Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Συμπληρώστε και σεις το ερωτηματολόγιο αξιοπιστίας του αυτοκινήτου σας πατώντας εδώ>>

ΕΛ.ΣΤΑΤ: Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων ( Αύγουστος 2015 )

Kia Rio
ΕΛ.ΣΤΑΤ:  Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων ( Αύγουστος 2015 )
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το µήνα Αύγουστο του 2015 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 7.039 αυτοκίνητα...
(καινούρια ή µεταχειρισµένα εξωτερικού) έναντι 5.862 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο µήνα του έτους 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 20,1%. Αύξηση 20,8% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούριων ή µεταχειρισµένων εξωτερικού) τoν Αύγουστο του έτους 2014 σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2013 (Πίνακας 1 - Γράφηµα 1). Τα καινούρια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο του 2015 ανέρχονται σε 4.769 έναντι 4.016 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο µήνα του έτους 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 18,8%.

Η κυκλοφορία νέων µοτοσυκλετών κυβισµού άνω των 50 cc (καινούριων και µεταχειρισµένων εξωτερικού) κατά το µήνα Αύγουστο του 2015, ανήλθε σε 2.984 έναντι 2.790 τον αντίστοιχο µήνα του έτους 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 7,0%. Αύξηση 4,3% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων µοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Αύγουστο του 2014 σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2013 (Πίνακας 1 - Γράφηµα 1). Οι καινούριες µοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο του 2015 ανέρχονται σε 2.793 έναντι 2.626 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο µήνα του έτους 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 6,4%.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2015 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 81.642 αυτοκίνητα (καινούρια ή µεταχειρισµένα εξωτερικού) έναντι 68.888 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 18,5 %. Αύξηση 27,5% είχε παρουσιάσει και το οκτάµηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου του 2014 σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2013 (Πίνακας 2 - Γραφήµατα 2,3). Τα καινούρια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2015 ανέρχονται σε 56.727 έναντι 51.779 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 9,6%.

Η κυκλοφορία νέων µοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2015 ανήλθε σε 25.541, έναντι 24.821 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 2,9%. Αύξηση 7,1% είχε παρουσιάσει το οκτάµηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου του 2014 σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2013 (Πίνακας 2 - Γραφήµατα 2,3). Οι καινούριες µοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2015 ανέρχονται σε 23.983 έναντι 23.647 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2014, παρουσιάζοντας αύξηση1,4%.