Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Συμπληρώστε και σεις το ερωτηματολόγιο αξιοπιστίας του αυτοκινήτου σας πατώντας εδώ>>

ΝΕΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΔΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΙΣ 31/08/10

"Το autocarnet σας ενημερώνει πάντα πρώτο! Το αυτοκίνητο της φωτογραφίας είναι ένα Mazda MX-5 που θα δημοπρατηθεί μεταξύ των άλλων στην αυριανή ηλεκτρονική δημοπρασία ΟΔΔΥ με τιμή εκκίνησης 7.000 ευρώ!!! Περισσότερα για την αυριανή ηλεκτρονική δημοπρασία εδώ."Το αγαπημένο σας αυτοκινητιστικό Blog σας ενημερώνει για τη νέα δημπρασία που θα πραγματοποιηθει στις 31 Αυγούστου στην συμπρωτεύουσα με δημοπρατούμενα οχήματα χαμηλής εκκίνησης. Δείτε παρακάτω ολόκληρη την διακήρυξη:"ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ 0,50 €
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.


Διεύθυνση : Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. Θεσσαλονίκης
Τμήμα : Πωλήσεων
Ταχ. Δ/νση : Β. Ηρακλείου 13
Τηλέφωνο : 2310 229076
ΦΑΞ : 2310 227841
Τηλ. Αποθήκης : 2310 668488


www.oddy.grΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΚΩΔΙΚΟΣ 642
Την Τρίτη 31/08/2010 και ώρα 10.00 π.μ., θα γίνει στην Αίθουσα "ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ" οδός Ζάκα 25 τηλ. 2310 511932 (Έναντι Στρατοπέδου Π. Μελά), προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για να πουληθούν το καθένα χωριστά, τα παρακάτω επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα για κυκλοφορία, οχήματα για διάλυση άνω των 3,5 τόνων και Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) που βρίσκονται στην αποθήκη Πολίχνης και σε αποθήκες Τρίτων με τιμή εκκίνησης αυτήν που αναφέρεται στην διακήρυξη.
Η αποθήκη μας βρίσκεται δίπλα στο στρατόπεδο Καρατάσου και εξυπηρετείται συγκοινωνιακώς από την λεωφορειακή γραμμή αριθ. 38 - Νέας Ευκαρπίας - που έχει αφετηρία τον Ν. Σ. Σταθμό.
Η επίσκεψη των αυτοκινήτων επιτρέπεται για τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την δημοπρασία, δηλαδή από 24/08/2010 έως και 30/08/2010 εκτός Σαββάτου και Κυριακής και τις ώρες 8.30 έως 13.30.
Διακηρύξεις και όροι πώλησης οχημάτων που ισχύουν από 01/02/2002 διανέμονται στα γραφεία του Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. Οδός Β. Ηρακλείου 13 και στην αποθήκη Πολίχνης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ανακοίνωση στους ενδιαφερομένους, στο εξής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού.
Η συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στην διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωση του επί των όρων πώλησης που ισχύουν.
Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν φόρος ΦΠΑ 23%
Με την υπ΄ αριθ. 153/26-3-03 απόφαση του Δ.Σ. Ο.Δ.Δ.Υ Α.Ε. τροποποιείται το άρθρο 18 των όρων πώλησης και το δικαίωμα έκπτωσης του 30%, σε περίπτωση που ο πλειοδότης θα διακανονίζει τοις μετρητοίς, θα ισχύει στο σύνολο της τιμής πλειοδοσίας ήτοι του 100%.
 Παρατήρηση 1η. Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες για τα οχήματα προς κυκλοφορία είναι 300 € και για τα οχήματα προς διάλυση είναι 100 €.
 Παρατήρηση 2η. Οι συμμετέχοντες στις δημοπρασίες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους την...
Αστυνομική τους Ταυτότητα, να γνωρίζουν και να δηλώνουν στην Επιτροπή Δημοπρασιών το Α.Φ.Μ, αρμόδια Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ιδιότητα κ.λ.π. Το 10% της τιμής κατακύρωσης (προκαταβολή) καταβάλλεται σε μετρητά αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα.

