Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Συμπληρώστε και σεις το ερωτηματολόγιο αξιοπιστίας του αυτοκινήτου σας πατώντας εδώ>>

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ FIAT: Δείτε τα χρηματοδοτικά προγράμματα που ισχύουν καθώς και τις προωθητικές ενέργειες για τον μήνα Απρίλιο 2011

Μοντέλο Προκαταβολή Ετήσιο Επιτόκιο Δόσεις Προωθ. Ενέργεια
PUNTO 20%-30% 7,90% 30-72 δόσεις  €2.100 έκπτωση
G.PUNTO 20%-30% 7,90% 30-72 δόσεις  €2.000 έκπτωση
STRADA 20%-30% 7,90% 30-72 δόσεις  €1.750 έκπτωση
FIORINO 20%-30% 7,90% 30-72 δόσεις  €1.500 έκπτωση
DOBLO 20%-30% 7,90% 30-72 δόσεις  €2.400 έκπτωση
DOBLO 20%-30% 7,90% 30-72 δόσεις  €2.100 έκπτωση
SCUDO 20%-30% 7,90% 30-72 δόσεις  €1.850 έκπτωση
DUCATO 20%-30% 7,90% 30-72 δόσεις  €1.850 έκπτωση
DUCATO 2.3 - 3.0 20%-30% 7,90% 30-72 δόσεις  €2.200 έκπτωση

´H (εναλλακτικά)...

PUNTO 10% 4,90% 60 δόσεις  €1.200 έκπτωση
G.PUNTO 10% 4,90% 60 δόσεις  €900 έκπτωση
STRADA 10% 4,90% 60 δόσεις  €950 έκπτωση
FIORINO 10% 4,90% 60 δόσεις  €650 έκπτωση
DOBLO 10% 4,90% 60 δόσεις  €1.400 έκπτωση
DOBLO 10% 4,90% 60 δόσεις  €1.200 έκπτωση
SCUDO 10% 4,90% 60 δόσεις  €900 έκπτωση
DUCATO 10% 4,90% 60 δόσεις  €950 έκπτωση
DUCATO 2.3 - 3.0 10% 4,90% 60 δόσεις  €1.300 έκπτωση

´H (εναλλακτικά) 

PUNTO Προωθητική ενέργεια χωρίς διακανονισμό €1.200 έκπτωση
G.PUNTO Προωθητική ενέργεια χωρίς διακανονισμό €900 έκπτωση
STRADA Προωθητική ενέργεια χωρίς διακανονισμό €950 έκπτωση
FIORINO Προωθητική ενέργεια χωρίς διακανονισμό €650 έκπτωση
DOBLO Προωθητική ενέργεια χωρίς διακανονισμό €1.400 έκπτωση
DOBLO Προωθητική ενέργεια χωρίς διακανονισμό €1.200 έκπτωση
SCUDO Προωθητική ενέργεια χωρίς διακανονισμό €900 έκπτωση
DUCATO Προωθητική ενέργεια χωρίς διακανονισμό €950 έκπτωση
DUCATO 2.3 - 3.0 Προωθητική ενέργεια χωρίς διακανονισμό €1.300 έκπτωση