Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Συμπληρώστε και σεις το ερωτηματολόγιο αξιοπιστίας του αυτοκινήτου σας πατώντας εδώ>>

Κέρδη προ φόρων και έσοδα του BMW Group πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς το πρώτο τρίμηνο του 2017

Κέρδη προ φόρων και έσοδα του BMW Group πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς το πρώτο τρίμηνο του 2017
Το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2017, το BMW Group πέτυχε κέρδη προ φόρων 3.005 εκατ. Ευρώ (2016 1ο τρίμηνο: 2.368 εκατ. Ευρώ / +26,9%). Το αποτέλεσμα αυτό υπερβαίνει τις τρέχουσες προσδοκίες της αγοράς και απορρέει κυρίως από θετικές χρηματοπιστωτικές ροές.

Στη σημαντική αύξηση των κερδών προ φόρων, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν:


Η θετική χρηματοπιστωτική ροή 183 εκατ. Ευρώ που συνδέεται με τη συμμετοχή νέων επενδυτών στην υπηρεσία χαρτογράφησης HERE.
Η αύξηση στο άλλο οικονομικό αποτέλεσμα ύψους 122 εκατ. Ευρώ, που προέρχεται κυρίως από χρηματοπιστωτικές ροές.
Το υψηλότερο ποσοστό κέρδους από την Κινεζική κοινοπραξία BMW Brilliance Automotive Ltd.

Τα έσοδα του Group ανήλθαν σε 23.448 εκατ. Ευρώ την περίοδο αναφοράς, αύξηση 12,4% συγκριτικά με το περσινό αποτέλεσμα των 20.853 εκατ. Ευρώ.

Τα αποτελέσματα ανά κατηγορία διαμορφώθηκαν ως εξής (σε εκατ. Ευρώ):


Στον αυτοκινητιστικό τομέα, το περιθώριο EBIT (κέρδος/ζημία προ οικονομικού αποτελέσματος ως ποσοστού εσόδων) ήταν 9,0% την περίοδο αναφοράς (2016 1ο τρίμηνο: 9.4%).

Το BMW Group εξακολουθεί να στοχεύει σε ελαφρά αύξηση στα κέρδη προ φόρων και σε ένα περιθώριο EBIT στον αυτοκινητιστικό τομέα 8 - 10% για το οικονομικό έτος 2017.

Όλες οι τιμές που αναφέρονται είναι προκαταρκτικές και δεν έχουν περάσει από έλεγχο.

Τα πλήρη αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2017 θα δημοσιευτούν στις 4 Μαΐου 2017.