 Παρατήρηση 3η. Τα δημοπρατούμενα αυτοκίνητα, είναι μεταχειρισμένα με ζημιές, φθορές και ελλείψεις και χρειάζονται επισκευή πριν να τεθούν σε κυκλοφορία. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα εξετάζουν μαζί με τεχνικούς της επιλογής τους. Με βάση τους όρους πώλησης, αιτήσεις για αναστροφή-ακύρωση αγοροπωλησιών δεν γίνονται δεκτές.
 Παρατήρηση 4η. Πολλά από τα στοιχεία των αυτοκινήτων, όπως έτος κατασκευής, κυβισμός, τύπος κλπ ελήφθησαν από τις εξωτερικές ενδείξεις τους, για την καλύτερη ενημέρωση των αγοραστών. Κατόπιν αυτού οι αγοραστές οφείλουν να ερευνούν και από μόνοι τους την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, με τεχνικούς της επιλογής τους. Επίσης οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση και των όρων πώλησης πριν λάβουν μέρος στην δημοπρασία για να αποφεύγονται οι υπαναχωρήσεις.
 Παρατήρηση 5η. Με την 183/03 απόφαση του Δ.Σ. χορηγείται παράταση διακανονισμού στα προς διάλυση οχήματα μέχρι 15 ημερών.
 Παρατήρηση 6η. Οι αγοραστές των τροχοφόρων οχημάτων υπηρεσιών Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. σύμφωνα με την αριθ. 1686/90 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Δ.Υ. επιβαρύνονται και με το χρηματικό ποσό 5 € υπέρ του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. Το ποσό καταβάλλεται κατά την δημοπρασία.
 Παρατήρηση 7η. Σύμφωνα με την αριθ. 17793/1326/31-5-96 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 442/96), ορίζονται τα παρακάτω για την ταξινόμηση των οχημάτων για κυκλοφορία: Βενζινοκίνητα οχήματα ανεξάρτητα από μικτό βάρος και πετρελαιοκίνητα οχήματα μικτού βάρους μέχρι και 4000 κιλά που εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. μετά την 5-3-93 και εφόσον η προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας των ήταν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) μπορούν να ταξινομηθούν τα μεν βενζινοκίνητα με την προϋπόθεση ότι κατά τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο από το αρμόδιο Κ.Τ.Ε.Ο. του ΥΠ.Μ.Ε. θα διαπιστωθεί ότι οι εκπομπές καυσαερίων είναι μικρότερες από τα όρια που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. Φ50/4474/4556/94 (Β829) τα δε πετρελαιοκίνητα με την μέτρηση της αιθάλης των καυσαερίων σύμφωνα με την κλίμακα BACHARACH, όπως καθορίζεται στην Κ.Υ.Α. 36790/85 (Β733).
 Παρατήρηση 8η. Σύμφωνα με τα τον ισχύοντα φορολογικό νόμο τα προερχόμενα από τον Ο.Δ.Δ.Υ. τροχοφόρα αποτελούν τεκμήριο διαβίωσης, μειωμένο κατά 40%, σε σχέση με τα προερχόμενα από την ελεύθερη αγορά. (για την εφορία).
Παρατήρηση 9η: Προκειμένου για φορτηγά αυτοκίνητα ή λεωφορεία προς κυκλοφορία, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό κυριότητας, αλλά απαιτείται η σύνταξη συμβολαίου από συμβολαιογράφο, υποδεικνυόμενο από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο και η έκδοση του σχετικού βιβλιαρίου μεταβολών κατοχής και κυριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 39 των ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, και τα έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)
Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) με το Προεδρικό διάταγμα υπ΄ αριθ. 116/05-03-04 (ΦΕΚ 81Α /2004), καθορίζονται οι διαδικασίες για την ανακύκλωση και ανάκτηση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), θεσπίζεται η υποχρέωση δημιουργίας ατομικών ή συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης Ο.Τ.Κ.Ζ. και τίθεται ο στόχος της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των Ο.Τ.Κ.Ζ.
Με βάση τα ανωτέρω, επιτρέπεται η συμμετοχή στην ως άνω δημοπρασία ΜΟΝΟΝ όσων έχουν υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την ΕΔΟΕ και είναι αδειοδοτημένοι από το σύστημα για την διαχείριση των Ο.Τ.Κ.Ζ.
Οποιαδήποτε προσφορά αντίθετη με τα παραπάνω δεν θα γίνεται δεκτή.
Επίσης οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την αποκομιδή των υλικών θα λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικινδύνων αερίων.
