Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Συμπληρώστε και σεις το ερωτηματολόγιο αξιοπιστίας του αυτοκινήτου σας πατώντας εδώ>>

Ανάβαση Πορταριάς: Αποτελέσματα τεχνικών ελέγχων και ελέγχων καυσίμων

Ανάβαση Πορταριάς: Αποτελέσματα τεχνικών ελέγχων και ελέγχων καυσίμων
Ανάβαση Πορταριάς: Αποτελέσματα τεχνικών ελέγχων και ελέγχων καυσίμων
1. Μετά την παραλαβή των αποτελεσμάτων από το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών (Ε.Τε.Κ.Λ.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανακοινώνεται πως...
όλα τα δείγματα των καυσίμων που πάρθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα «35η Ανάβαση Προταριάς» που πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2015 είναι σύννομα με τους κανονισμούς.


2. Μετά τους αυτεπάγγελτους τεχνικούς ελέγχους και τις εκθέσεις της Τεχνικής Επιτροπής οι Αγωνοδίκες του αγώνα «Ανάβαση Προταριάς» που πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2015 αποφάσισαν την επιβολή των εξής ποινών:


Απόφαση Νο 2 (27/9/2015)
• Ποινή 1 δευτερολέπτου στον συμμετέχοντα με αρ. συμμ. Νο 2, Βλάχο Χρήστο, για επουσιώδη παράβαση.
• Ποινή 1 δευτερολέπτου στον συμμετέχοντα με αρ. συμμ. Νο 14, Κούση Απόστολο, για επουσιώδη παράβαση.
• Ποινή 1 δευτερολέπτου στον συμμετέχοντα με αρ. συμμ. Νο 15, Αναστασίου Παναγιώτη, για επουσιώδη παράβαση.
• Ποινή 11 δευτερολέπτων στον συμμετέχοντα με αρ. συμμ. Νο 72, Μπαλτούνη Γεώργιο, για ουσιώδη παράβαση.
Απόφαση Νο 3 (6/11/2015)
• Ποινή 11 δευτερολέπτων στον συμμετέχοντα με αρ. συμμ. Νο 17, Ιωάννη Φωτεινέλη, για ουσιώδη παράβαση.
• Ποινή 11 δευτερολέπτων στον συμμετέχοντα με αρ. συμμ. Νο 39, Παπαχρήστο Κωνσταντίνο, για ουσιώδη παράβαση.*

*Ο αγωνιζόμενος υπέβαλε Έφεση κατά της απόφασης.

Πηγή: ΟΜΑΕ