Translate:

ΟΔΔΥ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΑΓΟΥΛΕΖΑ 26/08/10ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.


Δ/ΝΣΗ: ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΠΩΛ.ΤΡΟΧ.ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΤΗΛ.210 – 32 42 148 ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ
ΣΤΑΔΙΟΥ 60-ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ
FAX: 210-33.12.303 ΤΗΛ.: 210 – 32.42.148


www.oddy.gr ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ 0,50


ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 11982/17-8-2010


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3737

Στις 26-8-2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ ,θα γίνει στην αίθουσα δημοπρασιών της ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΑΓΟΥΛΕΖΑΣ του Οργανισμού μας (Ανω Λιόσια -τηλ.2102473124 & 2102471988) προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, για να πουληθούν -το καθένα χωριστά -τα παρακάτω οχήματα (δίκυκλα-επιβατικά-φορτηγά-λεωφορείο) ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, που βρίσκονται στην αποθήκη Μαγουλέζας, με τιμή εκκίνησης αυτή που αναγράφεται στη διακήρυξη.
Τα αυτοκίνητα προέρχονται από τα αζήτητα των τελωνείων τα κρατικά αυτοκίνητα που αποσύρονται από την κυκλοφορία ,κ.λ.π.
Η αποθήκη μας συγκοινωνιακώς εξυπηρετείται από την λεωφορειακή γραμμή «Α12» ή «Β12» ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ που έχει αφετηρία στην οδό Μάρνη (στο ύψος της Πατησίων ) & αποβιβάζονται στην 20η στάση (Φυλής),ακολούθως το «746» για ΟΔΔΥ. Επίσης και μέσω της Αττικής οδού 5η έξοδος.
Η επίσκεψη των αυτοκινήτων επιτρέπεται για 5 εργάσιμες ημέρες πριν την δημοπρασία , δηλαδή από 19-8-2010 έως και 25-8-2010 και ώρες 8.30 πμ-13.30 μμ.
'Όλα τα αυτοκίνητα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, οι οποίοι επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και διατίθενται στα γραφεία του ΟΔΔΥ και στις αποθήκες Μαγουλέζας.
Η συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στη διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωσή του επί των όρων πώλησης που ισχύουν . Δήλωση άγνοιας αυτών δεν αποτελεί άλλοθι και δεν γίνεται δεκτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ανακοίνωση στους ενδιαφερομένους ,στο εξής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών Φ.Π.Α 23%.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η: Αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει το 10% της τιμής πλειοδοσίας σε μετρητά (προκαταβολή).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3η: Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες αυτοκινήτων για κυκλοφορία είναι 300€.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3α Τα ποσά εγγύησης συμμετοχής στη δημοπρασία είναι 100 ευρω. για τις μοτοσικλέττες και τα μοτοποδήλατα προς κυκλοφορία και 50 ευρω.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4η: Τα πιο κάτω αυτοκίνητα είναι μεταχειρισμένα , με...
ζημιές , φθορές και ελλείψεις και χρειάζονται επισκευές πριν κυκλοφορήσουν . Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα
εξετάζουν , μαζί με τεχνικούς της επιλογής τους πριν λάβουν μέρος στην δημοπρασία , προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών ώστε να διαμορφώνουν ανάλογα και τις προσφορές τους. Βάσει των όρων πώλησης ,ακυρώσεις αγοραπωλησιών δεν γίνονται δεκτές.
Επίσης οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση και των όρων πώλησης πριν λάβουν μέρος στην δημοπρασία , για να αποφεύγονται οι όποιες εκ των υστέρων υπαναχωρήσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5η: Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και να δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΦΜ , την αρμόδια ΔΟΥ και την ιδιότητά τους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 6η: Οι αγοραστές των τροχοφόρων οχημάτων υπηρεσιών ΟΔΔΥ , σύμφωνα με την αριθμ' 1686/90 απόφαση του ΔΣ του ΟΔΔΥ επιβαρύνονται και με χρηματικό ποσό ευρώ 5 υπέρ του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΔΥ. Το ποσό καταβάλλεται κατά την δημοπρασία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 7η: Tα προερχόμενα από τον ΟΔΔΥ τροχοφόρα έχουν μειωμένο τεκμήριο διαβίωσης στην ΔΟΥ σύμφωνα με τον ισχύοντα φορολογικό νόμο.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.8η Ο εμπορικός τύπος του αυτ/του καθώς και το έτος κατασκευής, προσδιορίζονται από τις εξωτερικές ενδείξεις αυτού. Έτσι τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένδειξη η οποία ενδέχεται να απέχει της πραγματικότητας.
Η εταιρεία μας για τα στοιχεία αυτά όπως και τα κρυμμένα ελαττώματα ουδεμία ευθύνη φέρει.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 9η: Με την υπ αριθ. 153/26-3-2003 απόφαση του Δ.Σ του Ο.Δ.Δ.Υ Α.Ε. τροποποιήθηκε το άρθρο 18 των Γενικών Όρων Πώλησης ,και η έκπτωση του 30% σε περίπτωση εξόφλησης του τιμήματος με μετρητά ,ισχύει για το 100% της τιμής πλειοδοσίας από 1-4-2003.

ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ Σ' ΑΥΤΗΝ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ).

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ' 17793/1326/31-5-96 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος -Χωροταξίας Δημοσίων Έργων και μεταφορών -Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β442/96) ορίζονται τα παρά κάτω για την ταξινόμηση των οχημάτων προς κυκλοφορία:
Βενζινοκίνητα οχήματα , ανεξάρτητα από το μικτό βάρος και πετρελαιοκίνητα οχήματα μικτού βάρους μέχρι και 4.000 κιλά ,που εκποιούνται από τον ΟΔΔΥ μετά την 5-3-1993 και εφ' όσον η προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας των ήταν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να ταξινομηθούν με την προϋπόθεση ότι κατά τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο από το αρμόδιο περιφερειακό ΚΤΕΟ του ΥΠ.Μ.Ε. θα διαπιστωθεί ότι οι εκπομπές καυσαερίων είναι μέσα στα αποδεκτά πλαίσια που τίθενται κάθε φορά με σχετικές προς τούτο αποφάσεις Για όλα τα παρακάτω οχήματα , η προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας τους ήταν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.A΄ ΔΙΚΥΚΛΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ


A/A A.M. ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 130057.00.001 KTM 690SM
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VBKL1S4027M707750 5000
2 141251.00.001 YAMAHA 125Z
ΒΕΝΖΙΝΗ PMY5BU00100031708 300
3 144630.00.001 GORGOLIS S.A MODENAS KRISTAR
ΑΜΟΛΥΒΔΗ XG8MN120H2GL03560 1000
4 148036.00.001 KL SP –KAZE 130 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFESK00008A001941 1300
5 149875.00.001 HONDA VARADERO XL1000V
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VTMSD02C04E500670 7000
6 149876.00.001 HONDA ASTREA SUPRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ MH1KEVF10WK300815 150
7 150125.00.001 KAWASAKI KAZER
ΒΕΝΖΙΝΗ MH4AN112EEKP00661 500
8 150502.00.001 YAMAHA XT 660R
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VG5DM011000006977 4000
9 150504.00.001 YAMAHA XT 660R
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VG50DM014000005871 5000
10 150505.00.001 HONDA JC33-INNOVA 125
ΒΕΝΖΙΝΗ MLHJC33A135014088 500
11 150911.00.001 MODENAS X-CITE
ΑΜΟΛΥΒΔΗ XG8AN130B2GL03217 900
12 151381.00.001 YAMAHA XT
ΒΕΝΖΙΝΗ JYADJ021000018218 1000
13 151858.00.001 YAMAHA ΒΕΝΖΙΝΗ 4BP001188 380
14 152131.00.001 DAELIM BESBI SC125
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMYSA5BLS81000733 800
15 152168.00.001 YAMAHA XT 660R
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VG5DM011000012450 5000
16 152828.00.001 MODENAS X-CITE
ΑΜΟΛΥΒΔΗ XG8AN130B2GL00231 1300
17 153213.00.001 HONDA INNOBA 125
ΑΜΟΛΥΒΔΗ MLHJC33A965209795 1000
18 153640.00.001 PEUGEOT SPEEDFIGHT S2A
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VGAS2ABL060313344 650
19 154421.00.001 YAMAHA XT
ΒΕΝΖΙΝΗ 3TB024823 700Β΄ ΦΟΡΤΗΓΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