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
Αυτοκίνητα επιβατικά για κυκλοφορία κοινοτικής προέλευσης
α/α Κωδικός Είδους Μάρκα οχήματος Αριθ. πλαισίου Αριθ. θυρ. καυσ. χρώμα Έτος κατασ. Τιμή εκκίνησης
1 135277 MERCEDES C240 WDB2020861F661905 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 1997 3.000 €
2 139348 V. WAGEN PASSAT WVWZZZ31ZKE166203 4θυρ. Αμόλ. Μολυβί 1992 250 €
3 145318 TOYOTA CARINA SB153ABK00E022738 4θυρ. Αμόλ. Καφέ 1995 600 €
4 146853 V. WAGEN GOLF WVWZZZ1HZRW155719 5θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1993 400 €
5 147435 FORD FIESTA WF0BXXGAJBTS52270 3θυρ. Αμόλ. Ασημί 1996 500 €
6 147694 BMW WBAABF11020JA41932 2θυρ. Αμόλ. Βυσσινί 1993 3.375 €
7 147699 AUDI 80 WAUZZZ8CZNA112899 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1992 200 €
8 148952 MERCEDES WDB2010241F674653 4θυρ. Αμόλ. Μολυβί 1989 500 €
9 149336 OPEL CORSA VSX000078R4164083 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 1993 475 €
10 149602 MERCEDES 190E WDB2010231A414826 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1987 350 €
11 149603 OPEL ASTRA W0L000053S6065174 3θυρ. Αμόλ. Μπορντώ 1994 300 €
12 150431 AUDI 80 WAUZZZ8CBNA186398 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1992 475 €
13 150568 CHRYSLER GRAND CHEROKEE (τ. τζιπ) 1J4FFN8M4YL203085 5θυρ. Πετρ. Λευκό 1990 1.215 €
14 150585 CHRYSLER GRAND CHEROKEE (τ. τζιπ) 1J4FFN8MOYL203259 5θυρ. Πετρ. Λευκό 1990 1.260 €
15 150592 CHRYSLER GRAND CHEROKEE (τ. τζιπ) 1J4FFN8M3YL206737 5θυρ. Πετρ. Λευκό 1990 700 €
16 150712 CHRYSLER GRAND CHEROKEE (τ. τζιπ) 1J4FFN8M6YL203086 5θυρ. Πετρ. Λευκό 1990 1.000 €
17 150740 OPEL VECTRA W0L0JBF19X1035990 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1998 1.200 €
18 150881 CHRYSLER CHEROKEE (τ. τζιπ) 1J4FJN8P3TL304541 5θυρ. Αμόλ. Μπλε 1991 1.215 €
19 150926 NISSAN SJNBCAP11U0074694 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1998 320 €
20 150927 TOYOTA JT153AEB100032928 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1998 1.075 €
21 150943 CHRYSLER CHEROKEE (τ. τζιπ) 1J4FFN8M5YL203161 5θυρ. Πετρ. Λευκό 1990 600 €
22 150987 B.M.W. 316i WBACA71070FL77369 4θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1996 2.020 €
23 151222 FIAT PUNTO ZFA17600004880324 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1998 600 €
24 151408 MERCEDES 201 WDB2010181F821587 4θυρ. Αμόλ. Βυσσινί 1991 1.400 €
25 151461 SKODA FELICIA TMBEFF614Y7250712 4θυρ. Αμόλ. Βυσσινί 1999 620 €
26 151462 V.WAGEN GOLD WVWZZZ1HZSB032088 2θυρ. Αμόλ. Λευκό 1994 600 €
27 151575 OPEL OMEGA W0L0ZCF6931079242 4θυρ. Αμόλ. Μαύρο 2002 5.015 €
28 151576 MERCEDES 124 WDB1240201A420624 4θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1995 4.750 €
29 151577 AUDI 80 A4 WAUZZZ8DZXA025871 4θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1997 3.015 €
30 151578 OPEL OMEGA W0L000027S1045602 4θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1994 600 €
31 151740 TOYOTA COROLLA JT164EEA107038069 5θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1993 900 €
32 151809 ALFA ROMEO 156 ZAR93200001089205 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1998 2.000 €
33 151830 OPEL TIGRA W0L000075V4067942 3θυρ. Αμόλ. Καφέ 1996 1.800 €
34 151954 CITROEN VF7ZADB0011DB4713 4θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1994 150 €
35 152097 MITSUBISHI LANCER JMBSNC62AMU503015 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1993 300 €
36 152098 KIA MOTORS SEPHIA KNEFA2252S5437190 4θυρ. Αμόλ. Βυσσινί 1995 300 €
37 152103 KIA MOTORS SEPHIA KNEFB227215052086 4θυρ. Αμόλ. Μολυβί 2000 600 €
38 152114 HYUNDAI LC KMHCG51FPYU028413 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1994 1.000 €
39 152235 TOYOTA CARINA JT164ATK000070224 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1993 500 €
