜΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB2020251F600085 4 ΟΔΑ 61797 1997 5000
69 150466.00.001 FIAT PUNTO-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΛΑΪΝΟΥΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΕΣ-ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA17600000235467 2+1 A 150466 1995 700
70 150524.00.001 MERCEDES SLK 200-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ (CABRIO)
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB1714421F159878 2 Α 150524 2007 23000
71 150672.00.001 MERCEDES SLK200 COMPRESSOR-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ-ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΟΡΟΦΗ (CABRIO)
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB1704451F059373 2 A 150672 1997 10000
72 150731.00.001 V. WAGEN GOLF
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WVWZZZ1JZ1W057942 2+1 A 150731 2000 3500
73 150790.00.001 HONDA CIVIC
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JHMEC83200S304281 2+1 Α 150790 1991 300
74 150791.00.001 PEUGEOT 306
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF37AKFXT32834279 4+1 A 150791 1999 2000
75 150823.00.001 SKODA SUPER B-ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ TMBBL23U939022783 4 A 150823 2002 8000
76 150859.00.001 HYUNDAI ACCENT GS-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΪΝΑ ΤΖΑΜΙΑ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHVD31LPWU281447 2+1 Α 150859 1997 800
77 150860.00.001 CITROEN XSARA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF7N0NFZF36421274 2+1 A 150860 1998 450
78 150908.00.001 CITROEN SAXO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF7S1HFXB57429381 4+1 A 150908 2000 2000
79 151009.00.001 HONDA CIVIC-ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JHMEK4360WS000181 2+1 A 151009 1997 1800
80 151202.00.001 CHRYSLER STRATUS
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 1C3EMN6C7SN621531 4 A 151202 1996 990
81 151321.00.001 SUZUKI SWIFT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JSAEAA34S00252372 2+1 A 151321 1995 400
82 151322.00.001 HYUNDAI COUPE
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHVE31NPSU225522 2 A 151322 1994 300
83 151365.00.001 MERCEDES Ε300
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WBD2100201A030567 4 Α 151365 1995 4100
84 151434.00.001 B.M.W. 525 ΕΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ WBADB610X01067483 4 Α 151434 1984 400
85 151454.00.001 FUJI HEAVY SUBARU WV 10
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JF1KK3MM0WG021815 4+1 A 151454 1997 300
86 151456.00.001 V. WAGEN POLO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WVWZZZ6NZXY015583 2+1 A 151456 1998 2000
87 151528.00.001 SEAT CORDOBA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSSZZZ6KZXR126435 4 Α 151528 1998 600
88 151530.00.001 CITROEN XANTIA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF7X12B00072B0983 4+1 A 151530 1997 500
89 151531.00.001 OPEL ASTRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ W0L0TGF08Y5001368 2+1 A 151531 1999 1800
90 151541.00.001 PORSCHE BOXSTER S-YΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ (CABRIO)
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WP0ZZZ98ZYS644214 2 A 151541 2000 22000
91 151542.00.001 SMART MC01-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ-ΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WME01MC01XH064443 2 A 151542 1999 4500
92 151637.00.001 DAIMLER-CHRYSLER MERCRDES C200 KOMPRESSOR-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDD2040411A043206 4 A 151637 2007 25000
93 151681.00.001 HYUNDAI LANTRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHJF31MPTU108037 4 A 151681 1993 250
94 151682.00.001 FORD ORION
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WF0FXXGCAFMT81639 4 A 151682 1991 300
95 151713.00.001 AUDI 80-ΦΕΡΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WAUZZZ89ZHA318854 4 A 151713 1996 500
96 151714.00.001 OPEL MERIVA-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ W0L0XCE7544326227 4+1 A 151714 2004 2400
97 151715.00.001 RENAULT 19-ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ-ΦΕΡΕΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF1B5320510328077 4+1 Α 151715 1993 200
98 151717.00.001 B.M.W. 318i
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBACA31030JD13256 4 Α 151717 1993 900
99 151718.00.001 FORD MONDEO-
ΦΕΡΕΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WF0AXXGBBARR37217 4+1 Α 151718 1994 250
100 151719.00.001 ALFA ROMEO 155
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZAR16700000045754 4 A 151719 1992 300
101 151735.00.001 FIAT MAREA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA18500000043619 4 Α 151735 1996 650
102 151736.00.001 FORD FOCUS-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΙΣΩ ΤΖΑΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΕΜΠΡΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WF0NXXGCDNXP62468 4+1 A 151736 1999 3500