A/A A.M. ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡ. ΘΥΡΩΝ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 100244.00.001//Φ38590 MERCEDES VITO 110-ΚΛΕΙΣΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ VSA63807413049320 2+2 1997 2800
2 118216.00.001 MERCEDES 609D-ΚΛΕΙΣΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB66806110895513 2+2 1988 2500
3 119708.00.001 TOYOTA HILUX-ΑΝΟΙΚΤΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ JT1P0YN5609007163 2 1987 400
4 121840.00.001 FIAT IVECO DAILY-ΚΛΕΙΣΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZCFC4090005511762 2+2 2004 4000
5 126774.00.001 MERCEDES 312D-ΚΛΕΙΣΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9034631P567727 2+2 1997 6500
6 148235.00.001 DAF TE95XF
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ XLRTE47XS0E653671 2 2004 19000
7 148553.00.001 MAZDA B2200-ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JMZUN1B620W157258 2 2000 1500
8 148878.00.001 MERCEDES 312 D-ΑΝΟΙΚΤΟ-ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9034231P657324 2 2003 15000
9 149111.00.001 V. WAGEN SYNCRO-ΚΛΕΙΣΤΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ WV2ZZZ25ZLG067028 2+2 1990 300
10 149340.00.001 V. WAGEN SYNCRO-ΚΛΕΙΣΤΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ WV2ZZZ25ZLG044471 2+2 1990 300
11 149451.00.001 V. WAGEN SYNCRO-ΚΛΕΙΣΤΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ WV2ZZZ25ZLG044447 2+2 1990 400
12 150396.00.001 RENAULT MAGNUM-ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ VF611GZA100013937 2 1995 2700
13 150430.00.001 SUZUKI SJ410-ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΜΟΥΣΑΜΑ-ΦΕΡΕΙ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ SJ40127435 2 1983 400
14 151854.00.001 V. WAGEN CADDY-ΚΛΕΙΣΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WV1ZZZ9KZWR517262 2+1 1996 3000
15 152185.00.001 FORD TRANSIT-ΚΛΕΙΣΤΟ-ΦΕΡΕΙ ΔΕΞΙ ΤΙΜΟΝΙ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ SFALXXBDVLTB60363 2+2 1996 250
16 152425.00.001 CHRYSLER DODGE DACOTA-ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ IB7GG23XIPS197919 2 1993 650
17 152426.00.001 CHRYSLER DODGE DACOTA-ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ IB7GG23X4PS189085 2 1993 650
18 152556.00.001 CHRYSLER DODGE DACOTA-ΑΝΟΙΚΤΟ-ΦΕΡΕΙ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ IB7GG23XIPS198357 2 1992 650
19 152683.00.001 CHRYSLER DODGE DAKOTA-ΑΝΟΙΚΤΟ-ΦΕΡΕΙ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ IB7GG23X2PS157929 2 1992 650
20 153897.00.001 FORD TRANSIT-ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WF0CXXGBVCLS74034 2 2000 4000

Γ΄ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

A/A A.M. ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡ. ΘΥΡΩΝ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 154208.00.001 FORD TRANSIT
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WF0KXXGBVKES56746 3+1 1985 700