40 152312 SEAT CORDOBA VSSZZZ6LZ4R030147 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 2003 1.800 €
41 152313 SEAT LEON VSSZZZ1MZ2R019643 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 2001 1.800 €
42 152318 FIAT SEICENO ZFA18700000881298 3θυρ. Αμόλ. Μπλε 2002 2.000 €
43 152320 MITSUBISHI PAJERO-SPORT JMB0NK960YP000467 5θυρ. Αμόλ. Πράσινο 2000 7.000 €
44 152441 MAZDA JMZBG12E200701387 4θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1992 600 €
45 152452 DAEWOO (CHEVROLETT) LACETTI KL1NF196J7K721512 5θυρ. Αμόλ. Μαύρο 2006 1.000 €
46 152502 ALFA ROMEO 33 IE ZAR90700005877575 2θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1992 300 €
47 152583 NISSAN JN1EAAN15U0517432 2θυρ. Αμόλ. Ασημί 1996 1.200 €
48 152585 RENAULT MEGANE VF1LA0E0516999478 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1997 300 €
49 152587 RENAULT LAGUNA VF1B5680518364982 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1998 3.000 €
50 152684 KIA MOTORS KNEFA2252R5422224 4θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1994 1.000 €
51 152824 LAND ROVER 887 SEATER SALLBABH2AA201116 3θυρ. Βενζ. Λαχανί 1980 300 €
52 152864 MERCEDES A 160 WDB1680331J802618 5θυρ. Αμόλ. Μπλε 2002 6.000 €
53 152865 RENAULT LAGUNA VF1B5680518908471 5θυρ. Αμόλ. Χρυσαφί 1998 3.000 €
54 152958 TOYOTA AVENSIS SB153ZBN00E030846 5θυρ. Αμόλ. Μπεζ 2001 5.000 €
55 152959 SEAT IBIZA VSSZZZ6KZZR053966 3θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1993 300 €
56 153007 CITROEN XSARA VF7N0NFUB73570046 2θυρ. Αμόλ. Ασημί 2001 1.200 €
57 153008 OPEL ASTRA W0L000058P5157119 4θυρ. Αμόλ. Βυσσινί 1992 300 €
58 153010 NISSAN ALMERA JNTEAAN15U0552730 2θυρ. Αμόλ. Μπλε 1995 600 €
59 153011 MITSUBISHI CARISMA XMCSNDA6A2F018139 4θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1997 1.800 €
60 153158 SEAT IBIZA VSSZZZ6KZXR262744 4θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1998 300 €
61 153342 OPEL TIGRA-A W0L000075V4138878 3θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1996 1.200 €
62 153343 FORD WF0BXXGCABSL44323 3θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1995 420 €
63 153349 ALFA ROMEO ZAR90700005837324 5θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1991 500 €
64 153351 CITROEN XANTIA VF7X12B00002B9821 5θυρ. Αμόλ. Λευκό 1993 300 €
65 153352 ALFA ROMEO 146 ZAR93000002046856 5θυρ. Αμόλ. Ασημί 1997 300 €
66 153354 CITROEN 1.6 VF7X12B00012B5231 5θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1994 420 €
67 153355 B.M.W. 316i WBABE11060JG43879 2θυρ. Αμόλ. Βυσσινί 1991 1.000 €
68 153419 V. WAGEN GOLF WVWZZZ1KZ9P417160 3θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 2008 10.000 €
69 153461 OPEL ASTRA W0L0TGF0835127419 3θυρ. Αμόλ. Μαύρο 2002 2.000 €
70 153487 FIAT ZFA18700000054208 2θυρ. Αμόλ. Κίτρινο 1997 1.000 €
71 153532 V.WAGEN PASSAT WVWZZZ31ZNE029933 4θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1991 300 €
72 153539 OPEL SENATOR W0L000029L1261999 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1990 300 €
73 153546 ALFA ROMEO ZAR93000004178215 4θυρ. Αμόλ. Ανθρακί 2000 1.800 €
74 153586 V. WAGEN GOLF WVWZZZ1HZPW414627 4θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1992 300 €
75 153744 TOYOTA COROLLA JT154EEA100021800 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1992 150 €
76 153746 SUZUKI JIMNY JSAFJB43V00165146 3θυρ. Αμόλ. Μαύρο 2002 5.000 €
77 153840 FORD ESCORT WF0AXXGCAARL35328 4θυρ. Πετρ. Μπλε 1994 1.000 €
78 153844 V. WAGEN PASSAT WVWZZZ3BZYP299091 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 2000 3.000 €
79 153850 ALFA ROMEO ZAR16200006226774 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1990 300 €
80 153910 MERCEDES 124 WDB1240191C162559 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1988 1.000 €
81 153988 MERCEDES 201 WDB2011221A076402 4θυρ. Πετρ. Λευκό 1990 600 €
82 154174 FIAT PUNTO ZFA18800002372452 3θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 2002 1.500 €
