Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Συμπληρώστε και σεις το ερωτηματολόγιο αξιοπιστίας του αυτοκινήτου σας πατώντας εδώ>>

Εξαγορά του ομίλου LeasePlan από κοινοπραξία μακροπρόθεσμων επενδυτών

Εξαγορά του ομίλου LeasePlan από κοινοπραξία μακροπρόθεσμων επενδυτών
Εξαγορά του ομίλου LeasePlan από κοινοπραξία μακροπρόθεσμων επενδυτών
Η LeasePlan Corporation N.V., παγκόσμιος ηγέτης στη διαχείριση εταιρικών στόλων και υπηρεσιών μετακίνησης, ανακοίνωσε ότι ο κατά 100% μέτοχος της, η εταιρεία Global Mobility Holding B.V. (κοινοπραξία των εταιρειών Volkswagen Aktiengesellschaft και Fleet Investments B.V.) προχώρησε σε...
συμφωνία με μια κοινοπραξία μακροπρόθεσμων επενδυτών για την απόκτηση της πλήρους κυριότητας του ομίλου LeasePlan. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κοινοπραξία σχεδιάζει να διατηρήσει και στο μέλλον τη στρατηγική ανάπτυξης της LeasePlan, υποστηριζόμενη από την υψηλή πιστοληπτική της ικανότητα (investment grade rate).

Σημειώνεται ότι η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών και αντιμονοπωλιακών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται μέχρι το τέλος του 2015 και εξαρτάται από τη λήψη των κανονιστικών και αντιμονοπωλιακών εγκρίσεων.

Σημαντικά στοιχεία για την εξαγορά

• Η κοινοπραξία αποτελείται από μια ομάδα μακροπρόθεσμων επενδυτών και περιλαμβάνει τους εξής: PGGM- τον μεγαλύτερο Ολλανδικό πάροχο συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, το ΑΤΡ- το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο της Δανίας, το GIC Luxinva Α.Ε., μία εταιρεία εξ ολοκλήρου θυγατρική της Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), το Τμήμα Merchant Banking της Goldman Sachs και επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η TDR Capital LLP.
• Η κοινοπραξία υποστηρίζει την υφιστάμενη μακροπρόθεσμη στρατηγική και τους αναπτυξιακούς στόχους της LeasePlan και αναγνωρίζει την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της ως ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την επιτυχή εκτέλεση και υλοποίηση αυτής της στρατηγικής.
• Η κοινοπραξία προσφέρει εμπειρία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, επιπλέον εμπειρία σε θέματα στρατηγικής, ενώ διαθέτει πολύ ισχυρό ιστορικό επιτυχημένων μακροπρόθεσμων επενδύσεων .

Η LeasePlan θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα διαχείρισης στόλου και μετακίνησης για τους πελάτες της.


Ο Vahid Daemi, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της LeasePlan, δήλωσε σχετικά:

“Από την ίδρυση της εταιρείας το 1963, έχουμε αναπτυχθεί και καταστεί παγκοσμίως η ηγέτιδα εταιρεία διαχείρισης στόλου και μετακίνησης. Σήμερα, το διεθνές δίκτυο μας διαχειρίζεται περίπου 1,5 εκατομμύρια οχήματα διαφόρων κατασκευαστών και παρέχει παγκόσμιες υπηρεσίες διαχείρισης στόλου και μετακίνησης σε 32 χώρες. Η αλλαγή ιδιοκτησίας που ανακοινώθηκε σήμερα σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την εταιρεία μας, θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους εμάς στη LeasePlan να συνεχίσουμε την επιτυχημένη μας πορεία και να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής και των στόχων μας. Θα παραμείνουμε πλήρως προσηλωμένοι στην παροχή υψηλής ποιότητας και καινοτόμων υπηρεσιών διαχείρισης στόλου για τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο."


Η πορεία της LeasePlan το 2014
Το 2014, τα οικονομικά αποτελέσματα της LeasePlan παρουσίασαν επιτυχή συνέχιση της στρατηγικής πορείας της εταιρείας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, με το σύνολο του ενεργητικού αυξημένο κατά 3%, στα 19,7 δισεκατομμύρια ευρώ και το καθαρό κέρδος αυξημένο κατά 14%, στα 372 εκατομμύρια ευρώ. Ο συνολικός αριθμός των υπό διαχείριση οχημάτων στο τέλος του έτους, αυξήθηκε από τα 1.370.000 (2013) στα 1.420.000 (2014).

Κοινοπραξία/ Consortium

Η Κοινοπραξία είναι μια ομάδα μακροπρόθεσμων επενδυτών που αποτελείται από κορυφαία Δανέζικα και Ολλανδικά συνταξιοδοτικά ταμεία, παγκόσμιες εταιρείες επενδύσεων, αλλά και εταιρείες ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου. Είναι αφοσιωμένη στα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και κάθε επενδυτής διαθέτει μεγάλη εμπειρία στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και σε εποπτευόμενους επιχειρηματικούς τομείς. Η Κοινοπραξία επενδύει μέσω της LP Group BV, μια νεοσύστατη Ολλανδική εταιρεία.