Δ΄ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

A/A A.M. ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡ. ΘΥΡΩΝ ΟΔΑΦ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 023928.99.001/Φ33855 HYUNDAI COUPE
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHVE31NPPU156733 2 A 023928 1993 550
2 067507.00.001//Φ36512 PEUGEOT 306
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF37AKFXE32410553 4+1 Α 067507 1998 1500
3 068570.00.001//Φ36842 SEAT TOLEDO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSSZZZ1LZZD072317 4+1 A 068570 1992 400
4 069202.00.001//Φ37066 MERCEDES C220 DIESEL
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB2021211F230741 4 A
69202 1995 1500
5 069994.00.001//Φ37075 HYUNDAI ACCENT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHVA21LPWU360002 4+1 A 069994 1998 800
6 071784.00.001//Φ37741 SEAT IBIZA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSSZZZ6KZWR001856 2+1 A 071784 1997 400
7 073215.00.001//Φ38253 NISSAN ALMERA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JN1BAAN15U0518733 4 A 073215 1997 500
8 107061.00.001 SEAT IBIZA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSSZZZ6KZTR239994 2+1 A 107061 1996 490
9 107204.00.001 TOYOTA AVENSIS-ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ SB153ABN00E088700 4 Α 107204 2000 590
10 114856.00.001 PEUGEOT 307
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF33CKFWB82893562 4+1 A 114856 2003 6000
11 122301.00.001 SEAT IBIZA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSSZZZ6KZTR147463 2+1 Α 122301 1996 300
12 134962.00.001 MERCEDES 210
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB2100171A445220 4 134962 1998 4900
13 136299.00.001 MERCEDES 210-ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB2100041A048159 4 136299 1995 3900
14 136973.00.001 RENAULT CLIO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF1B57A0514251933 4+1 A 136973 1995 150
15 138647.00.001 DAIMLER-CHRYSLER E270 CDI
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB2100161B390642 4 Α 138647 2001 12000
16 140386.00.001 SEAT IBIZA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSSZZZ6KZVR208468 2+1 A 140386 1997 300
17 140655.00.001 CITROEN SAXO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF7S0HFXB57847719 2+1 Α 140655 2002 650
18 141025.00.001 MAZDA MX5-ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ (cabrio)
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JMZNA18B200113270 2 A 141025 1991 1200
19 142751.00.001 HYUNDAI COUPE
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHVE31JPNU082642 2 A 142751 1991 180
20 143250.00.001 SEAT IBIZA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSSZZZ6KZ2R037530 4+1 A 143250 2001 2100
21 143284.00.001 RENAULT MEGANE
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF1BA0E0514453921 4+1 A 143284 1996 750
22 143887.00.001 PEUGEOT 306
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF37AKFXE32034349 4+1 Α 143887 1996 150
23 143896.00.001 ALFA ROMEO 146
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZAR93000002135733 4+1 A 143896 1997 500
24 143910.00.001 OPEL ASTRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ W0L0TGF08Y5207393 2+1 A 143910 1999 1200
25 144111.00.001 HYUNDAI ACCENT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHVA21LPXU412748 4+1 Α 144111 1999 500
26 144260.00.001 ALFA ROMEO 166-24JTD
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZAR93600000071028 4 Α 144260 2001 850
27 144535.00.001 JEEP GRAND CHEROKEE-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1J8HCE8M85Y554435 4+1 Α 144535 2005 10000
28 145056.00.001 V. WAGEN POLO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WVWZZZ6NZVY164166 4+1 Α 145056 1997 1200
29 145149.00.001 SEAT IBIZA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSSZZZ6KZWR151735 2+1 A 145149 1998 200
30 145390.00.001 TOYOTA COROLLA
ΒΕΝΖΙΝΗ JT1L0EE9007004143 4+1 Α 145390 1987 300
31 145715.00.001 MAZDA 323
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JMZBG12D200596462 4 Α 145715 1992 200
32 145716.00.001 ALFA ROMEO 75
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZAR16200006241043 4 Α 145716 1991 500
33 146115.00.001 MERCEDES 201
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB2010291F770816 4 Α 146115 1990 550
34 146210.00.001 MERCEDES 201
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ WDB2010241F630604 4 A 146210 1989 1000
35 146450.00.001 RENAULT CLIO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF1B57B0509619502 4+1 Α 146450 1992 200