83 154195 OPEL ASTRA W0L000059P5260107 3θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1993 1.000 €
84 154200 SEAT IBIZA VSSZZZ6KZXR184664 3θυρ. Αμόλ. Κίτρινο 1998 900 €
85 154202 MERCEDES 190E WDB2010181A586214 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1988 600 €
86 154203 HYUNDAI ACCENT KMHCG51FP3U184404 3θυρ. Αμόλ. Μπεζ 2002 1.200 €
87 154206 OPEL ASTRA W0L000059P81177978 5θυρ. Αμόλ. Μπλε 1992 600 €
88 154224 V. WAGEN PASSAT WVWZZZ3BZ2P295019 4θυρ. Πετρ. Ασημί 2001 1.000 €
89 154313 OPEL ASTRA W0L000056V5303591 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1997 1.500 €
90 154329 CHRYSLER CHEROKEE (τ. τζιπ) 1JEMT785EKT468138 4θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1995 1.800 €
91 154364 MERCEDES 201 WDB2010241A384613 4θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1988 1.000 €
92 154430 FIAT PUNTO ZFA17600000280928 2θυρ. Αμόλ. Βυσσινί 1994 500 €
93 154437 HONDA CIVIC JHMEG85500S127334 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1991 1.000 €
94 154440 TOYOTA COROLLA JT1E0EE9000416793 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1991 300 €
95 154446 B.M.W. E36 (316) WBACA71060JE08479 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1994 1.200 €
96 154458 FORD MONDEO (Καραβαν) WF0NXXGBBNTA89975 5θυρ. Αμόλ. Ανθρακί 1994 900 €
97 154464 TOYOTA COROLLA JT153EEA103053851 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1991 300 €
98 154468 FIAT MAREA ZFA18500000026512 4θυρ. Αμόλ. Μολυβί 1996 1.200 €
99 154541 V. WAGEN SHARAN WVWZZZ7MZVV004312 4θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1997 1.800 €
100 154555 OPEL CORSA W0L000078T4350631 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1996 600 €
101 154566 MERCEDES 190 WDB2010241F218754 4θυρ. Αμόλ. Γκρι 1986 600 €
102 154567 FIAT PUNTO 55 ZFA17600004918067 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1999 1.500 €
103 154572 OPEL ASTRA W0L000058T5243156 4θυρ. Αμόλ. Λαδί 1996 600 €
104 154602 CITROEN ZX VF7N2A90023A96223 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1995 300 €
105 154605 NISSAN SUNNY FMLN13A38086 4θυρ. Βενζ. Πράσινο 1987 180 €
106 154723 B.M.W. 730i WBAGD21090DD43489 4θυρ. Αμόλ. Ανθρακί 1992 3.000 €
107 154724 AUDI 100/QUATRO WAUZZZ4AZRN042085 4θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1993 3.000 €
108 154725 ALFA ROMEO 156 ZAR93200001098189 2θυρ. Πετρ. Ερυθρό 1999 3.000 €
109 154739 B.M.W. 520i WBAHB11070BB31853 4θυρ. Αμόλ. Λευκό 1989 500 €
110 154740 AUDI 100/2.0 E WAUZZZ4AZNN014557 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1996 4.000 €
111 154741 OPEL ASTRA W0L0TGF48X5060296 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1998 3.000 €
112 154747 CITROEN XSARA VF7N1KFXF361295936 5θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1997 1.000 €
113 154910 OPEL ASTRA (Κάραβαν) W0L0TGF35X2025284 5θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1998 3.000 €
114 154911 AUDI 80 WAUZZZ8AZM070818 4θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1990 1.000 €
115 154913 B.M.W. 318i WBACA31040FB82082 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1993 3.000 €
116 154914 MERCEDES C180 WDB2021281F561732 4θυρ. Πετρ. Γκρι 1996 5.000 €
117 154976 PEUGEOT 106 VF31CNFWE52080856 3θυρ. Αμόλ. Λευκό 1997 1.000 €
118 154977 OPEL ASTRA W0L0TGF4825158316 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 2001 2.000 €
119 154980 B.M.W. X5 WBAFA51090LT45297 5θυρ. Αμόλ. Μαύρο 2002 20.000 €
120 154991 SCODA OCTAVIA TMBDL21U058787515 5θυρ. Αμόλ. Ασημί 2004 5.000 €
121 155127 HONDA ACCORD SHHCG7540XU003257 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1999 3.000 €
122 155131 MAZDA 323 JMZBG12D200674890 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1992 1.000 €
123 155162 OPEL ASTRA G-CO W0L0TGF48Y5282611 4θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1999 2.000 €