Eric-Jan Vink της PGGM, εκ μέρους της Κοινοπραξίας: "Ως ηγέτης της αγοράς στην παγκόσμια επιχειρηματική διαχείριση του στόλου, η LeasePlan συνιστά μια ελκυστική μακροπρόθεσμη επενδυτική ευκαιρία. Επενδύουμε στο μέλλον μιας εταιρείας με ένα απαράμιλλο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων, ένα εξαιρετικά καταρτισμένο και αφοσιωμένο ανθρώπινο δυναμικό και μια καλή στρατηγική για το μέλλον, υπό εξαιρετικά έμπειρη διοίκηση. Η Κοινοπραξία προσβλέπει στην υποστήριξη της διοικητικής ομάδας, δεδομένης της στόχευσης της για ανάπτυξη της επιχείρησης.»

Εταιρική Διακυβέρνηση, διοίκηση και ανθρωπινό δυναμικό
Η Κοινοπραξία υποστηρίζει την υπάρχουσα διοίκηση και στρατηγική της LeasePlan. Ο Vahid Daemi θα συνεχίσει να είναι επικεφαλής της εταιρείας, ως Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η LeasePlan θα συνεχίσει να λειτουργεί ως στρατηγικά και λειτουργικά ανεξάρτητη εταιρεία. Η κοινοπραξία σκοπεύει να διορίσει επιπρόσθετα ανεξάρτητα μέλη στο εποπτικό συμβούλιο, έτσι ώστε, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η πλειοψηφία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου να αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
Η LeasePlan θα συνεχίσει να δίνει μεγάλη έμφαση στον πελάτη και την ικανοποίηση των εργαζομένων της. Οι ισχύουσες συμφωνίες με τις εργασιακές επιτροπές και τα κλαδικά σωματεία εργασίας της εταιρείας θα διατηρηθούν.
Η κοινοπραξία δεν σχεδιάζει να κάνει ουσιαστικές αλλαγές σε περιοχές όπου η LeasePlan δραστηριοποιείται ή στους όρους απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Ρυθμιστικές εγκρίσεις και λοιποί όροι
Ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με ολλανδική τραπεζική άδεια, η LeasePlan ενεργεί υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας (DNB) και της Αρχής Χρηματοπιστωτικών Αγορών της Ολλανδίας (AFM). Η DNB και τα άλλα απαραίτητα ρυθμιστικά όργανα έχουν ενημερωθεί για την αναμενόμενη αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η συναλλαγή πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες ρυθμιστικές και αντιμονοπωλιακές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε συνεννόηση με την Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται μέχρι το τέλος του 2015 και τελεί υπό την αίρεση λήψεως όλων των κανονιστικών και αντιμονοπωλιακών εγκρίσεων .

Για περισσότερες πληροφορίες

LeasePlan Contacts
Media: Herbert van Zijl T: +31 (0)36 529 3091 | M: +31 (0)6 1138 5613
Mascha van Hardevelt T: +31 (0)36 529 3423 | M: +31 (0)6 214 88966
E: media@leaseplancorp.com
Investors: Paul Benson T. +35 31 680 4005 | M: +353 868175152
E: paul.benson@leaseplancorp.com
Consortium Contact
Peter Hewer T : +44 (0)20 7353 4200
E : PHewer@tulchangroup.com


Σχετικά με τη LeasePlan
Η LeasePlan είναι παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης στόλου και μετακίνησης, ολλανδικής καταγωγής. Το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών μας αποτελείται από χρηματοδότηση και λειτουργική διαχείριση του στόλου, για την κάλυψη των αναγκών της ποικιλόμορφης βάσης των πελατών μας. Με έτος ίδρυσης το 1963, έχουμε ωριμάσει και έχουμε γίνει παγκοσμίως ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο διαχείρισης στόλου και μετακίνησης, με το 85% των 6.800εργαζομένων να δουλεύει εκτός Ολλανδίας. Τα δίκτυο μας διεθνώς διαχειρίζεται περίπου 1,5 εκατομμύρια οχήματα διαφόρων κατασκευαστών και παρέχει παγκόσμιες υπηρεσίες διαχείρισης στόλου και μετακίνησης σε 32 χώρες. Έχουμε αποδεδειγμένο ιστορικό στην ενίσχυση της παρουσίας μας στις παραδοσιακές ώριμες αγορές του στόλου, καθώς και στην επέκταση μας σε νέες αγορές και στην ανάπτυξη της επιχείρησής μας σε ηγετικές θέσεις της αγοράς.
Είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε την παγκόσμια παρουσία μας και το διεθνές δίκτυο μας, με την παροχή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για την κάλυψη των αναγκών των πολυεθνικών πελατών μας. Στόχος μας είναι να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιώντας την εμπειρία μας για να κάνουμε τη λειτουργία ενός στόλου ευκολότερη για τους πελάτες μας. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην καθολική υπόσχεσή μας προς όλους τους πελάτες μας: "Ιt’s easier to leaseplan».