36 146897.00.001 ROVER 620 Si
ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ SARRHZLBNAM196674 4 A 146897 1996 750
37 147237.00.001 AUDI 80
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WAUZZZ8CZNA135793 4 A 147237 1992 200
38 147243.00.001 V. WAGEN GOLF-ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WVWZZZ1HZNW414836 2+1 Α 147243 1992 500
39 147331.00.001 SKODA OCTAVIA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ TMBBX41U928567454 4 A 147331 2002 4500
40 148092.00.001 TOYOTA CARINA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ SB153SBK10E004622 4 A 148092 1993 600
41 148103.00.001 DAEWOO LANOS
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KLATF69CEWB053541 4 Α 148103 1997 300
42 148215.00.001 MERCEDES 200E-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB1240211B062682 4 A 148215 1989 800
43 148327.00.001 LAND ROVER 109
ΒΕΝΖΙΝΗ LBCAV2AA100457 4+1 A 148327 1983 1200
44 148543.00.001 B.M.W. 316
ΒΕΝΖΙΝΗ WBAAC510101487336 4 A 148543 1985 250
45 148711.00.001 NISSAN SUNNY
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ JN1FJAN14UO111991 4+1 Α 148711 1994 300
46 148798.00.001 MAZDA
XEDOS 6- ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JMZCA12A201121176 4 A 148798 1994 300
47 148832.00.001 CITROEN SAXO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF7S6NFXF56967981 2+1 Α 148832 2001 1500
48 149040.00.001 CITROEN XANTIA
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ VF7X2RHZF72214808 4+1 A 149040 1999 1500
49 149113.00.001 FIAT DUCATO ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA29000000406680 4 Α 149113 1993 450
50 149370.00.001 FORD MONDEO-ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WF0AXXGBBASM56908 4+1 A 149370 1995 500
51 149409.00.001 MERCEDES
126-260SE
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB1260201A556485 4 A 149409 1990 500
52 149442.00.001 OPEL ASTRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ W0L0TGF69Y5065648 4 Α 149442 1999 1700
53 149647.00.001 FORD FIESTA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WF0BXXGAJBTK61067 2+1 Α 149647 1996 150
54 149777.00.001 OPEL ASTRA-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ W0L0TGF08X5185549 2+1 A 149777 1998 1100
55 150136.00.001 ROVER 75
ΑΜΟΛΥΒΔΗ SARRJHLPNYM154533 4 A 150136 1999 3900
56 150238.00.001 V. WAGEN GOLF
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WVWZZZ1JZXW608419 4+1 Α 150238 1999 4000
57 150239.00.001 NISSAN PRIMERA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ SJNBAAP11U0173761 4 A 150239 1998 150
58 150241.00.001 SUZUKI VITARA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JSAFTL52V00106664 4+1 A 150241 1999 1300
59 150248.00.001 OPEL KADETT
ΒΕΝΖΙΝΗ W0L000039K2661698 4 A 150248 1989 190
60 150327.00.001 FORD KA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WF0BXXWPRBXK37437 2+1 A 150327 1999 2000
61 150363.00.001 B.M.W. 320iA-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBACB61090AP28805 4 A 150363 1995 2600
62 150448.00.001 MERCEDES 140 S600-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB1400571A090271 4 ΟΔΑ 65286 1992 6900
63 150449.00.001 MERCEDES ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ S55-AMG-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ-ΛΕΙΠΕΙ Η ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ-Ο ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΜΗ ΕΡΓΟΣΤΑ/ΚΟΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB2200731A241488 4 ΟΔΑ 119673 17000
64 150454.00.001 DAIMLER-CHRYSLER MERCEDES 210 E200 KOMPRESSOR
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB2100451A861758 4 A 150454 1999 6000
65 150685.00.001 MERCEDES 126-500SE-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB1260361A495911 4 A 150685 1989 1000
66 150764.00.001 DAEWOO MATIZ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KLA4M11CD1C665244 4+1 Α 150764 2001 500
67 150848.00.001 MERCEDES SLK 200-KOMPRESSOR
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB1704441F235699 2 Α 150848 2001 10000
68 150861.00.001 TOYOTA STARLET
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JT152EP9100092334 2+1 A 150861 1996 1500
69 151016.00.001 CITROEN C4
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF7LCNFUF74863171 4+1 Α 151016 2008 1500
70 151065.00.001 CITROEN XANTIA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF7X15A00005A4575 4+1 Α 151065 1993 1200
71 151180.00.001 PEUGEOT 206-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF32AKFXE41134229 4+1 A 151180 2000 1200