Αυτοκίνητα φορτηγά προς κυκλοφορία Ε.Ε. Επιβαρύνονται με Συμβολαιογραφικά έξοδα για την
σύνταξη των σχετικών συμβολαίων μεταβίβασης
α/α Κωδικός Είδους Μάρκα οχήματος Αριθμός πλαισίου Είδος αμαξ. καυσ. Χρώμα Έτος κατασκ. Τιμή εκκίνησης
1 144179 NISSAN VSKBHC220U0013790 Κλειστό Βενζ. Γκρι 1990 275 €
2 149530 V. WAGEN SYNCRO WV2ZZZ25ZLG044441 Κλειστό Βενζ. Μπλε 1990 900 €
3 152867 MERCEDES VSA63806413007760 Κλειστό Πετρ. Μπλε 1996 5.000 €
4 154743 V. WAGEN WV1ZZZ70ZTH018354 Ανοικτό Πετρ. Πορτοκαλί 1995 2.000 €
5 155126 MERCEDES 208 D WDB9013611P610836 Κλειστό Πετρ. Ερυθρό 1997 3.000 €
Οχήματα για διάλυση κοινοτικής προέλευσης άνω των 3,5 τόνων
α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος Τιμή εκκίνησης
1 149812 Φορτηγό MAGIRUS DEUTZ Άνω των 3,5 τόνων 190 €
2 150944 Φορτηγό STEYER Άνω των 3,5 τόνων 115 €
3 151570 Φορτηγό MERCEDES Άνω των 3,5 τόνων 260 €
4 154773 Λεωφορείο FIAT IVECO Άνω των 3,5 τόνων 1.500 €
5 155092 Φορτηγό (Γερανοφόρο) INTERNATIONAL Άνω των 3,5 τόνων 2.000 €
6 155095 Λεωφορείο ATLAS Άνω των 3,5 τόνων 1.000 €
7 155098 Φορτηγό (Υδροφόρα) INTERNATIONAL Άνω των 3,5 τόνων 1.000 €

Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής κοινοτικής προέλευσης.
Κατηγορία 1η
Τιμή εκκίνησης 1.000 €
α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος
1 126675 Επιβατικό FORD 6 154538 Επιβατικό LADA NIVA
2 145890 Επιβατικό OPEL 7 154540 Επιβατικό MERCEDES
3 152687 Επιβατικό OPEL 8 154568 Επιβατικό OPEL
4 154351 Επιβατικό FORD 9 154574 Επιβατικό AUDI
5 154399 Επιβατικό CARISMA (NETHERLANDS) 10 154603 Επιβατικό OPEL

Κατηγορία 2η
Τιμή εκκίνησης 1.000 €
α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος α/α Κωδικός Είδους Είδος οχήματος Μάρκα οχήματος
1 154885 Επιβατικό FORD 6 155053 Επιβατικό LAND ROVER
2 154907 Επιβατικό VOLVO 7 155093 Επιβατικό LAND ROVER
3 155042 Επιβατικό OPEL 8 155094 Επιβατικό FORD
4 155043 Επιβατικό OPEL 9 155097 Επιβατικό OPEL
5 155051 Επιβατικό OPEL 10 155099 Επιβατικό FORD

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (Τελωνείο Αλεξανδρούπολης)

Αυτοκίνητα επιβατικά για κυκλοφορία κοινοτικής προέλευσης
α/α Κωδικός Είδους Μάρκα οχήματος Αριθ. πλαισίου Αριθ. θυρ. καυσ. χρώμα Έτος κατασ. Τιμή εκκίνησης
1 149503 ROVER 820 Si SARRSSLDSAM229451 4θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1996 1.015 €
2 149504 MERCEDES 190 WDB2010241F538694 4θυρ. Βενζ. Μαύρο 1990 1.015 €
3 149505 RENAULT LAGUNA VF1B56AK542306695 5θυρ. Αμόλ. Μελιτζανί 1994 315 €
4 149506 AUDI 100 WAUZZZ4AZPN007282 4θυρ. Αμόλ. Μπορντώ 1993 2.250 €
5 149509 B.M.W. 320 i WBAAA51020AF00619 2θυρ. Αμόλ. Γκρι 1989 825 €


Αυτοκίνητα φορτηγά προς κυκλοφορία Ε.Ε. Επιβαρύνονται με Συμβολαιογραφικά έξοδα για την
σύνταξη των σχετικών συμβολαίων μεταβίβασης
α/α Κωδικός Είδους Μάρκα οχήματος Αριθμός πλαισίου Είδος αμαξ. καυσ. Χρώμα Έτος κατασκ. Τιμή εκκίνησης
1 151727 MERCEDES 1320L WDB6772371K132034 Ανοικτό Πετρ. Λευκό 1994 4.950 €Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
"


Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη την διακήρυξη της δημοπρασίας ΟΔΔΥ σε μορφή .doc πατώντας εδώ.

oddy.gr