Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Συμπληρώστε και σεις το ερωτηματολόγιο αξιοπιστίας του αυτοκινήτου σας πατώντας εδώ>>

Αγορά μοτοσυκλέτας Ducati με δόσεις και 0% επιτόκιο. Παραδείγματα χρηματοδότησης


Η Ducati Financial Services, ως μέλος ενός μεγάλου ευρωπαϊκού ομίλου, προσφέρει χρηματοδοτικά προγράμματα με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους. Η Ducati Financial Services σας εγγυάται τη βέλτιστη χρηματοδότηση με πολλά άμεσα οφέλη, με το κύρος και την αξιοπιστία της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής τράπεζας στον κλάδο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας. Με γνώμονα την δική σας βέλτιστη εξυπηρέτηση, η Ducati FinancialServices παρέχει καινοτόμα αλλά και ευέλικτα χρηματοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα για την αγορά μοτοσυκλετών Ducati, εφαρμόζοντας διεθνή πρότυπα ολικής ποιότητας.

Έτσι, μπορείτε εσείς να απολαμβάνετε λύσεις χρηματοδότησης και ασφάλισης ειδικών προδιαγραφών που ανταποκρίνονται απόλυτα στις προσδοκίες σας.

Άτοκο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα

Τώρα με 0% επιτόκιο.

- Ονομαστικό επιτόκιο (+εισφορά 0,6% Ν.128/75): 0,0%
- Ελάχιστη προκαταβολή: 30%
- Συνολική διάρκεια δανείου: 48 μήνες
- Προστασία αποπληρωμής δανείου: Α, Β ή Γ
- Ασφάλιση αυτοκινήτου: 6 μηνών υποχρεωτική ασφάλιση κατ’ ελάχιστο, με τις καλύψεις που απαιτούνται για χρηματοδοτούμενα οχήματα.

**Ισχύει για όλα τα μοντέλα εκτός από τη Mutlistrada 950.
**Ισχύει μέχρι 30/11/2017.

Παράδειγμα χρηματοδότησης
Ducati Scrambler
- Ελάχιστη προκαταβολή: 30%
- Ονομαστικό Επιτόκιο (+εισφορά 0,6%): 0,0%
- Διάρκεια: 48 μήνες
- Προστασία Δανείου: Α, Β, Γ
- Έξοδα διαχείρισης δανείου: 190,00€
- Αξία Οχήματος: 9.400,00€
- Προκαταβολή: 2.820,00€
- Χρηματοδοτούμενο Ποσό: 6.580,00€
- Μηνιαία δόση: 146,31€
- ΣΕΠΠΕ: 2,01%


Auto Credit με επιτόκιo 3,9% (+0,6% εισφορά του Ν. 128/75)

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα (balloon) συνδυάζει τα προτερήματα του γνωστού προγράμματος Auto Credit της Ducati Financial Services με ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο:

- Προκαταβολή: από 30% έως 50%
- Ονομαστικό Επιτόκιο Πελάτη: 3,9% (+ εισφορά 0,6% Ν.128/75)
- Διάρκεια δανείου: 36 μήνες
- Τελευταία δόση: 35% (εγγυημένη αξία επαναγοράς από τον Εισαγωγέα)
- Προστασία δανείου
- Εξάμηνη υποχρεωτική ασφάλιση για τουλάχιστον έξι μήνες, με τις καλύψεις που απαιτούνται για χρηματοδοτούμενα οχήματα

Στο τέλος της περιόδου χρηματοδότησης έχετε τρεις επιλογές:
- Αναχρηματοδότηση της τελευταίας μεγάλης δόσης
- Ανταλλαγή της μοτοσυκλέτας με μία καινούργια (κατόπιν συμφωνίας με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο)
- Εξόφληση και διατήρηση της ιδιοκτησίας της μοτοσυκλέτας