72 151182.00.001 V. WAGEN PASSAT-STATION-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΙΣΩ ΤΖΑΜΙΑ
ΒΕΝΖΙΝΗ WVWZZZ31ZKE326423 4+1 Α 151182 1989 300
73 151194.00.001 ROVER FREE LANDER-ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ SALLNABA8XA681158 4+1 Α 151194 2000 6000
74 151277.00.001 FIAT PUNTO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA18800000072164 2+1 A 151277 1999 900
75 151379.00.001 FIAT LANCIA LYBRA-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZLA83900000084043 4 A 151379 2000 2100
76 151403.00.001 B.M.W. X5 4.4i
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBAFB31050LP01133 4+1 A 151403 2001 5000
77 151417.00.001 RENAULT MEGANE-CLASSIC
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF1LA0W0519733263 4 Α 151417 1999 1650
78 151421.00.001 AUDI A4
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WAUZZZ8DZVA089670 4 Α 151421 1997 4200
79 151425.00.001 PEUGEOT 306-CABRIO-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF37DNFZE32327072 2 Α 151425 1998 3000
80 151530.00.001 CITROEN XANTIA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF7X12B00072B0983 4+1 A 151530 1997 150
81 151541.00.001 PORSCHE BOXSTER S-YΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ (CABRIO)
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WP0ZZZ98ZYS644214 2 A 151541 2000 12000
82 151635.00.001 SEAT IBIZA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSSZZZ6KZXR247763 2+1 A 151635 1999 850
83 151668.00.001 FIAT CINQUECENTO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA17000000864538 2+1 A 151668 1997 400
84 151685.00.001 FIAT PUNTO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA18800004203498 4+1 Α 151685 2000 1500
85 151686.00.001 AUDI A4
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WAUZZZ8E23A249042 4 Α 151686 2003 10000
86 151687.00.001 AUDI Α4
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WAUZZZ8DZWA267940 4 Α 151687 1998 7000
87 151704.00.001 RENAULT LAGUNA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF1BG0B0530107497 4+1 A 151704 2003 3100
88 151705.00.001 FIAT PUNTO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA17600000834948 2+1 Α 151705 1997 750
89 151709.00.001 FIAT MULTIPLA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA18600002086385 4+1 A 151709 2000 4500
90 151729.00.001 FIAT PUNTO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA17600002013700 2+1 A 151729 1994 600
91 151731.00.001 V. WAGEN GOLF-ΦΕΡΕΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WVWZZZ1GZMW649358 2+1 Α 151731 1991 400
92 151732.00.001 HONDA CRV-ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ SHSRD88603U101375 4+1 Α 151732 2002 10000
93 151734.00.001 NISSAN ALMERA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JN1BAAN15U0518500 4 A 151734 1997 950
94 151757.00.001 AUDI 90
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WAUZZZ89ZJA171860 4 Α 151757 1987 550
95 151800.00.001 B.M.W. 316i-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBABE11050JG68188 2 Α 151800 1995 3000
96 151813.00.001 B.M.W. CABRIO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBABH31050EH13996 2 Α 151813 1994 2000
97 151829.00.001 SEAT IBIZA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSSZZZ6KZZR538188 4+1 Α 151829 1993 200
98 151890.00.001 OPEL ASTRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ W0L0TGF08X5186143 2+1 A 151890 1999 2000
99 151900.00.001 CITROEN XANTIA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF7X11A00031A0099 4+1 A 151900 1993 600
100 151919.00.001 HYUNDAI COUPE
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHJG31RP1U218284 2+1 A 151919 2000 2700
101 151931.00.001 MERCEDES 124-METAΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB1240211A918362 4 ΟΔΑ69101 1988 650
102 151993.00.001 B.M.W. 645i A-CABRIO-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBAEK73435B324902 2 Α 151993 2005 60000
103 151995.00.001 DAIMLER FORTWO COUPE BR
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΦΕΡΕΙ ΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ WME451331K126371 2 Α 151995 2008 14000
104 152035.00.001 HYUNDAI GETZ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHBT31DP6U145273 2+1 Α 152035 2007 5000
105 152068.00.001 SKODA FABIA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ TMBND46Y433716238 4+1 A 152068 2003 4000
106 152169.00.001 V. WAGEN GOLF
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WVWZZZ1HZSW311118 2+1 Α 152169 1995 2000
