Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Συμπληρώστε και σεις το ερωτηματολόγιο αξιοπιστίας του αυτοκινήτου σας πατώντας εδώ>>

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Η ΟΜΑΕ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 § 4 του Καταστατικού της, τις διατάξεις του ν. 2725/1999 – «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός» σε συνδυασμό με την με αριθμό ...
7270/29-3-2013 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τα Σωματεία / Μέλη της έχουν κληθεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 17:00, στην αίθουσα Τύπου του Ποδηλατοδρομίου –ΟΑΚΑ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Υποβολή και έγκριση του προϋπολογισμού του 2016
2. Έγκριση των υπό ένταξη Σωματείων στην ΟΜΑΕ
3. Έγκριση του ΕΑΚ και των Γενικών Κανονισμών 2016
4. Ενημέρωση

Εάν στις 14/12 δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο.