Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Συμπληρώστε και σεις το ερωτηματολόγιο αξιοπιστίας του αυτοκινήτου σας πατώντας εδώ>>

ΟΜΑΕ: Οδηγίες για την έκδοση ΔΤΤ (2018)

ΟΜΑΕ: Οδηγίες για την έκδοση ΔΤΤ (2018)
Για την έκδοση Δελτίου Τεχνικής Ταυτότητας (ΔΤΤ) οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αποστείλει στην ΟΜΑΕ (στο email: info@omae-epa.gr) τα παρακάτω δικαιολογητικά, 10 ημέρες πριν από τον αγώνα στον οποίο θα συμμετάσχουν:


1. Αίτηση για έδοση ΔΤΤ (υποχρεωτική συμπλήρωση όλων των πεδίων)

2. Άδεια κυκλοφορίας ή αριθμός αγωνιστικής πινακίδας

3. Δήλωση ακινησίας του αυτοκινήτου από την Εφορία

4. Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από ΚΕΠ περί νομίμου κατοχής

5. Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ όταν ο ιδιοκτήτης είναι διαφορετικός από τον χρήστη

6. 2 φωτογραφίες jpg format του αυτοκινήτου διαστάσεων 10Χ15, 3/4 εμπρός όλο το αυτοκίνητο και 3/4 πίσω όλο το αυτοκίνητο

7. Παράβολο 70€ μέσω λογαριασμού τραπέζης προς ΟΜΑΕ

Επισημαίνεται ότι το αυτοκίνητο και μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω θα ελεγχθεί από τον εντεταλμένο Τ.Ε. στον επόμενο αγώνα που θα συμμετάσχει μετά την έκδοση του ΔΤΤ.

Ειδικά για τα οχήματα 4Χ4 (αγώνες Trial, WT, Trophy, Enduro, CCRR κλπ):
- Η έκδοση ΔΤΤ γίνεται μόνο κατόπιν ελέγχου του οχήματος σε προγραμματισμένο ή έκτακτο ραντεβού και όχι κατά τη διάρκεια τεχνικού ελέγχου ενός αγώνα.
- Τα συγκεκριμένα ΔΤΤ για να έχουν ισχύ θα πρέπει να είναι καταχωρημένα στην ειδική βάση δεδομένων 4Χ4 και να φέρουν τον αριθμό μητρώου 4Χ4.

Δείτε εδώ την Εγκύκλιο 12/2018