Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Συμπληρώστε και σεις το ερωτηματολόγιο αξιοπιστίας του αυτοκινήτου σας πατώντας εδώ>>

Το BMW Group υιοθετεί νέες μεθόδους για μία πιο βιώσιμη αλυσίδα προμηθευτών κυψελών μπαταριών. Το πρόγραμμα απαιτεί μεγαλύτερη διαφάνεια και εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων στην εξόρυξη κοβαλτίου


Το BMW Group έχει δεσμευτεί στη βελτίωση της διαφάνειας της αλυσίδας προμηθευτών κυψελών μπαταριών και στη διερεύνηση δυνατοτήτων τοπικών ‘μοντέλων’ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό.Το κοβάλτιο είναι ένα από τα κύρια στοιχεία στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και χρησιμοποιείται σε μεγάλες ποσότητες σε μπαταρίες υψηλής τάσης που προορίζονται για ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη το κοβάλτιο είναι οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα που σχετίζονται με την εξόρυξή του.

Από την αρχή, εδώ και ενάμιση χρόνο περίπου, το BMW Group συμμετέχει στην πρωτοβουλία Responsible Cobalt Initiative (RCI), μαζί με άλλες εταιρίες και οργανισμούς, με την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό και τον Οργανισμό για Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Organisation for Economic Cooperation and Development). Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η αύξηση της διαφάνειας, η βελτίωση της διακυβέρνησης και η εφαρμογή συλλογικών μέτρων για να ξεπεραστούν κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι στην αλυσίδα προμηθευτών κοβαλτίου.

Στο πλαίσιο αυτό, το BMW Group έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε περαιτέρω βήματα:

Πρώτον, η εταιρία θα αυξήσει τη διαφάνεια της δικής της αλυσίδας προμηθευτών κοβαλτίου μέχρι το τέλος της χρονιάς, δημοσιεύοντας πληροφορίες για τα χυτήρια και τις χώρες προέλευσης πρώτων υλών – αν και τα χυτήρια αυτά δεν είναι άμεσοι προμηθευτές του BMW Group, αλλά εταιρίες που ονομάζονται ‘πηγές’ από τους προμηθευτές του BMW Group.

Επιπλέον, το BMW Group συνεργάζεται αυτή τη στιγμή με έναν ανεξάρτητο εταίρο πάνω σε μία μελέτη βιωσιμότητας, για να διερευνηθεί σε τι βαθμό η κοινωνική και οικολογική κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί μέσω ‘μοντέλων’ ορυχείων ειδικής εξόρυξης στη Λαϊκή Δημοκρατία το Κονγκό. Η μελέτη εξετάζει λεπτομερώς κατά πόσον τοπικά πρότυπα projects θα μπορούσαν να εφαρμοστούν με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης.

Η Ursula Mathar, υπεύθυνη Βιωσιμότητας και Περιβαλλοντικής Προστασίας του BMW Group δήλωσε: «Το BMW Group δεν προμηθεύεται κοβάλτιο στην πρωτογενή μορφή του, αλλά ‘έρχεται σε επαφή’ με αυτή την πρώτη ύλη αγοράζοντας, για παράδειγμα, κυψέλες καυσίμου. Ωστόσο, γνωρίζουμε καλά ότι η αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα συνεπάγεται με την ευθύνη για την εξαγωγή σχετικών πρώτων υλών, όπως το κοβάλτιο. Σαν premium κατασκευαστής – και για το συμφέρον των πελατών – το BMW Group στοχεύει στη δημιουργία μιας διάφανης και βιώσιμης αλυσίδας προμηθευτών που πληροί τα υψηλότερα πρότυπα».


Το BMW Group εκτιμά ότι τα πρώτα βήματα στην επαλήθευση ενός τοπικού ‘μοντέλου’ θα συμπέσουν με τη δημοσίευση των χυτηρίων και χωρών προέλευσης το Δεκέμβριο του 2017.

Με τα μέτρα που εφαρμόζει στην αλυσίδα προμηθευτών κυψελών μπαταριών, το BMW Group τονίζει την ‘ολιστική’ του προσέγγιση απέναντι στην ηλεκτροκίνηση (e-mobility) — φροντίζοντας όλοι οι τομείς της αλυσίδας αξιών να προάγουν λύσεις βιώσιμης μετακίνησης.