Σχετικά με τα μέλη της Κοινοπραξίας

ADIA: - Από το 1976, η Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) έχει αναλάβει μια σειρά επενδύσεων κεφαλαίων για λογαριασμό της κυβέρνησης του Άμπου Ντάμπι, πάντα με σύνεση και έμφαση στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Η ADIA διαχειρίζεται ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, με περισσότερες από 24 διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και επιμέρους υποκατηγορίες, που συμπεριλαμβάνουν προνομιούχες μετοχές, τίτλους σταθερού εισοδήματος, ακίνητα, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, εναλλακτικές λύσεις και υποδομές. Με μακρά παράδοση συνετών επενδύσεων, οι αποφάσεις της ADIA διέπονται πάντα από τους οικονομικούς της στόχους να παρέχει σταθερές και μακροπρόθεσμες οικονομικές αποδόσεις.
ATP: - Η ATP ιδρύθηκε το 1964 και αποτελεί το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο της Δανίας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Από την 31η Μαρτίου 2015, η ATP διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας €103.7 δις. Η ATP έχει 4.9 εκατομμύρια μέλη και αποδίδει σήμερα συντάξεις ΑΤΡ Livslang σε περισσότερους από 940.000 δικαιούχους. Η ATP είναι ευρέως γνωστή για τις καινοτόμες επενδυτικές της στρατηγικές και την ορθή διαχείριση κινδύνων.
GIC: -Η GIC είναι μία από τις κορυφαίες εταιρίες επενδύσεων διεθνώς, με πάνω από $100 δις σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Με έτος ίδρυσης το 1981, η εταιρία διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Σιγκαπούρης και είναι μοναδικά τοποθετημένη για μακροπρόθεσμες και ευέλικτες επενδύσεις ενός ευρέος φάσματος περιουσιακών στοιχείων: μετοχές δημοσίου, τίτλοι σταθερού εισοδήματος, ακίνητα και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια είναι κάποιες από τις κατηγορίες υπό διαχείριση. Στον τομέα των ιδιωτικών επενδύσεων, η GIC επενδύει μέσω funds ή και απευθείας σε επιχειρήσεις, σε συνεργασία με τους διαχειριστές κεφαλαίων μας και τις ομάδες διαχείρισης, για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις παγκόσμιας κλάσης να επιτύχουν τους στόχους τους. Η GIC απασχολεί περισσότερους από 1.200 εργαζομένους σε γραφεία στη Σιγκαπούρη, το Πεκίνο, το Λονδίνο, τη Βομβάη, τη Νέα Υόρκη, το Σαν Φρανσίσκο,
Goldman Sachs Merchant Banking Division: - Από το 1986, το Τμήμα Merchant Banking της Goldman Sachs έχει συγκεντρώσει πάνω από $140 δισεκατομμύρια του κεφαλαίου σε ίδια κεφάλαια, πιστωτικά και αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων για να επενδύσουν σε μια ποικιλία γεωγραφικών περιοχών, κλάδων και τύπων συναλλαγών. Η Goldman Sachs είναι κορυφαία παγκόσμια επενδυτική τραπεζική, διαχείρισης επενδύσεων και χρεογράφων, που παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε μια ουσιαστική και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση που περιλαμβάνει εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κυβερνήσεις και υψηλής καθαρής αξίας άτομα. Με έτος ίδρυσης το 1869, η εταιρεία έχει την έδρα της στη Νέα Υόρκη και διατηρεί γραφεία σε όλα τα μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα ανά τον κόσμο.

PGGM: - Ο PGGM είναι Ολλανδικός πάροχος υπηρεσιών συνταξιοδοτικού ταμείου. Στους θεσμικούς πελάτες του προσφέρονται διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων, συμβουλές πολιτικής και υποστήριξη διαχείρισης. Από την 1 Φεβρουαρίου 2015, ο PGGM έχει 188.700.000.000 ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Ο συνεταιρισμός PGGM έχει περίπου 686.000 μέλη και τους βοηθά να αποκτήσουν ένα πολύτιμο μέλλον. Είτε μόνο του ή μαζί με τους στρατηγικούς εταίρους, το PGGM αναπτύσσει καινοτόμες μελλοντικές διατάξεις, συνδέοντας σύνταξη, περίθαλψη, στέγαση και εργασία.

TDR Capital: - Η TDR Capital LLP είναι μια εξαιρετικά επιλεκτική εταιρεία ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου, με ιστορικό επενδύσεων σε επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει εξαιρετικές επιστροφές και αποδόσεις για τους επενδυτές. Η TDR Capital LLP ιδρύθηκε το 2002 και σήμερα διαχειρίζεται κεφάλαια συνολικού ύψους άνω των 4,8 δισ. ευρώ για λογαριασμό ενός φάσματος καλά ενημερωμένων επενδυτών.