Translate:

Το BMW Group δημοσίευσε την Έκθεση Βιωσιμότητας 2016. Νέα σημεία αναφοράς για πολλούς δείκτες

Το BMW Group δημοσίευσε την Έκθεση Βιωσιμότητας 2016. Νέα σημεία αναφοράς για πολλούς δείκτες
Παράλληλα με τον Ετήσιο Απολογισμό 2016, το BMW Group δημοσίευσε και τη νέα Έκθεση Βιωσιμότητας, με εκτενείς, διάφανες πληροφορίες πάνω σε κύρια θέματα βιωσιμότητας και την τρέχουσα κατάσταση δέκα στόχων βιωσιμότητας για το 2020.


Η Έκθεση Βιωσιμότητας του BMW Group καταρτίστηκε, όπως πάντα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI G4) και πέτυχε το υψηλότερο Επίπεδο Εφαρμογής, στην ‘αναλυτική επισκόπηση’. Όλα τα δεδομένα, οι πληροφορίες και οι ποιοτικές εκθέσεις εξακριβώθηκαν από την ελεγκτική εταιρεία PwC.

Η Ursula Mathar, υπεύθυνη Βιωσιμότητας και Περιβαλλοντικής Προστασίας του BMW Group δήλωσε: «Πρέπει να καταρτίζουμε με ιδιαίτερη προσοχή την Έκθεση Βιωσιμότητας και να προσφέρουμε στα ενδιαφερόμενα μέρη τη μέγιστη δυνατή ποιότητα δεδομένων. Η εταιρική στρατηγική μας προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη βιωσιμότητα, κάτι που πρέπει να επιβεβαιώνεται μέσα από την Έκθεσή μας, σε όλα τα επίπεδα».

Το BMW Group ήρθε πρώτο στην πιο πρόσφατη κατάταξη βιωσιμότητας του Institute for Ecological Economy Research (IÖW). Επομένως, η Έκθεση Βιωσιμότητας (sustainable value report) θεωρείται ο καλύτερος απολογισμός βιωσιμότητας που έχει να επιδείξει μία κορυφαία Γερμανική εταιρεία.

Ο Dr. Thomas Becker, επικεφαλής Κυβερνητικών Υποθέσεων είπε σχετικά: «Η βιομηχανία αυτοκινήτου βρίσκεται στο μεταίχμιο μιας τεράστιας μεταμόρφωσης. Απαλλαγή από τον άνθρακα (Decarbonisation), εξηλεκτρισμός, ψηφιοποίηση και ένα νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον αλλάζουν αυτή τη στιγμή το σκηνικό της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η νέα μας Έκθεση Βιωσιμότητας (Sustainable Value Report) διερευνά αυτές τις προκλήσεις και αναδεικνύει τις λύσεις που εξελίσσουμε για τη μετακίνηση του μέλλοντος».

Στην τρέχουσα Έκθεση Βιωσιμότητας 2016, το BMW Group αναφέρει για τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της βιωσιμότητας:

Το BMW Group μείωσε τις εκπομπές CO2 νέων οχημάτων που πωλήθηκαν στην Ευρώπη κατά περίπου 41% μεταξύ 1995 και 2016. Ο Ευρωπαϊκός στόλος οχημάτων (EU-28) κατέγραψε μέση κατανάλωση 4,6l diesel/100 χλμ. ή 5,6 l βενζίνης/100 χλμ. και μέσες εκπομπές CO2 124 g/km το 2016.

Συνολικά, πάνω από 853.000 πελάτες σε όλο τον κόσμο χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες κοινοχρησίας οχημάτων (car-sharing) του BMW Group το 2016 – αύξηση 45% συγκριτικά με το 2015.

