Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Συμπληρώστε και σεις το ερωτηματολόγιο αξιοπιστίας του αυτοκινήτου σας πατώντας εδώ>>

Πιστοποίηση ISO 9001:2015 για την Carglass

Πιστοποίηση ISO 9001:2015 για την Carglass
Η Carglass®, κατόπιν της επιτυχημένης επιθεώρησης από το φορέα πιστοποίησης Bureau Veritas, ανανέωσε πριν από λίγες ημέρες την πιστοποίηση ως προς τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ΕΛΟΤ...
ΕΝ ISO 9001:2015 με αντικείμενο την επισκευή και την αντικατάσταση κρυστάλλων αυτοκινήτων.

Θεμελιώδης πολιτική της Carglass® είναι να εφαρμόζει πρότυπα ποιότητας τόσο για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει όσο και για τον τρόπο λειτουργίας της.
Η πολιτική αυτή υλοποιείται με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και είναι σύμφωνο με τις κοινά αποδεκτές επιχειρηματικές πρακτικές, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και των σχέσεών της με τους πελάτες της.


Πρωταρχικός στόχος της Carglass® είναι η δέσμευση της στη διαρκή βελτίωση των λειτουργιών της, η οποία αποτυπώνεται στην άριστη ποιότητα των εργασιών της και στην άρτια εξυπηρέτηση των πελατών της από την αρχική επικοινωνία μέχρι και μετά την ολοκλήρωση της κάθε εργασίας.

Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι η Carglass® πιστοποιείται για το Σύστημα Διαχείρισης της αδιαλείπτως από το 2005.