Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Συμπληρώστε και σεις το ερωτηματολόγιο αξιοπιστίας του αυτοκινήτου σας πατώντας εδώ>>

ΟΔΔΥ: Πρόγραμμα Δημοπρασιών Απριλίου 2013

κατασχεμένα
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η της Δ Δ Δ Υ 
(πρώην ΟΔΔΥ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Γνωστοποιούμε ότι κατά τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 θα γίνουν σε διάφορες πόλεις οι πιο κάτω αναφερόμενες δημοπρασίες τροχοφόρων οχημάτων και υλικών:


Α΄ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ
1. Ο.Τ.Κ.Ζ. (για μέλη της ΕΔΟΕ)- ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : 19-04-2013
2. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: 26-04-2013

Β΄ ΤΕΛΩΝΕΙΑ

1: ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ : ΤΗΛ.: 2810-302644 : 24-04-2013
2: TΕΛΩΝΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ –ΤΜΗΜΑ Ζ΄
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ –ΚΑΡΟΤΣΕΣ
: ΤΗΛ.: 2410-286031 25-04-2013

Γ΄ ΥΛΙΚΑ
1: ΑΘΗΝΑ: α) ΣΥΜΒΑΣΗ Η/Υ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ-Ν.Π.Ι.Δ.
& ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΝΣΗΜΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ
β) ΠΛΩΤΑ : Τηλ.: 210-32 44 231 23-04-2013

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Αντίγραφα των διακηρύξεων δημοπρασιών των τροχοφόρων, όροι πώλησης και πληροφορίες θα παρέχονται για 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των, από την Δ.Δ.Δ.Υ Αθηνών (τηλ.210-3242148, 210-3244231) ,το Α΄ Τελωνείο Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσ/νίκης – Τμήμα Ζ΄Διαχ/σης Δημοσίου Υλικού (τηλ.: 2310-229076), το Τελωνείο Πάτρας- Τμήμα Ι΄ Διαχ/σης Δημοσίου Υλικού Κτήριο Λιμένα Πατρών (2610-335644,26930-22628), το Τελωνείο Λάρισας Τμήμα Ζ΄ Διαχ/σης Δημοσίου Υλικού (τηλ.: 2410-286031) καθώς και στην ηλεκτρονική μας Δ/νση www.oddy.gr.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΚΟΥΒΑΡΗΣ