Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Συμπληρώστε και σεις το ερωτηματολόγιο αξιοπιστίας του αυτοκινήτου σας πατώντας εδώ>>

Ανάκληση αυτοκινήτων Honda

Ανάκληση αυτοκινήτων Honda
Ανάκληση αυτοκινήτων Honda
Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία...
Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, επίσηµος εισαγωγέας και διανοµέας των αυτοκινήτων HONDA στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης σε 4.886 οχήµατα, σύµφωνα µε τα ακόλουθα µοντέλα και περιόδους παραγωγής:

Honda Civic 5θυρα, Μοντέλα ετών: 2004-2005, Κωδικός µοντέλου: EU7, EU8, EU9, EV1
Honda Jazz, Μοντέλα ετών: 2004-2007, Κωδικοί µοντέλου: GD1, GD5, GE2, GE3
Honda City, Μοντέλα ετών: 2006-2007, Κωδικός µοντέλου: GE4

Σε ορισµένα από τα επηρεαζόµενα οχήµατα, ενδέχεται ο µηχανισµός ενεργοποίησης του αερόσακου οδηγού, στην περίπτωση µόνο που αυτός ενεργοποιηθεί κατά την διάρκεια ατυχήµατος, να παράξει µεγαλύτερη πίεση φουσκώµατος από την κανονική, γεγονός που µπορεί να προκαλέσει την ρήξη του και ενδεχοµένως τον τραυµατισµό του επιβάτη που πιθανόν κάθεται στην θέση του συνοδηγού.

Η λειτουργία των υπόλοιπων αεροσάκων παραµένει ανεπηρέαστη. Μέχρι στιγµής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτηµένα συνεργεία Honda για να γίνει έλεγχος και τυχόν αντικατάσταση των επηρεαζόµενων ανταλλακτικών, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στα τηλέφωνα 210 3483300 και 797 µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή µέσω e-mail στη διεύθυνση: info@saracakis.gr.