103 151754.00.001 OPEL VAUXALL ASTRA-ΔΕΞΙ ΤΙΜΟΝΙ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ W0L0TGF48X8073889 4+1 A 151754 1998 700
104 151759.00.001 OPEL CALIBRA-
ΦΕΡΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ W0L000085N1248715 2+1 Α 151759 1991 800
105 151760.00.001 MAZDA MX-3-METAΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JMZEC13B200109066 2+1 A 151760 1992 1200
106 151762.00.001 FIAT BRAVO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA18200004274403 2+1 Α 151762 1996 400
107 151879.00.001 FORD ESCORT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WF0AXXGCAAPB73884 4+1 Α 151879 1993 200
108 151881.00.001 FORD ESCORT XR3i-CABRIO-ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WF0LXXGKALTD92118 2 Α 151881 1996 850
109 151888.00.001 B.M.W. 316i
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBACA71050FL46900 4 A 151888 1995 3000
110 151891.00.001 V. WAGEN 70X0C-CARAVELLE-ΔΥΟ ΥΑΛΙΝΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΗΛΙΟΡΟΦΕΣ-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WV2ZZZ70ZRH019339 3+1 Α 151891 1993 3700
111 151894.00.001 MERCEDES 210K-E230-STATION-ΔΕΞΙ ΤΙΜΟΝΙ-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB2102372A229900 4+1 A 151894 1996 5100
112 151929.00.001 AUDI 80
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WAUZZZ8AZMA103970 4 A 151929 1991 200
113 151930.00.001 MERCEDES 124-METAΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB1240211B045369 4 ΟΔΑ67832 1989 1900
114 151931.00.001 MERCEDES 124-
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ WDB1240211A918362 4 ΟΔΑ69101 1988 1900
115 151943.00.001 TOYOTA RAV 4
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JT172SC1100122109 4+1 A 151943 1996 450
116 151979.00.001 KIA SPORTAGE
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KNEJA5535Y5457566 4+1 A 151979 2000 1400
117 152041.00.001 OPEL KADETT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ W0L000039M2516231 4 Α 152041 1990 150
118 152065.00.001 SUZUKI SWIFT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JSAEAB35S00147440 4+1 A 152065 1992 300
119 152146.00.001 B.M.W. 523iΑ-
ΔΕΞΙ ΤΙΜΟΝΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBADM42080GH75566 4 Α 152146 1999 2100
120 152198.00.001 V. WAGEN TRANSPORTER SYNGRO
ΒΕΝΖΙΝΗ WV2ZZZ25ZFG116401 2+2 A 152198 1986 600
121 152487.00.001 V. WAGEN CHARAN VR6
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WVWZZZ7MZVV017489 4+1 Α 138091 1996 1400
122 152558.00.001 B.M.W. 320ι
ΒΕΝΖΙΝΗ WBAAA310809771977 2 A 151558 1985 400
123 152625.00.001 AUDI 100-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ WAUZZZ44ZLN008893 4 A 152625 1989 400
124 152696.00.001 CHRYSLER VOYAGER-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΙΣΩ ΤΖΑΜΙΑ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 1C4GHN5K8SU118713 2+2 Α 152696 1995 2300
125 152781.00.001 SKODA FAVORIT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ

TMBAEF300P0725017 4+1 A 152781 1997 300
126 152782.00.001 CITROEN C3
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF7FCKFVB26732741 4+1 A 152782 2003 3500
127 152805.00.001 CHRYSLER JEEP CHEROKEE
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ IJ4FFN8M4YL203264 4+1 A 152805 2000 3500
128 152808.00.001 MERCEDES 230E
ΒΕΝΖΙΝΗ WDB1240231A771430 4 Α 152808 1988 400
129 152809.00.001 MERCEDES C 220
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB2020221F273447 4 Α 152809 1995 2900
130 152810.00.001 B.M.W. 728i
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBAGE11020DJ01079 4 Θ 102346 1996 3500
131 152813.00.001 MERCEDES 123-230
ΒΕΝΖΙΝΗ 12302310163292 4 Α 152813 1982 250
132 152816.00.001 MERCEDES 124-250D-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB1241281C096422 4 ΟΔΑ 65295 1994 3500
133 152823.00.001 B.M.W. 525i
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ- ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WBAHD51060BG68103 4 Θ 121537 1994 1900
134 152832.00.001 SEAT IBIZA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSSZZZ6KZVR167460 4+1 A 152832 1997 300
135 152834.00.001 DAEWOO MATIZ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KLA4M11CD3C893268 4+1 A 152834 2003 600
136 152835.00.001 HYUNDAI ELANTRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHDM41BP1U091890 4 A 152835 2000 800
137 152928.00.001 OPEL VECTRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ W0L0JBF19W5098250 4 A 152928 1997 700
138 153163.00.001 MERCEDES
E 200
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WDB2100451B128401 4 A 153163 2000 10000
139 153169.00.001 SMART FORTWO COUPE
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WME4503301J262469 2 A 153169 2005 5500
140 153284.00.001 MERCEDES 140 S320-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB1400321A028338 4 ΟΔΑ 69792 1991 15000


ΑΘΗΝΑ 18-6-2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.
ΘΩΜΑΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
oddy.gr