Παραδείγματα Χρηματοδότησης

Multistrada 950
- Ελάχιστη προκαταβολή: 30%
- Ονομαστικό Επιτόκιο πελάτη (+0,6% εισφορά): 3,90%
- Διάρκεια: 36 μήνες
- Προστασία Δανείου: Α
- Έξοδα διαχείρισης δανείου: 190,00 €
- Αξία Οχήματος: 14.300,00 €
- Προκαταβολή: 4.290,00 €
- Χρηματοδοτούμενο Ποσό: 10.010,00 €
- Balloon %: 35,00%
- Δόση Balloon: 5.130,63 €
- Μηνιαία δόση: 182,02 €

Scrambler Icon
- Ελάχιστη προκαταβολή: 30%
- Ονομαστικό Επιτόκιο πελάτη (+0,6% εισφορά): 3,90%
- Διάρκεια: 36 μήνες
- Προστασία Δανείου: Α
- Έξοδα διαχείρισης δανείου: 190,00 €
- Αξία Οχήματος: 9.300,00 €
- Προκαταβολή: 2.790,00 €
- Χρηματοδοτούμενο Ποσό: 6.510,00 €
- Balloon %: 35,00%
- Δόση Balloon: 3.336,70 €
- Μηνιαία δόση: 120,26 €

Multistrada 1200S
- Ελάχιστη προκαταβολή: 30%
- Ονομαστικό Επιτόκιο πελάτη (+0,6% εισφορά): 3,90%
- Διάρκεια: 36 μήνες
- Προστασία Δανείου: Α
- Έξοδα διαχείρισης δανείου: 190,00 €
- Αξία Οχήματος: 21.200,00 €
- Προκαταβολή: 6.360,00 €
- Χρηματοδοτούμενο Ποσό: 14.840,00 €
- Balloon %: 35,00%
- Δόση Balloon: 7.606,00 €
- Μηνιαία δόση: 267,15 €Classic Credit με επιτόκιο 5,9% (+0,6% εισφορά του Ν. 128/75)
Το κλασικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα ισόποσων δόσεων με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο.

- Προκαταβολή: από 30%
- Ονομαστικό Επιτόκιο Πελάτη: 5,9% (+ εισφορά 0,6% Ν.128/75)
- Διάρκεια δανείου: 12-48 μήνες
- Προστασία δανείου
- Εξάμηνη υποχρεωτική ασφάλιση για τουλάχιστον έξι μήνες, με τις καλύψεις που απαιτούνται για χρηματοδοτούμενα οχήματα

Παραδείγματα Χρηματοδότησης

Multistrada 950
- Ελάχιστη προκαταβολή: 30%
- Ονομαστικό Επιτόκιο πελάτη (+0,6% εισφορά): 5,90%
- Διάρκεια: 48 μήνες
- Προστασία Δανείου: Α
- Έξοδα διαχείρισης δανείου: 190,00 €
- Αξία Οχήματος: 14.300,00 €
- Προκαταβολή: 4.290,00 €
- Χρηματοδοτούμενο Ποσό: 10.010,00 €
- Μηνιαία δόση: 247.40 €

Scrambler Icon
- Ελάχιστη προκαταβολή: 30%
- Ονομαστικό Επιτόκιο πελάτη (+0,6% εισφορά): 5,90%
- Διάρκεια: 48 μήνες
- Προστασία Δανείου: Α
- Έξοδα διαχείρισης δανείου: 190,00 €
- Αξία Οχήματος: 9.300,00 €
- Προκαταβολή: 2.790,00 €
- Χρηματοδοτούμενο Ποσό: 6.510,00 €
- Μηνιαία δόση: 162.32 €

Multistrada 1200S
- Ελάχιστη προκαταβολή: 30%
- Ονομαστικό Επιτόκιο πελάτη (+0,6% εισφορά): 5,90%
- Διάρκεια: 48 μήνες
- Προστασία Δανείου: Α
- Έξοδα διαχείρισης δανείου: 190,00 €
- Αξία Οχήματος: 21.200,00 €
- Προκαταβολή: 6.360,00 €
- Χρηματοδοτούμενο Ποσό: 14.840,00 €
- Μηνιαία δόση: 364.82 €