Ο Ευρωπαϊκός στόλος DriveNow περιλαμβάνει σήμερα πάνω από 5.400 οχήματα, από τα οποία 15,4% είναι γνήσια ηλεκτρικά BMW i3. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, το DriveNow εξυπηρέτησε περίπου 607.000 πελάτες στη Γερμανία και σχεδόν 815.000 σε όλη την Ευρώπη (2015: πάνω από 580.000 σε όλη την Ευρώπη). Το DriveNow είναι από τις κινητήριες δυνάμεις της ηλεκτροκίνησης στη Γερμανία. Περίπου 190.000 πελάτες έχουν ήδη οδηγήσει περίπου 6,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα με μηδενικές εκπομπές ρύπων με το ηλεκτρικό BMW i3 του στόλου: Αυτό σημαίνει ότι το 11,4% όλων των ταξιδιών ήταν με ηλεκτροκίνηση.

Πρόοδος έχει επιτευχθεί και στον τομέα παραγωγής: Το BMW Group έχει μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και νερού, τις ποσότητες αποβλήτων και λυμάτων, τους διαλύτες και τις εκπομπές CO2 ανά παραγόμενο όχημα κατά μέσο όρο 50% από το 2006. Συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, καταφέραμε να μειώσουμε τη χρήση φυσικών πόρων και τις εκπομπές ρύπων ανά παραγόμενο όχημα κατά μέσο όρο 4,9% το 2016.

Το 2016, αυξήσαμε το ποσοστό ‘πράσινου ηλεκτρισμού’ της προμηθευόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε όλο τον κόσμο στο 63%.

Το BMW Group συμμετέχει στο Πρόγραμμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας του CDP από το 2014. Οι προμηθευτές του προγράμματος απετέλεσαν το 69% του συνόλου προμηθευτών του BMW Group το 2016 (2015: 53%). Αυτό διασφαλίζει σημαντικά μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις εκπομπές CO2 στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Οι προμηθευτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανέφεραν μείωση σχεδόν 36 εκατομμυρίων τόνων στις εκπομπές CO2 (2015: 35 εκατομμύρια τόνοι).

Το BMW Group διατήρησε ένα υψηλό επίπεδο επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό το 2016, με μέσο όρο 3,8 ημερών στην επιμόρφωση και εκπαίδευση των εργαζομένων. Η εκπαίδευση ήταν επικεντρωμένη στους τομείς ηλεκτροκίνησης, ψηφιοποίησης και Industry 4.0. Η δαπάνη σε αυτά τα μέτρα ανήλθε στα 352 εκατομμύρια ευρώ το 2016.

Σαν μία παγκόσμια εταιρεία με πολυεθνικό ανθρώπινο δυναμικό, το BMW Group επιδιώκει ενεργά την ‘κατανόηση’ μεταξύ διαφορετικών εθνών, θρησκειών και εθνικών ομάδων. Από το 2011, το BMW Group και η Συμμαχία Πολιτισμών των Ηνωμένων Εθνών - United Nations Alliance of Civilisations (UNAOC) απονέμουν το Intercultural Innovation Award σε καινοτόμους κοινωνικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο που συμβάλλουν στον διαπολιτισμικό διάλογο. Μέχρι το τέλος του 2016, κυρίως μέσω του Intercultural Innovation Award, είχαμε ήδη ξεπεράσει 1,2 εκατομμύρια άτομα μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής, διαδικτυακών πλατφορμών και εκπαιδευτικών projects.

Το BMW Group είναι ο πιο βιώσιμος κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο τα τελευταία τρία χρόνια στην κατάταξη της RobecoSAM AG για τους Δείκτες Βιωσιμότητας Dow Jones (DJSI). Το BMW Group είναι επίσης ο μοναδικός παίκτης από το χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας που έχει παρουσία στο διάσημο δείκτη κάθε χρόνο από το 1999.

Το BMW Group συμμετείχε και φέτος στην Ώρα της Γης του WWF στις 25 Μαρτίου. Μεταξύ 8:30 π.μ. και 9:30 μ.μ., τα φώτα έσβησαν στον Τετρακύλινδρο Πύργο της BMW και στο BMW Museum στο Μόναχο.