Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Συμπληρώστε και σεις το ερωτηματολόγιο αξιοπιστίας του αυτοκινήτου σας πατώντας εδώ>>

Η LeasePlan Corporation θέτει γερά θεμέλια για να στηρίξει δυναμικά το νέο στρατηγικό «οδικό» της χάρτη

Η LeasePlan Corporation θέτει γερά θεμέλια για να στηρίξει δυναμικά το νέο στρατηγικό «οδικό» της χάρτη
Η εταιρεία LeasePlan Corporation, παγκόσμιος ηγέτης στο χώρο της διαχείρισης εταιρικού στόλου, δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 3ο τρίμηνο του 2016 και το 9μηνο του τρέχοντος έτους στη διάρκεια του οποίου η εταιρεία κατέγραψε τις ακόλουθες σημαντικές επιδόσεις:

Οικονομικά στοιχεία 9μηνου 2016:

• Τα καθαρά κέρδη σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 11% φτάνοντας τα 395,2 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας μεμονωμένα θετικά στοιχεία αξίας 39 εκατ. ευρώ (στο 9μηνο του 2015 τα μεμονωμένα στοιχεία ήταν 10 εκατ. ευρώ), που αντισταθμίστηκαν από μη πραγματοποιηθείσα ζημία από παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα των 5 εκατ. ευρώ καθαρά (στο 9μηνο 2015 το μη πραγματοποιηθέν καθαρό κέρδος ήταν 6 εκατ. ευρώ).
• Τα καθαρά κέρδη, εξαιρουμένων των μεμονωμένων στοιχείων και των μη πραγματοποιθέντων κερδών / ζημίων από παράγωγα, αυξήθηκαν κατά 6% σε σύγκριση με το 2015 κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του 2016, γεγονός που ενισχύθηκε από τα ισχυρά περιθώρια στις υπηρεσίες leasing και τη διατήρηση του κίνδυνου βλάβης.
• Διατηρήθηκε υψηλή κεφαλαιοποίηση και ρευστότητα.
• Ο στόλος της LeasePlan αυξήθηκε στα 1,64 εκατ. οχήματα από 1,55.
• Οι μισθώσεις στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SME) και στους ιδιώτες είναι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες, με αύξηση των υπό διαχείριση οχημάτων κατά 19%.

Οικονομική απόδοση
Τα μικτά κέρδη για τους πρώτους εννέα μήνες αυξήθηκαν κατά 9% σε 868,6 ευρώ έναντι 798,7 ευρώ την ίδια περίοδο του 2015. Με την προσαρμογή των μεμονωμένων στοιχείων, τόσο για το 2015 και το 2016, το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 6%.

Τα καθαρά κέρδη για τους πρώτους εννέα μήνες του 2016 ανήλθαν σε 395,2 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 11% από έτος σε έτος. Τα καθαρά κέρδη αν εξαιρέσουμε τα μεμονωμένα είδη και τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη / ζημίες από παράγωγα, αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση.

Λειτουργικές Επιδόσεις
Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2016, ο στόλος της LeasePlan αυξήθηκε από 1.550.000 σε 1.640.000 οχήματα. Η εταιρεία σημείωσε επίσης περαιτέρω πρόοδο στη διαφοροποίηση της πελατειακής της βάσης, με τα τμήματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME) και της Ιδιωτικής Μίσθωσης να αποτελούν τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα τμήματα της αγοράς, επιτυγχάνοντας 19% αύξηση στα υπό διαχείριση οχήματα. Επιπλέον, η LeasePlan επέτυχε περαιτέρω ανάπτυξη του στόλου μεταξύ των μεγαλύτερων διεθνών πελατών της, αυξάνοντας τον στόλο του συγκεκριμένου τμήματος κατά 9,2% από έτος σε έτος, σε 450.000 οχήματα. Το τμήμα εταιρικών οχημάτων παρουσίασε αύξηση 6,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η Ασφαλιστική της LeasePlan κατέγραψε αντίστοιχα καλές επιδόσεις, με τον υπό ασφάλιση στόλο να έχει αυξηθεί κατά 12,3% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ως αποτέλεσμα των αυξημένων προσπαθειών του μάρκετινγκ για μια πιο ολοκληρωμένη εμπορική προσέγγιση.

Σχετικά με τη LeasePlan
Η LeasePlan είναι παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης στόλου και μετακίνησης, ολλανδικής καταγωγής. Το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών μας αποτελείται από χρηματοδότηση και λειτουργική διαχείριση του στόλου, για την κάλυψη των αναγκών της ποικιλόμορφης βάσης των πελατών μας. Με έτος ίδρυσης το 1963, η LeasePlan αποτελεί παγκοσμίως ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο διαχείρισης στόλου και μετακίνησης, με το 85% των 7.400 εργαζομένων να δουλεύει εκτός Ολλανδίας. Τα δίκτυο μας διεθνώς διαχειρίζεται περίπου 1,6 εκατομμύρια οχήματα διαφόρων κατασκευαστών και παρέχει παγκόσμιες υπηρεσίες διαχείρισης στόλου και μετακίνησης σε 32 χώρες. Έχουμε αποδεδειγμένο ιστορικό στην ενίσχυση της παρουσίας μας στις παραδοσιακές ώριμες αγορές του στόλου, καθώς και στην επέκταση μας σε νέες αγορές και στην ανάπτυξη της επιχείρησής μας σε ηγετικές θέσεις της αγοράς. Είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε την παγκόσμια παρουσία μας και το διεθνές δίκτυο μας, με την παροχή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για την κάλυψη των αναγκών των πολυεθνικών πελατών μας. Σκοπεύουμε να κάνουμε τα παραπάνω χρησιμοποιώντας την εμπειρία μας, για να κάνουμε τη λειτουργία ενός στόλου ευκολότερη για τους πελάτες μας. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην καθολική υπόσχεσή μας προς όλους τους πελάτες μας: «Ιt’s easier to leaseplan».

Περισσότερες Πληροφορίες σχετικά με τη LeasePlan Hellas
Η LeasePlan δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2003. Σήμερα, διαχειρίζεται περισσότερα από 15.000 αυτοκίνητα, εξυπηρετώντας περισσότερους από 1.700 πελάτες. Το ανθρώπινο δυναμικό της LeasePlan Ελλάς αποτελείται από 100 εργαζομένους.