Κανονικά ισχύουν και τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα χρηματοδότησης.
Classic Credit
Για καινούργιες μοτοσυκλέτες η μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης είναι 72 μήνες και ελάχιστη προκαταβολή 15%.
1η Εναλλακτική
- Σταθερό επιτόκιο 7,9%
- Προμήθεια επί των τόκων 0%
- Έξοδα Διαχείρισης Δανείου 190%
- Έσοδο από τα Έξοδα Διαχείρισης Δανείου 0€
- Έσοδο από Προστασία Δανείου 35€-45€-50€

2η Εναλλακτική
- Σταθερό επιτόκιο 8,9%
- Προμήθεια επί των τόκων 0%
- Έξοδα Διαχείρισης Δανείου 190%
- Έσοδο από τα Έξοδα Διαχείρισης Δανείου 100€
- Έσοδο από Προστασία Δανείου 35€-45€-50€

3η Εναλλακτική
- Σταθερό επιτόκιο 9,9%
- Προμήθεια επί των τόκων 7%
- Έξοδα Διαχείρισης Δανείου 190%
- Έσοδο από τα Έξοδα Διαχείρισης Δανείου 100€
- Έσοδο από Προστασία Δανείου 35€-45€-50€

4η Εναλλακτική
- Σταθερό επιτόκιο 10,9%
- Προμήθεια επί των τόκων 10%
- Έξοδα Διαχείρισης Δανείου 190%
- Έσοδο από τα Έξοδα Διαχείρισης Δανείου 100€
- Έσοδο από Προστασία Δανείου 35€-45€-50€

Στις μεταχειρισμένες μοτοσυκλέτες έχετε 2 επιλογές
1η Εναλλακτική*
- Σταθερό επιτόκιο 9,9%
- Προμήθεια επί των τόκων 0%
- Έξοδα Διαχείρισης Δανείου 190%
- Έσοδο από τα Έξοδα Διαχείρισης Δανείου 0€
- Έσοδο από Προστασία Δανείου 0€

2η Εναλλακτική*
- Σταθερό επιτόκιο 12,9%
- Προμήθεια επί των τόκων 7%
- Έξοδα Διαχείρισης Δανείου 190%
- Έσοδο από τα Έξοδα Διαχείρισης Δανείου 100€
- Έσοδο από Προστασία Δανείου 35€-45€-50€
*Πλέον 0,6% εισφορά του Ν. 128/1975

Auto Credit
Για καινούργιες μοτοσυκλέτες η μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης είναι 48 μήνες και ελάχιστη προκαταβολή 30%. Επιπλέον, το προϊόν προϋποθέτει και την παροχή σύμβασης επαναγοράς της μοτοσυκλέτας από την Kosmocar A.E.
Για μεταχειρισμένες μοτοσυκλέτες η ελάχιστη προκαταβολή είναι 30%

1η Εναλλακτική*
- Σταθερό επιτόκιο 9,9%
- Προμήθεια επί των τόκων 7%
- Έξοδα Διαχείρισης Δανείου 190%
- Έσοδο από τα Έξοδα Διαχείρισης Δανείου 100€
- Έσοδο από Προστασία Δανείου 35€-45€-50€
*Πλέον 0,6% εισφορά του Ν. 128/1975


Εξασφάλιση Αποπληρωμής Δανείου (CPI)
Η Εξασφάλιση Αποπληρωμής Δανείου (CPI) που συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα δάνεια καινούριων και μεταχειρισμένων οχημάτων, αναπροσαρμόζεται ως εξής:

Ως προς το δικό σας κόστος:
Πακέτο Α: 2,51% επί της δόσης
Πακέτο Β: 4,05% επί της δόσης
Πακέτο Γ: 4,62% επί της δόσης


Ασφαλιστικά Προγράμματα Μοτοσυκλετών Ducati

Επίσης, παρέχονται τα ασφαλιστικά προϊόντα της Volkswagen Bank, σε συνεργασία με την Allianz, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο:

- Moto Protect (ασφάλεια με βασικές καλύψεις)
- Moto Protect Plus (ασφάλεια με κλοπή για το 100% της αξίας, Εγγύηση Αξίας και δυνατότητα προσθήκης Ιδίων Ζημιών)

Αναλυτικότερη ενημέρωση αναφορικά με τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα, μπορείτε να λάβετε από τους Επιθεωρητές Πωλήσεων της Ducati Financial Services.