Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Συμπληρώστε και σεις το ερωτηματολόγιο αξιοπιστίας του αυτοκινήτου σας πατώντας εδώ>>

Κατά 7% χαμηλότερα η ζήτηση καυσίμων

Κατά 7% χαμηλότερα η ζήτηση καυσίμων
Κατά 7% χαμηλότερα η ζήτηση καυσίμων
Στο ρυθμό των capital controls συνεχίζει να κινείται η αγορά καυσίμων, με τη ζήτηση, παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση, να καταγράφει το τρίτο τρίμηνο του έτους μείωση της τάξης του ...
7%.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία της αγοράς, τα οποία επικαλούνται τα ΕΛΠΕ στην ανακοίνωση που συνοδεύει τα αποτελέσματα 9μηνου, η πτώση στα καύσιμα κίνησης καταγράφεται στο 6% τόσο για τη βενζίνη όσο και για το ντίζελ. Κύριοι λόγοι αυτής της εξέλιξης, σύμφωνα με τα ΕΛΠΕ, είναι η η οικονομική συγκυρία αλλά και οι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων, που συνεχίζουν να επηρεάζουν τη ζήτηση.
Η εξισορρόπηση της μείωσης στα καύσιμα κίνησης από το πετρέλαιο θέρμανσης στην οποία προσδοκά η αγορά, φαίνεται ότι καθυστερεί καθώς οι καλές καιρικές συνθήκες, δεν ευνοούν την ζήτηση του προϊόντος. Σε ό, τι αφορά στα ΕΛΠΕ πάντως, παρά το δυσμενές περιβάλλον, τα Συγκρίσιμα EBITDA της Εγχώριας Εμπορίας στο τρίτο τρίμηνο του έτους, ανήλθαν στα 27 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας βελτίωση σε σχέση με πέρυσι, λόγω αύξησης μεριδίων αγοράς στη λιανική, μέσω πρατηρίων και αυξημένης τουριστικής κίνησης. Οι όγκοι ανήλθαν σε 1 εκατ. τόνους (+5%), λόγω αύξησης πωλήσεων ναυτιλιακών καυσίμων.
Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ανήλθαν το τρίτο τρίμηνο και οι όγκοι πωλήσεων των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου (344 χιλ. τόνοι), λόγω αυξημένης ζήτησης, που ευνοήθηκε από το περιβάλλον χαμηλών διεθνών τιμών και υψηλού βαθμού καθετοποίησης με το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης. Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν στα 20 εκατ. ευρώ. Η σημαντική αύξηση της συνεισφοράς του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας διαμόρφωσε τα αποτελέσματα του γ’ Τρίμηνου, με τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη να ανέρχονται στα 111 εκατ. ευρώ, έναντι 24 εκατ. ευρώ πέρυσι, και όλες τις δραστηριότητες να επιτυγχάνουν αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας.
Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα αυτά αντιστοιχούν στην υψηλότερη τριμηνιαία λειτουργική επίδοση ιστορικά, καθώς η πλήρης λειτουργία των διυλιστηρίων επέτρεψε την εκμετάλλευση των υψηλών διεθνών περιθωρίων διύλισης και της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου, καθώς και την περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών. Τα αντίστοιχα κέρδη του εννεάμηνου ανήλθαν στα 575 εκατ. ευρώ.
Ουσιαστικός ήταν πάντως ο αρνητικός αντίκτυπος των capital controls στις ανάγκες χρηματοδότησης του Ομίλου, καθώς μειώθηκαν σημαντικά οι πιστώσεις (open credit) από προμηθευτές για αγορά πρώτων υλών. Σαν αποτέλεσμα, οι ανάγκες καλύφθηκαν με διαθέσιμα μετρητά του Ομίλου, επηρεάζοντας τις ταμειακές ροές και οδηγώντας στην αύξηση του Καθαρού Δανεισμού, που ανήλθε στα 2,4 δισ. ευρώ.

Πηγή: reporter.gr