107 152170.00.001 SEAT IBIZA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSSZZZ6LZ3R173505 2+1 Α
152170 2002 4000
108 152172.00.001 SEAT LEON
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSSZZZ1MZYR021522 4+1 Α 152172 2000 3000
109 152173.00.001 B.M.W. 316 i-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBABE11070JG73344 2 A 152173 1996 4500
110 152189.00.001 FORD FOCUS
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ WF0BXXGCDBYC73931 2+1 Α 152189 2000 3000
111 152197.00.001 MAZDA 323 F
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JMZBA145201664250 4+1 Α 152197 1998 2000
112 152215.00.001 B.M.W. 316i-ΦΕΡΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBABE11090JG50339 2 Α 152215 1994 2000
113 152216.00.001 KIA SHUMA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KNEFB2422Y5438376 4+1 A 152216 2000 1000
114 152218.00.001 SKODA OCTAVIA MPI-ΦΕΡΕΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ TMBDA21ZX72090053 4 Α 152218 2007 8000
115 152219.00.001 SEAT CORDOBA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSSZZZ6KZ1R243750 4 A 152219 2001 1200
116 152328.00.001 RENAULT SCENIC
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ VF1JMSD0637088121 4+1 Α 152328 2008 8000
117 152372.00.001 SEAT TOLEDO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSSZZZ1LZTR023809 4 Α 152372 1995 300
118 152373.00.001 HYUNDAI ACCENT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ KMHCG51FPYU038978 4+1 A 152373 2000 1500
119 152540.00.001 ROVER MG-CABRIO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ SARRDWBGMWD025274 2 Α 152540 1997 4000
120 152805.00.001 CHRYSLER JEEP CHEROKEE
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ IJ4FFN8M4YL203264 4+1 A 152805 2000 1500
121 152947.00.001 NISSAN MICRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ SJNFBAK11U3224086 4+1 A 152947 1999 1500
122 152952.00.001 V. WAGEN POLO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WVWZZZ6NZXY375980 2+1 A 152952 1999 1000
123 152953.00.001 SEAT CORDOBA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSSZZΖ6KZWR114476 4 A 152953 1998 650
124 152995.00.001 MERCEDES 123
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ WDB12322012065195 4 A 152995 1982 300
125 153163.00.001 MERCEDES E 200
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB2100451B128401 4 A 153163 2000 5900
126 153284.00.001 MERCEDES 140 S320-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ-
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB1400321A028338 4 ΟΔΑ 69792 1991 8900
127 153420.00.001 ROVER 214SI
ΑΜΟΛΥΒΔΗ SAXXWMWFNAD568049 4+1 A 153420 1992 200
128 153734.00.001 OPEL OMEGA
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ W0L000017H1070232 4 A 153734 1996 750
129 153767.00.001 CHRYSLER CHEROKEE 1J4FFN8M5YL203130 4+1 A 153767 2000 500
130 153768.00.001 NISSAN ALMERA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JN1BAAN15U0101415 4 A 153768 1999 300
131 153769.00.001 CHRYSLER CHEROKEE
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1J4FFN8M8YL206720 4+1 Α 153769 2000 400
132 153798.00.001 TOYOTA AVENSIS
ΑΜΟΛΥΒΔΗ SB153ABN00E047137 4 Α 153798 1999 3000
133 153799.00.001 NISSAN ALMERA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ JN1BAAN15U0536940 4 A 153799 1997 850
134 153801.00.001 ROVER 416-ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ SAXXWYLMPAD451404 4 Α 153801 1991 650
135 153811.00.001 CITROEN XANTIA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VF7X12B00062B4836 4+1 A 153811 1996 400
136 153898.00.001 FIAT PUNTO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ZFA17600005072179 4+1 Α 153898 1995 300
137 154290.00.001 SEAT IBIZA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VSSZZZ6KZXR334665 2+1 Α 154290 1999 300
138 154292.00.001 B.M.W. 318i
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WBACA91000KA32304 4 Α 154292 1997 400
139 154319.00.001 RENAULT CLIO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ VFIB57A0512380137 4+1 Α 154319 1994 400
140 154521.00.001 MERCEDES 210-E200
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WDB2100351A515402 4 Α 154521 1997 6000
141 154522.00.001 VOLVO S60-ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ YVIRS494962503061 4 Α 154522 2006 15000
142 154582.00.001 V. WAGEN POLO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ WVWZZZ6NZTY053733 2+1 Α 154582 1995 800

ΑΘΗΝΑ 18-8-2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.
ΘΩΜΑΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

oddy.gr