Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Συμπληρώστε και σεις το ερωτηματολόγιο αξιοπιστίας του αυτοκινήτου σας πατώντας εδώ>>

Νέες δημοπρασίες οχημάτων από τον πρώην ΟΔΔΥ, στη Μαγουλέζα Αττικής, στη Μυτιλήνη κά - Σημαντικές εκπτώσεις και ευκολίες αποπληρωμής

Νέες δημοπρασίες οχημάτων από τον πρώην ΟΔΔΥ, στη Μαγουλέζα Αττικής, στη Θεσσαλονίκη, στη Μυτιλήνη κά - Σημαντικές εκπτώσεις και ευκολίες αποπληρωμής

Μεγάλη αύξηση καταγράφεται στους ενδιαφερόμενους που συμμετέχουν στις δημοπρασίες λόγω των διευκολύνσεων αποπληρωμής και των εκπτώσεων. Δείτε παρακάτω τις δημοπρασίες που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα και θα λάβουν χώρα μέσα στον Οκτώβριο:
Κατάλογος των μέχρι στιγμής καθορισμένων δημοπρασιών Οκτωβρίου 2018 :
(δείτε αναλυτικά τα δημοπρατούμενα οχήματα στα παρακάτω συνημμένα pdf αρχεία)


 Δείτε μερικά από τα δημοπρατούμενα οχήματα:

ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ:

Τροχοφόρων οχημάτων σύμφωνα με το ΦΕΚ 3420 Β' /25-10-2016.

Οι τρόποι αποπληρωμής και οι εκπτώσεις:

Για να συμμετέχει κανείς στις δημοπρασίες του πρώην ΟΔΔΥ θα πρέπει να καταβάλει εγγύηση 300 ευρώ για τα αυτοκίνητα και 100 ευρώ για τα δίκυκλα τα οποία σε περίπτωση που ανακηρυχθεί πλειοδότης αφαιρούνται από το τίμημα απόκτησης του οχήματος. Σε περίπτωση που δεν καταφέρει κάποιος να αποκτήσει κάποιο όχημα τα χρήματα επιστρέφονται.

Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ 24%. Σε περίπτωση εξοφλήσεως του τιμήματος τοις μετρητοίς ο αγοραστής έχει δικαίωμα έκπτωσης 30% στην τιμή κατακύρωσης.

Ο πλειοδότης καταβάλει το 20% και το υπόλοιπο ποσό (το 80%) δύναται να το διακανονίσει ως εξής:

Α) Με εφάπαξ καταβολή του τιμήματος. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται έκπτωσης ανάλογης με το ποσό που καταβάλλεται η οποία ανέρχεται σε ποσοστό:
αα) 10% για καταβαλλόμενο ποσό έως 3.000 €.
αβ) 15% για καταβαλλόμενο ποσό από 3.001€ έως 10.000 €.
αγ) 20% για καταβαλλόμενο ποσό από 10.001 € και άνω.
Β) Με εγγυητική επιστολή χωρίς έκπτωση σε ισόπο- σες τριμηνιαίες άτοκες δόσεις, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται ως εξής:
βα) δύο δόσεις για ποσά έως 3.000€.
ββ) τέσσερις δόσεις για ποσά από 3.001€ έως 10.000€.
βγ) έξι δόσεις για ποσά από 10.001 € έως 18.000€.
βδ) οκτώ δόσεις για ποσά από 18.001€ και άνω.

Η πρώτη δόση πρέπει να πληρωθεί μέσα σε 3 μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας κατακύρωσης.